Home Összeesküvés elméletek Sztálin UFO titkai

Sztálin UFO titkai

0

Körülbelül húsz éve annak, hogy Oroszországban megjelentek az els? beszámolók a szovjet UFO-titkokról. Ekkortól datálhatók azok az információk, melyek nyilvánosságra hozatalát lehet?vé tették a sokszor már-már paranoiás módon ?rzött archívumok anyagából. A Szovjetunió összeomlása egyben azt is lehet?vé tette a különböz? magas rangú katonatisztek, olykor tábornokok számára is, hogy nyíltan beszéljenek az UFO-kérdésr?l, s az oroszok által gy?jtött, igen figyelemreméltó adathalmazról. A katonatisztek valamennyien egyetértenek abban a kérdésben, hogy az UFO-k valóságos objektumok, a Föld közeli és távoli térségében egyaránt.

Az oroszok minderr?l sokkal mélyebben meg vannak gy?z?dve, mint amennyire feltételezzük róluk. Valójában, ha egy-egy beszámolót közöl le valamelyik lap a legfrissebb UFO-észlelésr?l, a hír csak ritkán kerül címlapra. Akik a témával foglalkoznak valamennyien komoly emberek, és írásaik is azok. A lejárató stílusú szenzációhajhász UFO-beszámolók csak nyugati civilizációnk sajátja, ez a fajta viselkedés távol áll az ?szintén és komolyan nyilatkozó háromcsillagos orosz tábornokoktól.

2002. november 19-én a Pravda, a kommunista propaganda legrégibb és leger?sebb bástyája, leközölt egy beszámolót, s ebben bemutatta, milyen mély érdekl?dés tanúsított Sztálin a repül? csészealjak iránt, s azokról a katonai- és tudományos vizsgálócsoportokról is, melyeket a generalisszimusz állított fel a jelenség kivizsgálására. Hihetetlen, de a Pravda beszámolt egy Kijevben, a Csajkovszkij Konzervatórium közvetlen közelében végzett régészeti ásatásról is, ahol idegen emlékeket találtak. A cikkben a következ?k olvashatók:

“Az Egyesült Államok Kormányzata már fél évszázadnál is több id?t töltött azzal, hogy valamiféleképpen ellensúlyozza a konspirációra vonatkozó véleményeket, miszerint bármit is eltitkolnának az 1947-es roswelli eseményekkel kapcsolatban. Egy ember azonban soha nem hitte el ezeket a fed?történeteket. Ez az ember pedig nem volt mást, mint Sztálin! A diktátornak meggy?z?dése volt, hogy az USA csak a figyelem-elterelés végett állt el? azzal a bizonyos történettel az id?járási ballonról, ennek megfelel?en rögtön fel is állított egy nyomozóbizottságot.”

A tudósok, hogy minél pontosabb információhoz jussanak, javasolták Sztálinnak, állítson fel további nyomozócsoportokat a hasonló események felderítésére és tanulmányozására. Ezzel összhangban számos program indult a Szovjetunióban. Az 1990-es évék végéig bezáróan hét kutatóintézet és nagyjából tíz katonai ügyosztály foglalkozott az UFO-jelenség problémakörével. Igazából mindössze egyetlen UFO-kkal kapcsolatos felfedezés, az idegenek egy rakétájának maradványa, nyújtott rendkívül fontos információkat a szovjet ?rprogram számára. A lap azonban ennél több tényt nem közöl, azt sem, milyen hatással volt mindez az információ a kommunista párt kongresszusaira.

Egyesek kétségbe vonják, hogy Sztálin egyáltalán tudhatott a roswelli eseményekr?l, hiszen azokat csak sz?k körben publikálták 1947-ben, s a nagy nyilvánosság el?tt teljesen ismeretlenek maradtak Stanton Friedman 1970-es nyomozásáig. Sztálin ez utóbbi vizsgálatról természetesen nem tudhatott, hiszen 1953-ban meghalt. A jelek azonban arra mutatnak, hogy Sztálin sokkal többet tudott az események igazi hátterér?l, mint azt az amerikaiak a legvadabb álmaikban is feltételezni merik.
Tehát Sztálinnak pontos ismeretei voltak Roswellr?l, miközben a világ maradék része semmit sem tudott róla? 1998-ban megjelent könyvében Paul Stonehill, az Orosz Ufológiai Központ igazgatója határozottan kijelenti, Sztálin intenzíven érdekl?dött az UFO-jelenség iránt.

A diktátor több kit?n? orosz tudóst kért fel a jelenség tanulmányozására; valamennyiük személyes jelentési kötelezettséggel tartozott. Köztük volt Szergej Koroljov is, akit Sztálin 1947-ben bízott meg azzal, hogy külföldi újságok és könyvek tömegeit tanulmányozza át. Koroljov következtetése tökéletesen tükrözte más prominens személyiségek által vezetett vizsgálóbizottságok véleményét, miszerint az UFO-k nem külföldi eredet?, közvetlen fenyegetést jelent? fegyverek, a jelenség létezik, valós, és mindenféleképpen alapos kivizsgálást igényel. A témán szintén dolgozó Dr. Richard Haines rámutatott arra is, hogy a szovjet archívumokban semmiféle dokumentum nem található Sztálin UFO-aktáiból. Azonban ez a körülmény mit sem von le a tényekb?l, miszerint a kérdéskörre személyes figyelmet fordított.
A Pravda cikkéb?l az is kisejlik, hogy Sztálin 1947-es hivatalos UFO-dokumentumainak hiánya tulajdonképpen még segített is az amerikai légier?nek, hogy eltussolja a roswelli eseményeket, valamint szabadon terjeszthesse különböz? fed?történeteit, s hivatalosan továbbra is tagadja egy repül? csészealj lezuhanását. Vajon az oroszok segítenek az amerikaiaknak eltussolni a roswelli eseményeket? A Pravda cikke ezt így nem mondja ki, de nem is tagadja. A cikk azt jelenti ki határozottan, hogy Sztálin biztos információkkal rendelkezett Roswellel kapcsolatban, s nem hagyta magát félrevezetni, mint az amerikai nagyközönség Ramey tábornok id?járás-ballonról szóló meséje kapcsán.

A cikk további állításokat is megfogalmaz, miszerint Sztálin személyesen felügyelte azokat a titkos tudományos és mérnöki tervezeteket, melyek egy ?si, régészek által 1948-ban, Kijevben történt ?rhajóroncs felfedezéséhez kapcsolódtak. A felfedezést azok a tudósok tették, akik Koroljov csoportjában dolgoztak, ez a csoport vált kés?bb a lelkévé az ?rverseny véghezvitelének. A Hold felszínének elérése kivételével valamennyi ponton gy?zedelmeskedtek is.

A fentebb ismertetett hihetetlen történet tökéletes meger?sítést nyert a híres szovjet régész, m?vész és újságíró Szukovejev részér?l, aki édesapjával, Kvolkával kapcsolatos tapasztalatairól számol be, aki egyike volt azoknak a régészeknek, akiket a kijevi feltárásra rendeltek az objektum tanulmányozására. Kvolka a fiának úgy mesélte el a tárgyat, mint valamiféle nem túl nagy, ezüstszín? berendezést, mely egy ?si civilizáció alkotása lehet.