Home Cikkek Szcientológia – milyen vallásról van szó?

Szcientológia – milyen vallásról van szó?

810
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 11 percig tart

A szcientológia az L. Ron Hubbard nevű író alkotása. Egyik mondanivalója, hogy űrlények jöttek a Földre és thetán lények keveredtek el köztünk. Egyházuk híres. L. Ron Hubbard író az 1952-ben adta ki az eredetileg életmódjavító filozófiaként szolgáló anyagot, amiből később a vallást alapította 1954-ben.

Hubbard különféle fizikai- és elmekutatásokkal kezdte meg a vallása felépítését. Erre kidolgozott egy saját technológiát, amit dianetikának nevezett el, ami egy görög szóösszetétel és nagyjából annyit tesz: amit a lélek tesz a testtel”.

Amíg az elme titkait fejtegette és a technológiáját finomítgatta, rátalált a spiritualitásra. Ezért már nem az ember elméje, hanem a szelleme került a középpontba, és ezt nevezte el szcientológiának. Ez a görög szavakból alkotott megnevezés pedig azt jelenti: “tudásról való tudás”. De a szcientológia önmagában annyit tesz, hogy “A szellem önmagával, az univerzumokkal és más életformákkal való viszonyának tanulmányozása és kezelése.”

Xenu, a galaktika gonosz ura 75 millió évvel ezelőtt az egész Galaxisból sok milliárd űrlény túlnépesedés miatt a Földre juttatott néhányat. Itt egy vulkánba dobta az űrlényeket, amit felrobbantott egy hidrogénbombával. Az űrlények kiszabaduló lelkeit (thetánok) egy speciálisan lélekszívóval összegyűjtötte, majd emberré alakíttottaőket. Xenut a feljebb valói azonban elfogták és bebörtönözték. Manapság is még él.

A szcientológiai egyház – Hitük, gyakorlataik, felépítésük

Az ember alapvetően jó, aki alapjában véve egy szellemi lény, akinek van elméje és teste. Az alacsonyabb szellemi tudatosság okozza a betegségeket, boldogtalanságot, a másokkal kapcsolatos nehézségeket. Hisznek a reinkarnációban és előző életeikre képesek emlékezni is.

Az Istenben, vagy istenekben való hitet személyes jellegűnek tartja, ezzel kapcsolatban nincs más véleményük vagy kikötésük. A szcientológusok szerint a Legfelsőbb Lény természete minden egyén számára személyesen fejezi ki magát. Nekik is megvannak a maguk lelkészei és lelkészképzés is van. A lelkészségnek különböző fokozatai vannak és természetesen nem kell szüzességi fogadalmat tenniük, vagyis lehet családjuk.

Továbbá a vallás gyakorlása során akadnak olyan közönségi szolgálatok, mint a prédikáció. Náluk is adott a házasságkötési, névadói, temetési és lelkész felszentelő szertartások. De mivel nem keresztények, nincsen keresztelőjük, ám nem tiltják meg azt, hogy a hívek megkereszteltessék gyermeküket.

Az egyház kampányokat szervez a drogfogyasztás és az alkoholizmus ellen és megelőzésére. Hívektől nem követelik meg a házasságkötést, fogamzásgátlást sem ellenzik.A szexuális életet magánügynek tekintik a monogámia keretei között. Ellenben az abortuszt azt ellenzik. Létezik még a hívek számára, párkapcsolati, házassági terápia és a válás is megoldható. Az egyházuk felépítése hierarchikus.

A szcientológia célja

A szcientológia célja az, hogy az embereket kiképezze arra, miként tegyenek rendet az életükben és hogyan oldják meg a problémáikat. Ehhez meg kell fordítani a csökkenő tudatosságot, és fel kell ébreszteniük az egyént. Továbbá cél a szellemi szabadság elérése. Nagy súlyt helyeznek a szellemi tanácsadásra és rehabilitációra.

A központi nézetük az, hogy a személy egy elmével és testtel rendelkező halhatatlan tudatos egész, amit thetán-nak neveznek. Ez alapjaiban és lényegében jó és egy általános életenergia, életerő, amely a fizikai univerzum teremtője. Szerintük az egyénnek olyan életet kell élnie, mint egy állandó lelki és erkölcsi képzésen vennének részt.

Egy másik fontos alapelvük, hogy az igaz, ami számodra igaz. Tehát ne függj mások véleményétől, mindent a saját gondolataidra alapozz.

Kritikák és elvileges kitalációk a szcientológiáról

A kritikusok szerint ez a vallás szimplán a pszichológiából, pszichoanalízisből merítette elveit, amit egy tudományos alappal fűszereztek meg, de a tanok nagyja általánosításokon, egyéni megfigyeléseken alapszanak és teljesen áltudományos.

Ám az egyik legfőbb kapaszkodó azzal kapcsolatban, hogy az egész szcientológia szemfényvesztés és színtiszta üzlet, azaz, hogy Hubbard többször is tett olyan kijelentéseket, miszerint a vallásalapítás jó anyagi befektetés.

Az egyháztagoknak meg kell adni a saját, a hozzátartozóik, de még az ismerőseik személyi adatait, magánéleti szokásaikat, ami miatt pár emberben szintén aggodalm merülnek fel.

Hubbard magasabb szintű tanításai titkosak. Olyannyira, hogy ezek védelmében az egyház pereket indított és nyert. Ugyanis sokan igyekeznek bebizonyítani ezekről a tanításokról, hogy felszínesek.

Híres egyháztagok

John Travolta és felesége, Kelly Preston, Kirstie Alley, Priscilla Presley, Tom Cruise, Sonny Bono, Jason Lee és így tovább…

Mindezek fényében mindenki eldöntheti az, hogy ez egy valódi, jótékonykodó, segítőszándékú vallás, kicsit talán brutálisabb eszközökkel vagy csak egy regényíró kitalációja, amire kaphatóak a hatalomra éhes emberek? Vagy csak túl sok rágalom éri az egyébként jószándékű és békés vallást?

Ez a cikk egy másik cikk erősen kivonatolt változata, amely semleges álláspontot foglal. Az eredeti cikkre reagálva a magyar Szcientológia Vallási Egyesület Központi Szervezet a következőket reagálta:

A Szcientológia Egyháznak vannak bizalmas, csak bizonyos megértési szintet elért hívek számára elérhető tanítási, csakúgy mint a Síntó egyháznak, a Mormonoknak vagy a Zsidóknak. Úgy tarjuk, hogy ezeket az információkat csak szellemileg és etikailag kellőképpen felkészült hívők kaphatják meg, mivel ezen adatok korai felfedése számukra hátráltatná fejlődésüket. Való igaz, hogy egyházunk ezek védelmében több pert is indított és nyert meg…

Általában csak a törvénysértő rágalmazókat pereljük be, ha az szükséges, de legtöbb esetben a józan észre apellálva, ezeket az ügyeket bíróságon kívül rendezni tudjuk.

A Szcientológia auditálás és a pszichoanalízis között nincs semmi hasonlatosság. Valójában a Szcientológia annak az eredménye, hogy L. Ron Hubbard megvizsgálta a hipnózist és sok más mentális gyakorlatot, mert úgy látta, hogy szükség van gyakorlati megoldásokra az emberiség problémáira. A Dianetika: “A szellemi egészség modern tudománya” című könyvében azt írja, hogy a hipnózist és a pszichoterápiát veszélyesnek találja és ezek nem célravezetők. Majdnem minden más állítólagos mentális tudomány módszerei olyan tételeken alapulnak, amelyek épp az ellenkezői a Szcientológiában használatosaknak. Az embert irányíthatóságra programozandó ?tárgyként” kezelik, nem pedig szellemi lényként, aki képes választ találni az élet problémáira, és képes nagymértékben fejlődni.

  1. Ron Hubbard soha sem tett olyan kijelentést a vallásalapítással kapcsolatban…Ezt a kijelentést Eric Blair tette Jack Common-nak szóló levelében
  2. Továbbá Hubbard úr pénzügyei mindig rendben voltak és legtöbbször az írásból keresett pénzét költötte az Egyház fenntartására. L. Ron Hubbardról többet megtudhatnak a www.lronhubbard.hu oldalon.

Egyházunk tagjai önkéntes alapon adományoznak az Egyháznak, amely adományokat az egyház a terjeszkedésére és karitatív tevékenységeinek támogatására fordít. A Szcientológia Egyház számos társadalomjobbító programot támogat, mint például a Fiatalok az Emberi Jogokért, Az igazság a drogokról, a CCHR (Állampolgári Bizottság az Emberi jogokért), Az Út a boldogsághoz és az Önkéntes lelkész programok. A hivatalos oldalunkon www.szcientologia.org.hu több információt talál arról, hogy milyen eredményeket értünk el velük a társadalomban. Valamint elolvashatja Frank K. Flinn, vallásteológus nyilatkozatát a Szcientológia Egyház pénzügyeiről, melyet más egyházak pénzügyeivel hasonlít össze.

Az Egyház pénzügyeivel kapcsolatban már több bírósági döntés is született, ezek közül szeretnék itt idézni az 1989-es frankfurti Területi Bíróság határozatából:

Valójában csak anyagi természetű dolgokért kért pénzbeli követelés bírálható el tisztességesként vagy tisztességtelenként. A szellemi szabadság elérésének célja, amelyet az alperes (Szcientológia Egyház) ígér a szolgáltatása eredményeként, nem mérhető fel pénzügyi módszerekkel. Másrészt az a pénzbefizetés, amelyet a felperes tett, nem csak arra a célra szolgált, hogy az ő személyes kiszolgálását fedezze. Egy egyházi szervezet csak tagjai adományai, hozzájárulása révén tudja fenntartani magát – ezt az eljárásmódot egyébként igazságosabbnak tarthatjuk, mint azt a rendszert, hogy minden ember személyes jövedelméből automatikusan adóként beszedünk egy bizonyos százalékot. A személyes befizetés révén minden egyes személy eldöntheti, hogy hiszi-e az alperes hitelveit vagy nem, és akarja-e segíteni ezt a vallási közösséget adományaival vagy sem.

Meglehetősen nyilvánvaló, hogy azokat a célokat, amely az alperes dokumentumaiban olvashatók, csak egy pénzügyileg jól megalapozott szervezet keretei között lehet elérni, és az, hogy egy egyház hogyan teremti meg vallási tevékenységének pénzügyi alapjait, alapvetően az egyház belső intézményein múlik, különösen olyan kis egyházi-filozófiai közösségek esetén, mint amilyen az alperes. A nagy történelmi egyházakkal szemben ők nem részesednek jelentősen az állam által beszedett adókból, tehát más módon kell pénzügyi hátteret teremteniük, adományok, tagsági díjak vagy bizonyos szolgáltatásokért (amelyek összhangban vannak az adott vallással vagy filozófiával) cserébe kért díjazás formájában. Egyértelmű, hogy az ilyen módon begyűjtött pénz végül is ezeknek a tevékenységeknek a támogatását szolgálja.”

Számos ingyenes szolgáltatásunk is létezik, melyen az élet problémáira megoldást kereső személy részt vehet. Néhány éve pedig, ingyenesen elérhetővé vált 19 életjobbító önkéntes lelkész tanfolyamunk az interneten, melyekből a személy olyan adatokhoz jut, amelyek segítségével az illető képesebbé válik az életét kontrollálni és jobb irányba terelni. Valamint Egyházunkban minden szerdán és vasárnap délután szertartást tartunk a hívőinknek és az érdeklődőknek. A szertartás mellett lelkészeink esküvőkön, keresztelőkön és temetésen is rendelkezésre állnak.”

És a levelet író hölgy személyes tapasztalatai:

“Személy szerint 18 éve szcientológus vagyok, de az egyházban folytatott tanulmányaim során sehol nem olvastam L. Ron Hubbardtól olyan írást, amely a tisztességtelen dolgokra és hazugságra bátorított volna, éppen ellenkezőleg. A Szcientológiában a hívek L. Ron Hubbard nem-vallásos erkölcsi útmutatóját követik Az út a boldogságoz pontjait, amelyben L. Ron Hubbard arra tanít ?Mutass jó példát!”, Törekedj az igazsággal élni!”, ?Ne tégy semmi törvényellenest!”, Légy méltó a bizalomra!” és még sorolhatnám. Ha bármennyi is igaz lenne abból, amit a ?ritikák, tények és valóság” részben leírt, akkor a Szcientológia Egyház nem valószínű, hogy akkora elfogadottsággal rendelkezne a világban, mint azt ma teszi. Az egyházban töltött munkám során nem találkoztam semmilyen UFO-val és nem is imádkozunk ilyen lényekhez. A vasárnapi szertartásainkon elhangzó imából  ez jobban érthetővé válhat az Önök számára. Ahogy sok más egyházban nálunk is megtalálható Isten fogalma, de mivel tanainkat bármilyen vallási hovatartozástól függetlenül bárki tanulmányozhatja, ezért L. Ron Hubbard a Legfelsőbb Lényként utal Istenre az írásaiban.”

A Női Portál cikke alapján