Home Cikkek Thoth 12 piramisa

Thoth 12 piramisa

0

Az ősi dokumentum rejtekhelyét évezredek óta keresik. Létezik egy könyv, mely leírja az ég és a Föld legnagyobb titkait, egyúttal útmutatást ad az embereknek, miként fejlődhetnek tovább, emellett a jövőben bekövetkező katasztrófákat is leírja.

– közöttük a világvégét -, azzal együtt, hogy ezzel kapcsolatban mit kell tennie a bolygó lakosságának. A könyvet azonban elrejtették, hogy, ha eljön az ideje, olyasvalaki találja meg, aki érdemes rá, és egész biztos, hogy nem fogja elherdálni a tudást, hanem a szebb jövő érdekében használja fel azt.

1. piramis: Antarktisz ? földönkívülö energiák
2. piramis: Tibet ? spirituális teremtés
3. piramis: Lemúria ? dimenzió és szintek
4. piramis: Atlantisz ? valóságok és idősíkok
5. piramis: Mexikó ? az igazság kulcsai
6. piramis: Peru ? a szív
7. piramis: Európa ? mítosz
8. piramis: Ausztrális ? álmok
9. piramis: Kanada ? bölcsesség
10. piramis: közép-kelet ? az életfa
11. piramis: USA ? női energiák
12. piramis: Egyiptom ? idő

1. piramis

Az első frekvencia piramis jelenleg a fölött a terület fölött található a hálóban, amit ti Antarktisznak neveztek, itt található egy bejárat más bolygók rendszereihez. Ezt a piramist Xerthaneus felügyeli. Ennek a piramisnak a feladata, hogy irányítsa azokat a földönkívüli lényeket, akik a Föld történetének részesei voltak. Sok-sok messzi bolygóról érkező Lény járt itt a Földön és vált részesévé a Föld történelmének. Xerthaneus és két segítője bekódolta látogatásaikat a mátrixba. Ezek a földönkívüli Lények ezen a piramison keresztül érkeztek a Sziriuszról, Marsról, a Plejádokról, az Andromédákról, Nibiru, Orion, Lyra, Arcturus, Vega, Vénusz, Jupiter és sok más általatok is ismert bolygóról.

thoth_piramis_01010

A fennmaradt történetek szerint ezek a Lények hatalmas űrhajókon érkeztek a Földre, kapcsolatba léptek azokkal, akik itt éltek a földön, a vizekben vagy a föld felszíne alatt. Megszületett a legenda, mely szerint létezik egy hatalmas űrhajó, amit egy óriási oroszlán alá temettek, az jelzi hol található. Hasonló kőjelzéseket hagytak minden olyan helyen a mennyben, mely kapcsolódik a mátrixhoz. Más bolygókon ugyanolyan valós megtapasztalások vannak, amilyeneket a ti lelketek tapasztalnak meg a Föld bolygón. A földönkívüli Lényeknek a lelkei úgy hordozzákmesszi bolygóiknak az emlékeit, mint egy igazabb valóság, mint az, amibe eljöttek, hogy átöleljék, és amikor megtalálják ezt a könyvet (utalás THOTH írásaira) ezen a helyen el fog olvadni a jég és elő fognak bukkanni az űrhajók, amiket ezek a Lények hagytak itt annak emlékeként, hogy itt jártak, itt dolgoztak a bolygótokon.

Ennek a piramisnak az energiáit olvasni fogják a teljes teremtés mátrixában és azok is megtapasztalhatják, akik eljönnek a teremtés energiáihoz, hogy vezetve legyenek általuk és Xerthaneus át fogja vezetni ezeket a lelkeket a mátrixon, így emlékezhetnek és csatlakozhatnak a teremtés más megnyilvánulásaihoz. Lélektársak fognak találkozni több világban és formában, és egyesülni fognak, majd szétválasztják őket, hogy újra egyesülhessenek más idegen formákban. Xerthaneus pedig más világokban is összegyűjti a történeteket azoknak, akik elvezetik őt ezekbe a világokba. Ti csak helyezzétek a tudatotokat a piramis határain belül és akkor megérthettek mindent, ami teremtetett, mindent ami ?földönkívüli?. Ha egyszer sikerül bejutnotok Antarktisz piramisának csarnokaiba, megérthetitek mindazt, amit már megtapasztaltatok más formákban.

2. piramis

Van egy frekvencia piramis a hálóban afölött a terület fölött, amit ti Távol Keletnek hívtok. Azok, akik rákapcsolódtak erre a piramisra Shambalának nevezték el és Tibethez, a tibeti Mesterek tanításaihoz kapcsolják. Ezt a piramist Tsu Li felügyeli. Ez a teremtő piramis, mely összeköt bennünket a spirituális bölcsességünkkel és tudásunkkal. Ebben a piramisban teremtődtek a spirituális tanítások az egyes kultúrák szükségleteire alapozva, fejlődésüket figyelembe véve. Az én feladatom volt, hogy elintézzem, hogy ezeket a tanításokat feljegyezzék szájhagyomány útján, szent szövegekben, tekercseken, kristálytestek energiájában, kőbe vésve, hieroglifákban, médiumok által írt kéziratokban vagy más formákban.

thoth_piramis_01020

Ebből a piramisban származnak azok az entitások, akiket spirituális mesterekként és tanítókként, angyalokként, istenekként, istennőkként, spirituális vezetőkként ismertek. Sok léleknek lesznek emlékei arról, hogy ezen a piramison keresztül ?érkeztek? a Föld bolygóra és éltek tibeti szerzetesek alakjában. Írva vagyon, hogy ezek a tanítók titkos tekercsek birtokosai, melyek rejtve maradtak az emberiség kezdete óta. Ezek a tanítások ennek a piramisnak a mátrixában találhatóak és kulcsokban vannak meg adva ennek a ciklusnak a végére. Lépjetek be ebbe a piramisba, ahol várnak rátok ezek a tekercsek. Egyesüljetek a mátrix 3 teremtőjének energiáival. Olvassátok szavaikat. Figyeljetek üzenetekre. És akkor megtudjátok…

3. piramis

Piramisok mátrixában folytatott utazásunkon egy olyanhoz értünk, mely képlékeny, cseppfolyós állományú. A lemúriai piramis egyike annak a kettőnek, mely olyan történeteket teremt, amik olyan valaha létezett valóságról szólnak, amik feltehetően a harmadik dimenzióban léteztek, de felemelkedtek az ötödik dimenzióba. Ezt a piramist Teco-Porima felügyeli. A lemúriai piramis teremti meg a valóság dimenzióinak vagy szintjeinek illúzióit. A piramis a Csendes óceánként ismert terület feletti hálóban található. A nyílt tengeren hosszú utat megjárt tengerészek olykor beszámoltak róla, hogy látták.

Ahogy tudatuk ajtaja és a valóság ajtaja közé értek, láthatták maguk előtt a piramist. Ez a piramis felelős, azért, hogy fenntartsa és erősítse a megtapasztalások magasabb szintjének tudatosulását, mert ha az emberiség megérti, hogy a puszta fizikai érzékelésen túl létezik valami több, akkor készen fog állni arra, hogy átlépjen a tudatosság következő szintjére, ahol képes lesz elhinni, hogy lemúriai elődeinek sikerült felemelkedne ebbe a magasságba. Lépjetek be most ebbe a piramisba, csatlakozzatok azoknak erejéhez, akik a mátrixot létrehozták, értsétek meg a magasabb teremtés természetét az égi fejlődés tengerében.

4. piramis

Az atlantiszi piramis teremti a Földön ?az időben található valóságok? illúzióját. Mátrixán keresztül olyannak érzékelhetitek önmagatokat, amilyenek a harmadik dimenzió valóságaiban lehettetek. Ezt nevezetitek ti előző életeknek. Sokan látják ezeket az életeket ezen a piramison keresztül, azt kérvén, hogy megérthessék jelen létüket. Ezt a piramist Arlis-cochizel felügyeli. A piramis az Atlanti óceán és az azt övező szárazföldek feletti hálóban található. Ebben a mátrixban bárki láthatja bármelyik életét, valahány megtapasztalását. Vannak, akik hatalmat keresnek és megtalálják önmagukat, mint egy erős hatalom uralkodója. A Jó és a Rossz, a Fény és a Sötétség harca található itt meg.Az atlantiszi piramisnak van egy mítosza egy olyan régi korról, amikor az ember használta intuícióját és együttműködött a Szellemmel. Ez a mítosz papokról és papnőkről számol be, akik hatalmas kristályokat használtak és különleges, óriási teremtményekkel együtt sétáltak a föld felszínén.

thoth_piramis_01105

 

A piramis beszél rólam, Thothról, akit ti Atlantiszi Thoth vagy Tehuti néven ismertek, aki évezredeken keresztül uralkodott Atlantisz földjén. Én voltam Atlantisz uralkodója, akit sok néven hívtak és sokféleképpen jellemeztek. Meg vagyon írva, hogy mielőtt Atlantisz civilizációja végleg elbukott, párommal, főpapjainkkal, és főpapnőinkkel nagy űrhajókon távoztunk, hogy új otthont és egy újcivilizációt teremtsünk.

Az új otthon lett Khem földje, amit ti Egyiptomként ismertek. Az is meg vagyon írva, hogy én, és más atlantisziak, feljegyeztük és megőriztük az információt nagy könyvtárakban egy olyan helyen, mely Amenti Csarnokaiként ismeretes. ?Amenti? annyit jelent ?Emberiség?. Figyeljetek most a tudatotokban csengő visszhangra. Sokan kutattak ezek után a feljegyzések után, kérték, hogy emlékezhessenek miért jöttek ide, kik ők. Érzik, hogy ebben az életükben magasztosabb céljuk van, és kutatják, mi lehet az.

Az atlantiszi piramis történeteket teremt ennek a hatalmas civilizációnak a bukásáról, hogy figyelmeztesse azokat, akik most a Földön a soraimat olvassák. Az emberiség aggódni fog amiatt, hogy elpusztulhat a Föld, de ne féljetek, hiszen csak arra van szükség, hogy lelketek emlékezzen a hazafelé vezető útra, a Fénybe. Hiszen nincsen kezdet és nincsen vég. Én, az Atlantiszi Thoth, most bevezetlek benneteket az atlantiszi piramisba, és megtapasztalhatjátok mindazt, amik vagytok. Meg fogjátok érteni mi történt a Fény és a Sötétség játékában. És emlékezni fogtok rá mit kell tennetek.

thoth_piramis_01200

Az a piramis, amely az Egyesül Államok fölötti mezőben nyugszik, a női energiákat idézi fel. Aki ezt a piramist felügyeli rezgéseiben az nem más, mint Izisz. Ő az a női aspektus, aki a teljes mátrixot áthatja. Ő az, aki önmagát a Földanya lénye által valósítja meg, és ő a az Élet Teremtőjének és az Evolúciónak a női oldala. Energiát küld a mátrixnak, amely állandósítja azt a valóságot, amelyben a lelkek nyilatkoznak meg. Ő az, akinek nincsenek ideiglenes formái, csak egy, a fény. Ti még Sekhmet vagy Hathor néven is ismerhetitek, más Teremtő Erők között.

A piramisa által beleszövi a teremtményeit az idő szerkezetébe. Az energiái a teljes mátrixot áthatják, így megérintvén minden teremtményt, mindent, ami a tudatosságon átfolyik, mindent és mindenkit, újat és régit, mert ők mind egyformák, ők mind egyek. Ez a piramis a mátrixot teljes körré alakítja, Ő a teremtő asszony és a pusztító egyben.

A Mexikó területe feletti hálóban található piramis a Kulcsok piramisa. A benne látható mátrix kifelé mozdul, hogy csatlakozzon a többi mátrixhoz, amit a másik 11 piramis teremt. Ennek a piramisnak a felügyelője Enoch, a Kulcsok Őrzője. Ebben a piramisban keletkeznek a Teremtés Törvényeivel szinkronban lévő kulcsok és szimbólumok. Ezek a kulcsok bekerülnek a mátrixba és összefogják az összes bölcsességet és tudást. Ezeknek a kulcsoknak száma végtelen.

thoth_piramis_01040

Úgy illenek egymásba, mint egy nagy kirakós játék (puzzle), ami annak ?Teljességét? formázza meg, amit az emberiség megtapasztalt. Alváskor és meditatív állapotban bekerültök a mátrixba és elérhetővé válnak számotokra azok a kulcsok, amik szinkronban vannak a számotokra szükséges megtapasztalásokkal. Enoch megalkotta a Bölcsesség és Tudás Kulcsait, hogy általuk elvezesse a lelkeket egy magasabb tudatosság szintjére.

Ezután, elrejtette a kulcsokat a mátrixban, hogy csak azok találjanak rájuk, akik kiválasztottak, hogy taníthassák az emberiséget mindazokról a változásokról, amik a ciklus végére várhatóak. Enochnak két segítője van, ők működtetik és őrzik a kulcsokat. Mostanra a kulcsokat megtalálták és az információk elérhetővé váltak. Jöjjetek és csatlakozzatok hozzám, menjünk ennek a piramisnak a csarnokaiba, ott találhatóak a kulcsok, melyek visszavezetnek benneteket létetek természetes (eredendő) állapotába. Fel fogjátok ismerni a kulcsokat. Megnyitják tudatotokat és lelketeket.

6. piramis

Peru feletti hálóban található az a piramis, melyen keresztül az érzelmeket megtapasztaljátok. Itt alakul át minden érzelemrezgéssé és kerül bele a mátrixba, hogy minden lélek megtalálhassa és megélhesse. Ezért a piramisért Lubileah felelős. Ebben a piramisban megtalálható minden érzelem, a legalacsonyabb rezgésűtől a legtisztább fényenergiáig. Ennek a piramisnak az a feladata, hogy az érzelmek alaktalan energiahullámokká alakuljanak, amiket aztán minden egyes lélek percről percre megél. Így a lelkek megélik az érzelmek teljes skáláját, mivel azok bekerülnek a mátrixba.

thoth_piramis_01041

A lelkek pedig még jobban fogják értékelni a Fény rezgését, mely egyensúlyban foglalja magában az összes érzelmet és összekapcsolják ezt Fényt lényük azon részével, mely a teremtés Forrásához köti őket, a szívükkel. A szív fejezi ki a ?Szeretetet? és általa örök a lélek. A lelkek törekedni fognak arra, hogy megtalálják ezt a magasztos érzést, közben pedig megtapasztalják a szenvedést, ami közelebb viszi őket a megértéshez. Érezni fogják a szenvedést, a kínt, a szeretetet és az együttérzést. Szavakba és hős költeményekbe öntik minden érzelmüket, nagy drámákba, amikben ténylegesen szerepeltek. Nagy művek születnek, melyek kifejezik az érzéseket, amiket az érzelmi mátrix folyama irányít.

Belépnek ebbe az érzelmi templomba, mely lelkük mélyén van, hogy a Teremtés talányaihoz válaszokra találjanak. Rátalálnak a válaszokra, de nem mindig úgy, ahogy tudatok tanácsolja. Minden egyes lélek addig fog kutakodni, míg készen nem áll arra, hogy belépjen ebbe a piramisba. Ha sikerül a belépés, a lélek megélhet minden érzelmet egyszerre, a megtapasztalt megértés pedig túlmegy az emberiség megértésén. Minden egyes lélek képessé válik arra, hogy magába fogadjon minden érzelmet. Gyertek velem, az Érzelem piramisába. Ne hagyjátok, hogy a régi félelmek elhomályosítsák az utatokat. Dobjatok el minden érzelmekről kialakult elképzelést és szembesüljetek az igazsággal abban, akik vagytok. Megtanítom nektek, hogyan találhatjátok meg a békét és az egyensúlyt a lelketekben.

thoth_piramis_01050

7. piramis

Az Európa feletti hálóban található piramis teremti azokat a nagy mítoszokat, amiket a lelkeknek meg kell tapasztalniuk. Ezért a piramisért Triogenesz, a Nagy Mesélő a felelős. Képes arra, hogy megragadja egy vagy az összes lélek képzeletét, miközben egyre csak szövögeti történeteit a mátrix energiáin keresztül. A fordulatok ciklusonként ismétlődnek, saját szereplőkkel, egy-egy remekműbe építve, melynek nincs se kezdete, se vége, vég nélküli időtlenségben szövődnek az újabb és újabb történetek.

A mítoszok szövevényébe beleszövi a teremtés folyamatának kulcsait. Ezekre a mítoszokra úgy tekinthetünk, mint az Emberiség Teremtésének Nagy Rejtélyeire. A mítoszok sok dimenziót és tanítást ölelnek fel, melyekben a lelkek szerepeket játszanak, egyet vagy többet. A mítoszok nem kötődnek térhez vagy időhöz és akkor kapcsolódhatnak be a lelkek, amikor csak akarnak. Lépjünk be a Mítológiai Előadások Piramisának Csarnokaiba. Itt szerepelhettek az összes mítoszban, egyazon időben, ha belehelyezitek a tudatotokat a mátrixukba. Én, Thoth, itt írtam meg sok történetemet, amiket a lelkek diktáltak nekem. Együtt, ti és én, talán megírhatjuk saját mítoszunkat. Az igazságban minden mítosz, a mítosz minden.

thoth_piramis_01051

8. piramis

Az álmoknak van egy piramisa. Azt a Lelket, aki ezen a piramison keresztül teremt Álmok Őrzőjének (Dreamkeeper) nevezik. A piramis az Ausztrália feletti hálóban található. A kiválasztott papok és papnők ennek a területnek az energiáiban inkarnálódtak, hogy vigyázzák és védjék a teremtő tudást, mely az álmodás mátrixában van tárolva. Ez a tudás kulcsokban szerezhető meg alvás közben azok számára, akik készen állnak a belépésre. Amikor átvették a kulcsot, a lélek visszatérhet a fizikai testbe, és képessé válik arra, hogy előre és hátra mozogjon a valóságok között. Ez a lélek megérti, hogyan lehet álmodás közben teremteni, hogyan manifesztálódhat az álombeli teremtés a fizikai síkon. Amikor a lélek a helyére megy alváskor, akkor találkozik az Álmok Őrzőjével. Ebben a mátrixban ugyanúgy kiválaszthatóak a megtapasztalások, mint a fizikai időben. Az Álmok Őrzője elvezeti a lelket ezeknek a végtelen álmoknak a mátrixába,ahol bármi megtörténhet és rendszerint meg is történik. Itt a lélek képessé válik a repülésre és szabad lehet. Minden lélek ellátogat az álmok Őrzőjéhez, és összeköttetésben van ezzel a mátrixszal saját álmain keresztül. Az Álmok Őrzője segít a lelkeknek megoldani a problémáikat és megtanítja a lelkeket létezésük igaz természetére. Vannak, akik igazabb valóságnak élik meg az álmodás fázisát, mivel ugyanolyan élethű, mint bármi más a mátrixban. És vannak olyan lelkek, akiknek nehezére esik visszatérni más tudatos valóságokba, mivel az álom mátrix megadja nekik azt a szabadságot, amire vágynak. Minden lélek egy része kapcsolatban marad a mátrixszal és az Álmok Őrzőjével, hogy vissza tudjon térni a mátrixba, amíg a test pihen. Csukjátok be a szemeteket, és pihentessétek a tudatotokat. Lépjetek ki fizikai testetekből. Gyertek velem, hogy találkozzunk az álmok Őrzőjével, ahol bármi lehetséges.

9. piramis

Az a piramis, mely a Kanada feletti hálóban található, a bölcsesség piramisa. Ennek a piramisnak a felügyelője Sophia Hokhmat, minden tudás teremtője. Thoth piramis titkaiÉn, Thoth, az ő szavait vetettem papírra, a bölcsesség szavait, melyek a Fényben keletkeztek, tekercsekre írtam, hogy az emberiség megértse jelentésüket. Megértésükkel elmúlnak a félelmek, átalakulnak természetes fény állapotukba. Sophia olyan bármeddig nyújtható tudástestet teremt a mátrixon keresztül, melybe beléphetnek a lelkek. Ott megtanulhatják a teremtés természeti törvényeit, elsajátíthatják és fejleszthetik a gondolkodásra és megértésre irányuló képességeket, mindazt, mi megjelenik valóságaikban.

thoth_piramis_01060

Megértik, hogy minden ciklikusan mozog és ezek a ciklusok egymásban is mozognak a nagyobb megtapasztaláshoz. Ahogy a lelkek az egyik megtapasztalásból eljutnak a következőbe, úgy lépnek egyik ciklusból a másikba, s közben megértik minden dolog komplexitását és hogy mi a szerepük az Egészben. Sophia mátrixában értik meg a lelkek, hogy minden dolog kapcsolatban áll ezzel, mátrixszal, a 12 piramissal, és a központi Forrással, mely mindennek a központjában van: a Forrás a teremtő energia, mely életet ad a 12 piramisnak és mindennek, amit azok teremtenek, ami a geometriai alakzat kifejeződése. Itt értik meg a lelkek, hogyan keletkezik egy lélek, hogyan manifesztálódhat több valóságban is egyazon időben, hogyan jut tudáshoz a mátrixból minden egyes tapasztalattal. Ebben a piramisban tehettek szert a bölcsességre egyetlen gondolattal. Ez az egyetlen gondolat pedig kapcsolódik az összes gondolathoz, melyek összekötik a lelkeket. Egyetlen másodperc töredéke alatt megszerezhető minden információ, megtanulható és megérthető minden, mindenki számra. Ennek a tudásnak nagyobb részét kisugározza magából a háló az emberekhez egy energia rendszeren keresztül, amit ti a csakrák rendszereként ismertek. Ideje hát, hogy elutazzunk a Tudás Csarnokaiba. Kapcsoljátok össze a tudatotokat és a tudatosságotokat a mátrixszal. Megérhettek általa mindent a világotokban.

thoth_piramis_01070

10. piramis

Közép-Keleti térség fölötti mezőben fekvő piramis, az emberiség legősibb, első történetének a gyújtópontja. Ti úgy ismerhetitek ezt a helyet, mint a Civilizáció Bölcsője, Ádám és Éva és a leszármazottjaik csodálatos történetének a színhelye. Ez a piramis felelős azért, a történetért, mely elmeséli, hogy leszületett az első pár ember a Földre és életet adott neki. A valódi létezésük egy metafóra az emberiség és annak a legősibb gyökereinek, a teremtő mintáira. A szent szimbólumai ennek a teremtésnek genetikailag vannak azokba kódolva, kik ennek a helynek részeseivé válnak. Ezek a lelkek új életre kelnek ennek a ciklusnak a végén, hogy egy új teremtésbe vezessék a többieket. A Közép-Kelet ennek az információnak a rezgéseit közvetíti a teljes cikluson át. Sok vér hullattak az őrzők és a leszármazottaik ezen a földön, ahonnan a teremtés fakad. Ezen a területen játszották a Fény és a Sötétség Urai a legkorábbi játékaikat, csatáikat, melyek ezen, ciklus végéig, a Fény Arany Korának eljöveteléig folytatódnak. A Fény Arany Korát ennek a piramisnak az őrzője hozza majd el. Őt úgy ismeritek, hogy: Ta-She-Ra El Amun. Ta-She-Ra El Amun magába fogadja majd a lelkeket és elviszi őket a Piramisba, ahol gyógyírt találnak majd mindnyájan a Földön tett utazásuk okozta sebekre. Egy új kezdetben lesz részük, egy új Élet Fája nő majd ki ebből a piramisból és a mátrixából, csatlakozva a teremtés többi 11 piramisához. A Sötétséget Fény váltja föl, és a lelkek szabadok és egészségesek lesznek. Elérkezett az idő az emberiség számára, hogy visszatérjen ebbe a piramisba, hogy meggyógyuljon a teremtés méhében, hogy a geometriai formák mátrixán haladjon túl és, hogy megértse hogyan teremtetett az első nő és férfi.

thoth_piramis_01080

 

 

Hát utazz most velem, a Nőiesség piramisába, mert Ízisz az, aki most visszatér a Földre, hogy kifejezhesse önmagát a harmónia és a teremtés fényében.

12. piramis

Az Egyiptom fölött elhelyezkedő piramis az Idővel és az Illúzióval áll összeköttetésben. Ezt a piramist én, Thoth vagy Hermész, a Játék Szélhámosa(trickster) és Mestere felügyelem. A 12 piramis elhelyezkedett, tudatosságot hozott létre, és fizikai aspektust vett fel, amely ciklusokban mozgó geometriai mintákon alapul. Hogy ezek a ciklusok meg legyenek jelölve, egy fizikai időszelet lett létrehozva a Föld felszínén. Ez a mátrixhoz van kötve egy energiaportálon keresztül. Ezt a portált a 12 piramis hozza létre és ez a portál a bolygó középpontjában található. Ezt ti a Nagy Piramis néven ismeritek, ez tartja fenn az idő illúzióját. A ciklusok a 12-es számra épülnek és a 12 teremtő piramison alapulnak. Ezeket ti az Idő Ciklusaként ismerhetitek, amelyek minden kibontakozó civilizáció által megtapasztalhatók. Ezek az időszeletek szinkronban dolgoznak a piramisokkal és a mátrixal. Ezen időszeletek alkatrészei általatok kör alakúnak észlelhetőek, mint kerekek ? kerekek közt, vagy órák ? órák közt, ciklusokat írva le.

Ezek a ciklusok úgy kezdődnek és fejeződnek be, ahogy a létezésük szinkronitása által mozognak. Mint az idő felügyelője, én állandósítom az Idő Ciklusainak Illúzióját. Az én feladatom, hogy újrakalibráljak minden egyes ciklust ott, ahol az idő új dimenzióba lép át.

Kiss Tímea