Home Cikkek TESTÜNK ÁTALAKULÁSA MÁR JAVÁBAN ZAJLIK

TESTÜNK ÁTALAKULÁSA MÁR JAVÁBAN ZAJLIK

0

Új világkorszak új emberiség? A mítoszok, ősi hagyományok valóban ezt-azt állítják: szerintük valahányszor véget ér a Földön egy nagyobb történelmi ciklus, s kezdődik egy következő, új ember faj keletkezik! Na de mégis hogyan? Erre a kérdésre magukban a misztikus szent iratokban is többféle válasz létezik. A leg ismertebb szerint az előző embernemzedékkel egy globális katasztrófa végzett, helyükbe pedig az istenek telepítik a következő fajt. De előfordul az a változat is, hogy az apokaliptikus korszakfordulót- például a vízözönt ? egyetlen emberpár túléli: az ő gyermekeik fogják alkotni a következő generációt?

Van azonban egy harmadik megoldás is, mely jelenkorunk szempontjából talán a legizgalmasabb! Eszerint a világkorszak váltás nem jár feltétlenül az előző emberiség megsemmisülésével. Inkább arról van szó, hogy a régi kor Homo sapiens-e lassan, fokozatosan- majd a ciklikusfordulóhoz közeledve egyre látványosabban- átalakul?

Döbbenetes következtetés: mind ez azt jelenti, hogy az evolúció ötlete egyáltalán nem Charles Darvin fejéből pattant ki legelőször a történelem során! Hiszen ez az utóbbi elképzelés pontosan azt tanítja, hogy a történelmi időszakok változásával az ember külleme, szervezetének működése, testi-lelki felépítése is módosul! Igaz, az ősi szent iratok szerint előbb történik az ember spirituális átalakulása, és csak ezt követi a szemmel is látható, azaz testi, biológiai változás? Ennyiben a misztikus tanrendszerk eltérnek Darwintól, azaz inkább a jeles angol biológus, módosította az eredeti elképzelést. Darwin ugyan is kizárólag biológiai fejlődésről beszélt, írt műveiben, míg az ősi tanokban az ember korszakonként megváltozása elsősorban spirituális evolúció!

atalakulas-ember-02

A Homo sapiens 2.0-ás verziója

atalakulas-ember-02.jpgIgaz volna? Minden világkorszak küszöbén módosul a fajunk? Akkor tehát- és igen, a mítoszok pontosan ezt állítják- valahányszor alantasabb, spirituálisan romlottabb korszak következik, az emberiség génállománya és általános szellemi képességrendszere is hanyatlik, azaz ?rosszabb? ciklus küszöbén a Homo sapiens degenerálódik, korcsosul! Ha viszont egy, az előbbinél emelkedettebb, szebb, jobb időszak előtt állunk, akkor a spirituális evolúció gőzerővel beindul, minek köszönhetően az új korszak csúcsán az ember tényleg hasonlóvá lesz az istenekhez!

Mindez már önmagában fantasztikusnak hangzik, csak hogy a ?java? még hátravan!… Az összes ókori prófécia 2012-re jósolja a jelenleg a Föld életét meghatározó Vaskor végét, s egy új Aranykor kezdetét- ám, akármennyire is egyéb pletykák terjedtek el ezoterikus körökben, tény, hogy nem beszélnek világvégéről! Ebből viszont az következik, hogy az új, aranykori emberiség nem helyünkben érkezik a Földre- hanem mi magunk fogunk Fény-emberekké változni! És-kapaszkodjunk meg- ennek a döbbenetes folyamatnak az első jeleit a jelenleg élő, de különösen a mostanában születő emberek testén és szellemiségén már most tapasztalni lehet.

A sárember kora

atalakulas-ember-01.jpgAzt mondják, jelenüket- és pláne jövőnket- csak úgy érthetjük meg tökéletesen, ha jól ismerjük a hozzá vezető múltat? Lássuk hát azokat az ősi mítoszokat- és egyben előre is vetítik- a jelenleg is zajló döbbenetes folyamatot!

Az utóbbi időben szinte mindenki halott például arról, hogy 2012 december 21-én véget ér a maják több millió évre visszamenő naptára. Ez a tény sajnos nagyon hamar a szenzációra éhes média eszközévé vált, ahhoz, hogy némi riogatással fűszerezett világvége-hangulattal dobják fel az ezotériában jó ideje jellemző uborkaszezont?

Így a legtöbben úgy tudják, hogy a maják világvégét jósolnak 2012-re, holott a valóság homlokegyenest más! Az ugyan is, hogy a naptáruk véget ér, nem azért van mert így gondolták, innentről kezdve úgy sem lesz emberi civilizáció a Földön, hanem azért, mert szerintük 2012 december 21-ével egy új Homo sapiens-nemzedék születik!

A maja mitológia szerint egyébként nem ez az első világkorszak váltás ( nem is először van a mostanihoz hasonló ?zárás2 a naptárukban?) Papjaik úgy tartották, hogy a történelem során hét világciklus váltja egymást bolygónkon, s mindegyikhez más típusú emberiség tartozik. Jelenleg az ötödik korban- ahogyan szent irataik mondják, a ?Nap Ötödik Korszakában? élünk, azaz szerintük a mostani civilizációt négy másik előzte meg, melyek közül kettő iszonyatos katasztrófa során semmisült meg.

A mostani, ötödik ciklus ér tehát véget 2012 december 21.-én, ám ez az időpont más szempontokból is különleges. Nem csak egy ?kisebb?, de egy 25.625 éves ?nagy? világkorszak is zárul ezen a napon, illetve ekkorra teszik a maja csillagászok a ?Vénusz halálát és újjászületését?- s lám, utóbbi előrejelzést a modern kor asztronómusai is igazolták! December 21-22.-én éjszaka ugyan is a Vénusz valóban órákig nem lesz látható a Földről a ?fekete Kút?-nak nevezett tartományban időzik- hogy azután annál fényesebben emelkedjen a horizont fölé!

Nem világvégét jósolnak tehát a maja próféciák, hanem ellenkezőleg, egy új emberi nemzedék eljövetelét. És ami még izgalmasabb: hasonlóan más kultúrákhoz, a maják papjai is ?rangsorolták? az egymásután következő emberiségeket. A fejlődést, vagy az előbbi nemzedékhez képesti elkorcsosulást különféle elemekkel, fémekkel, anyagokkal jelképezték. Tanításaik szerint létezett már Földünkön Levegő-ember, Víz-ember, és Tűz-ember is- a jelenlegi emberiséget pedig, nem túl hízelgően Sár-emberek fajának nevezi! Íme egy tökéletes jellemzés anyagimádó, a szellemi dolgokkal alig-alig, vagy egyáltalán nem törődő modern korunkról: a maják szerint a homo sapiens sapiens valójában- ha latinul írjuk le azt, hogy ?sárember?- Homo sarx!

Történelem előtti szuperemberek

Az, hogy az ember az előző Aranykor óta fokozatosan silányul, hanyatlik, az nősi hagyományokban egyetemes elképzelés. Megtaláljuk Hésziodosznál, a görög költőnél is, aki a krisztus e 8. században- a majákhoz hasonlóan- öt egymás után következő egyre alantasabb természetű emberiségről beszélt?

Ugyan ezt tartották a hinduk, az irániak, a kelták, a rómaiak, a germánok és az ősmagyarok papjai is, ám ami a leghihetetlenebb: az utolsó, legalantasabb fajt mindegyik tanrendszerben robbanásszerű spirituális evolúció, azaz az ?Istenember? megjelenése követi!

atalakulas-ember-03.jpgNem tévedés: az ős és az ókoriak tökéletesen ismerték a ?Superman? fogalmát? Sőt úgy tűnik, Friedrich Vilhelm Nietzsche német filozófus tanítása az ?Übermensch? (felsőbbrendű ember) eljöveteléről szintén nem túl eredeti elképzelés?

Természetesen az ősi hagyományok ? istenembere? nem valamiféle faji felsőbbrendűségi kategória, tehát a mítoszokban szereplő aranykori emberiség- a 20. századi félremagyarázásokkal ellentétben- nem azért különb a többinél, mert ?tisztább? vagy ?keveredés-mentes? a vére! Az ókori mítoszokban szereplő ?új ember? inkább tudása, szellemisége és erkölcsi jósága által emelkedik a korábbi nemzedékek fölé.

No de lássuk, hogyan is jellemzik a mítoszok ezt a történelem előtti ?szuperemebert?? A hagyományok szerint arca a későbbi korok emberéihez képest sokkal szebb, teste jóval magasabb, ám csontozata finomabb, légiesebb volt. ( Nem egy legenda, ugyan is azt állítja, hogy a korabeli civilizáció helyszíne, Atlantisz elsüllyedése előtt Földünkön a gravitáció sokkal gyengébb volt, mint utána- ennek köszönhető az akkori emberiség állítólag nem csak kecsesebb, de egyenesen képlékeny csontváza!) Ám a legfeltűnőbb különbség köztűnk és e ?tökéletes emberiség? tagjai között nem is ez volt, hanem az, hogy aranykori őseink döbbenetes képességek birtokosai voltak!

A mítoszok látványosan írják le ezt a hihetetlen korszakot, amikor az ember még nem volt annyira belesüllyedve az anyag világába, mint most. Az aranykori ?szuperemberek? aurája többszörös mérete volt a mostaninak, ebből következően születésüktől fogva magától értetődően gyakorolták a mágiát? Tárgyakat mozgattak pusztán gondolatuk energiájával, vagy épp levitálva közlekedtek, ha pedig háborúk törtek ki köztük, kardok és lándzsák helyett dimenzió kapuk megnyitásával démoni lényeket idéztek az ellenségre. Nem volt szükségük ételre, italra, alvásra: testük a legendák szerint közvetlenül alakította biológiai energiává a Nap, a Hold, és a csillagok fényét, pihenésül pedig pár másod percre kikapcsolták az elméjüket. Képesek voltak az időjárást akaratlagosan befolyásolni, a teret tágítani-szűkíteni, s időutazás, hiperugrás segítségével gond nélkül mozogtak az Univerzumban. Beszéd helyett gondolati kommunikációt alkalmaztak, de nem csak fajtársaikkal, hanem a növényekkel, az állatokkal, az égitestekkel, sőt a ma már élettelenek vélt tárgyakkal is!

Döbbenetes képességek egy, mai fejjel szinte elképzelhetetlenül fantasztikus világban? Manapság mind ez már csak halvány emlék a mesékben, vagy legfeljebb a sci-fi és fantasy regények lapjain (mely utóbbiak szerzői valószínűleg a kollektív tudatalattiból merítenek?) De még is, hogy zuhanhatott az ember ebből a valóban ?istenszerű? állapotából a mai színvonalra? És van remény, hogy valaha ilyenek leszünk? A maja jóslatok, és más ősi próféciák is egyértelmű választ adnak a kérdésre: ha szeretnénk ismét szuperemberré válni, kívánságunk teljesülése közelebb van, semmint gondolnánk!

2012 decemberétől kezdve ugyan is a sár-emberek visszavonulnak a Földről, s helyükben a mostani emberiség ?javított verziója?, a Fény emberek nemzedéke lép

Lázadó generációk

Ha semmi más nem, egy jel biztosan mutatja, hogy valóban átalakuló-félben van az emberiség: megjelentek az indigó és a kristály gyerekek! Hogy kik is valójában ők, ezzel kapcsolatban, káosz uralkodik az ezoterikus ?vélemény-piacon?. Egyesek szerint az új emberfaj előhírnökeiről van szó, mások azt állítják, reinkarnálódott atlantiszi vezetőkről, ismét mások viszont a Kozmikus Intelligencia küldötteiként megjelenő bölcslelkeket látnak bennük? Akárhogyan is, egy biztos, már a 40-es években született gyermekek pszichológiai vizsgálatánál észrevették, hogy mások- kreatívabbak, és legfőképpen kritikusabb szellemek-, mint a korábbi generációk!

Őket ? a 40-es, 50-es években született ?nehezen kezelhető? gyerekeket- nevezték el a kutatók Alfa-indigóknak. Jellemzőjük- mint minden indigó-nemzedékbeli gyermekeknek- az éles elme, a lázadó hajlam, a felnőttes kora érettség, de mindenekelőtt az, hogy nagyon nehezen viselik el a szabályokat (utóbbiakban a szabadságukat csorbító korlátokat látnak). Az indigó gyerekek ráadásul képtelenek beilleszkedni a velük egykorúak közösségeibe: másként viselkednek, min t az ?átlagos? kortársaik, emiatt gyakran miniatűr botrányhősöknek tűnnek? És hogy miért nevezik őket így? Nos, egyes auralátók tapasztalata szerint ezeknek a valóban különleges ember-palántáknak az aurája nem csak nagyobb másokénál, de színe- a szokatlanul fejlett homlok csakrának köszönhetően ibolya-lila, vagy indigókék árnyalatú?

atalakulas-ember-04.jpgA 40-es évekbeli indigók kapcsán érdekes tény, hogy ezekből a gyermekek felnőve, olyan irányzatokat alkottak meg és képviseltek, melyek jól kifejezték a ?vaskori? értékrenddel való szembenállásukat- mint például a hippi-mozgalom az USA-ban, az európai diáklázadások, és a New Age?

A következő indigó generációk a 60-as, 70-es, 80-as években születtek Földünkre. Ők, ha lehet, még keményebb ellenállást fejtettek ki- és, 30-40 esztendős felnőttekként, fejtenek ki ma is- a nyugati civilizáció anyagiassága ellen. Elsősorban művészek, tudósok, filozófusok, politikai vezetők, környezetvédők lettek belőlük, de ők képviselik leginkább az ezoteria, az ősi misztikus tanok elfogadásáért való küzdelmet is.

Mind ez önmagában nem volna annyira sokkoló- miért ne születhetnének egy időben különleges tehetséges emberek-, ám az ?antiszociális? gyerekek testi vizsgálata az utóbbi időkben döbbenetes eredményt hozott! Az Egyesült Államokban például több adatgyűjtés kimutatta, hogy az ?indigónak? tartott gyermekek gyomra nehezen emésztik a húst, és egyáltalán az állati fehérjét. Ez pontosan összevág azzal a ténnyel, hogy a mítoszok szerint az előző Aranykorban- Atlantiszon- még abban az időben is nonszensz lett volna a húsevés, amikor már az ?istenemberek?, és a lakosság a fénytáplálkozás helyett rátért a ?normális? étkezésre. Utóbbi azonban- egészen a jégkori vándorlásokig- kizárólag növényi eredetű lehetett!

Az Aranykor emberei már köztünk élnek?

De nemcsak ez mutatja, hogy az új embernemzedék testi szinten is át fog alakulni? A 90-es években kezdtek megszületni az úgy nevezett Kristály-gyermekek- az indigókhoz hasonlóan- szintén magas intelligenciával bírnak, ám velük ellentétben békés, elfogadó természetűek. Ezért sokan valószínűnek tartják, hogy míg az indigó nemzedék feladata a lázadás, ezáltal a jelenlegi ?sötét kor? eltakarítása, addig a ?Kristályok? már az új világ polgárai. Tény, hogy ez utóbbi gyermekek, lágyabb csontozatúak az indigóknál- és a vaskor átlag embereinél-, hajuk finom tapintású, gyorsan növő, szemrésük tágas, pupillájuk sokszor óriási (ez utóbbi szinte ?mágikus? tekintetet kölcsönöz nekik.)

Mind a Kristály-nemzedékre, mind az indigókra jellemző az is, hogy immunrendszerük megdöbbentően erős ( a ?normális? emberhez képest szinte többszörösen). Ebből adódóan életük során szinte semmilyen fertőző betegséget nem kapnak el, ha pedig megsérülnek, sebük látványosan gyorsan gyógyul? Hőszabályozásuk is hatékonyabb, mint a korábbi nemzedékeké, minek következtében a hideget jól bírják, nyáron pedig- amikor az ?átlagemberek? napernyőért és klímaberendezésért kiáltanak- egyáltalán nincs melegük!

Mind ez együtt felidézi a mítoszokban szereplő ?szuperemberek? nemzedékét, akik,-a legendák szerint is- sokkal könnyebb, még is erősebb ellenállóbb testtel rendelkeztek, mint a későbbi korok emberei. Tegyük hozzá persze, hogy utóbbiak nem csak a szükségszerű hanyatlás, hanem önön lustaságunk, kényeskedésük áldozatai is: az immunrendszer ugyan is erősíthető ?trenírozható?, mégpedig úgy , hogy terhelésnek tesszük ki! Hasonlóképpen lehet edzeni a hó-tűrést, az éhség, szomjúság elviselésének képességét, és a fájdalom küszöböt is?

Igaz, hogy az ?új típusú? gyerekek kifinomult, kissé túlfejlett immun rendszerének ára is van: az indigók és kristályok jellemzően hajlamosak az allergiára? Utóbbiról az orvostudomány már többször is- cáfolhatatlanul- megállapította, hogy nem hogy nem az immunitás gyengeségére utal, hanem épp arra, hogy a szervezet védekezési mechanizmusa szokatlanul erős (ezért nézi betolakodónak például az ártalmatlan parlagfüvet, s kezd ellene hevesen védekezni) Egy, ma még hihetetlennek tűnő elmélet szerint viszont annak, hogy a ?rendkívüli? gyerekek közt több allergiást találunk az az oka, hogy ők valójában egy kor élt atlantiszi lakók! Testük pedig még az eltelt évezredek során sem volt képes alkalmazkodni a Vaskor szennyezettségéhez, a modern ételekben található vegyszerekhez, szintetikus anyagokhoz- hisz az ő szervezetük még az előző Arany-kori tisztaságra ?emlékszik?! Ezért méreg az új nemzedék számára mind az, ami a mi életünknek sajnos, még egyenlőre természetes velejárója: Mű-ételek, klórozott víz, ólommal teli levegő, és elektroszmog?

Testünk átalakulása tehát már meg is kezdődött, Így készül fel az új aranykor fogadására az evolúciót! Azt pedig, hogy ez után mi fog történni, s milyenek lesznek gyermekeink, unokáink-, az irányt látva- nem nehéz kikövetkeztetni. Ha civilizációnk képes a a harácsolásnak megálljt parancsolni, s nem pusztítja el ezt a gyönyörű kékbolygót ( s vele együtt önmagát), akkor nagyon is elképzelhető, hogy a most következő évtizedekre, év századokra így fognak a majdani nemzedékek vissza emlékezni: a Fényember visszatérésének kora?

Latogatok.hu