Home Földönkívüliek Tíz titokzatos UFO észlelés

Tíz titokzatos UFO észlelés

0

A felmérések szerint több mint az emberek fele hisz az UFO-kban és körülbelül öt százalékuk állítja azt, hogy látott már ufót, vagy annak t?n? tárgyat. Még a legnagyobb fanatikusok és hív?k is elismerik, hogy a legtöbb észlelés téves, az emberek csillagokat, felh?ket, meteorokat néznek idegen ?rhajóknak, de sokszor az ijedelmet egy emberi tevékenység okozza, például egy tesztrepülés vagy egy m?hold. De vannak olyan esetek is, amelyekre valóban nehéz – vagy akár lehetetlen – magyarázatot találni és nem csak részei de er?sít?i is lesznek az ufók körüli mende-mondáknak.
Íme itt van két részes sorozatunk els? része, melyben az els? öt legtitokzatosabb észlelésr?l olvashattok.

10. Kalifornia és a középnyugati ?rhajók, 1896-1897

Sokakat meglephet a tény, hogy a félreérthet? fények az éjszakában már több mint egy évszázada is okoztak meglepetéseket az emberek számára. Az els? ilyen élményekr?l több száz ember számolt be 1896 novemberében, Sacramentóban, Kalifornia államban, ahol különös fényl? objektumok mozogtak a leveg?ben ? a körülbelül 48 km/h sebesség? széllel szemben. Az égi látványosság egy hét múlva újra megismétl?dött San Francisco felett, majd újabb és újabb városokban, mely hamarosan igazi médiahisztériát eredményezett. 1986 telén aztán két hónapig egy beszámoló sem érkezett a jelenségr?l, majd nemsokára a cigaretta-alakúnak leírt repül?k újra megjelentek, Nebraskában, Michiganban, Minnesotában és Texasban egyaránt, majd 1987 áprilisa után soha többé nem t?ntek fel. Bár sokan gyanakodtak arra, hogy csupán a média által kreált eseménysorozatról van szó, a több ezer egybefügg? beszámoló mégis máig szkeptikussá tesz mindenkit az ügyben, melyre máig nincs biztos magyarázat?

9. Washington DC, 1952

1952-ben a nemzetközi repül?téren dolgozó földi figyel?k radarjaikon észleltek számos objektumot, tovább a horizonton is megfigyelhet?ek voltak villogó fények és fénycsóvák. A munkások azonnal tájékoztatták a légier?t a különleges észlelésr?l. Az els? eset július 13-ra tehet?, a második pedig július 29-re. A megmagyarázhatatlan égi jelenség még az elnök figyelmét is felkeltette, aki a legendák szerint még azon is elgondolkozott, hogy valamilyen ellentámadást indít. Mivel úgy döntöttek embereivel, hogy a legjobb védekezés a támadás, létrehozták a Robertson Panelt. Az alakulat különleges kutatókból állt, akiknek az volt a feladata, hogy tanulmányozzák a Project Blue Bookot, mely tizennyolc évnyi gy?jtögetés után hozott létre a légier?, 1969-ig b?vítve, míg már több mint tizenkétezer ufóészlelés volt benne. A döntést végül sok kritika érte, mivel sokak szerint nagyobb szükség lett volna arra, hogy leleplezzék az ufókat, mint arra, hogy tanulmányozzanak régebbi észleléseket. Mindenesetre az esetre máig nem adtak magyarázatot.

8. Fények Phoenix-ben, 1997

Valószín?leg az utóbbi id?k legnagyobb ufó-észlelése volt a phoenixi, már csak azért is, mert rengeteg szemtanúval bír, akik között többek között ott van az állam kormányzója is. Arizona lakosai 1997-ben érdekes látványt figyelhettek figyelemmel, március 13-án, több mint három órán keresztül. Rengeteg fényecske mellett többek között egy hatalmas háromszög alakú objektum is úszott az égen. A hivatalos magyarázat szerint néhány fény A-10 Warthog típusú repül?gépekt?l eredt, de a nagy háromszögre máig nem találtak ? és nem adtak ? biztos magyarázatot. A jelenség kés?bb nem ismétl?dött meg, a körülötte csapott sajtóhisztéria viszont sokáig elhúzódott az eset körül pedig máig sok vita van.

7. Kecksburg, Pennsylvania, UFO becsapódás, 1965

1965 december 9-én egy hatalmas t?zgolyó süvített át az égen, a jelenségr?l pedig hat államban is beszámoltak, plusz Kanadában is akadtak szemtanúk. Az objektum végül egy kis pennsylvaniai városban, Kecksburgan csapódott be. Az esetet el?ször azzal magyarázták, hogy valószín?leg egy t?zgolyóról lehet szó ? szokatlanul nagy fénnyel bíró meteoritról ? de a helyiek komolyan megijedtek, mikor a területet elöntötték a fegyveres katonák, akik a beszámolók szerint a bokrok közül egy furcsa, tojásszer? képz?dményt is kihúztak. Egyesek szerint egy szovjet m?hold csapódott be a földbe, de ez a gondolat sokak számára volt kétes, f?leg miután az oroszok nem hiányoltak egy m?holdat sem. A találgatások máig folynak, a NASA pedig nem sok információt közöl bármilyen eredményr?l is?

6. A Mantell-baleset, 1948

Bár a földbe 1948 januárjában, Kentuckyban egy pilóta, Thomas F. Mantell kapitány csapódott, az ok egy valószín?síthet? ufóra vezethet? vissza, melyet a becsapódó repül? üldözött. Mantell oxigén nélkül merészekedett túl magasra, miközben egy ezüst szín?, lemezalakú dolgot üldözött, a repülés közben viszont elvesztette eszméletét. A nyomozások szerint elképzelhet?, hogy a pilóta valójában egy Skyhook legballont kezdett el üldözni. Az eset sok változást hozott ? az emberek egyrészt szkeptikusabbak lettek az ufókkal kapcsolatos beszámolókkal szemben, másrészt viszont arra is rájöttek, hogy nem biztos, hogy a látogatók jószándékkal érkez? kedves zöld lények lehetnek és nem biztos, hogy azt szeretik, ha mi vagyunk rájuk kíváncsiak.

5. Barney és Betty Hill elrablása, 1961

1961 szeptember 19-én került sor az els? állítólag ufók-általi elrablásra. Betty és Barney Hill éppen egy Grovetonhoz közeli úton autóztak, mikor figyelmesek lettek egy ufónak látszó tárgyra. Hogy ezek után mi történt, azt ?k maguk sem tudják, mivel az észlelés után azonnal elvesztették eszméletüket és több óra kiesett az életükb?l. Az eset után viszont hosszú hetekig álmodtak arról, hogy szürke ?rlények elrabolják ?ket és bizarr orvosi vizsgálatokat végeznek rajtuk. A rémálmok kés?bb olyannyira s?r?vé váltak, hogy a pár segítséget kért a bostoni Dr. Benjamin Simontól, aki hipnotizálta ?ket és arra a következtetésre jutott, hogy a férfire és n?re egy, néhány héttel a televízióban látott ?rlényes sorozat hatott, igaz, hogy néhány dologra ? sem talált magyarázatot. Az elrablás története körül máig sok vita kering és sokak szerint ez volt az alapja a hetvenes évekbeli pascagoulai elt?nések történeteinek.

4. A JAL 1628-os járat és 1986

1986 november 16-én a japán JAL 1628-as járat mellett egy, a repül?nél háromszor nagyobb objektum repült el, mely aztán ötven perccel kés?bb felt?nt Alaszka felett, illetve mind a katonai mind pedig a civil radarokon. Miután az objektum egyrészt hosszú ideig volt látható, másrészt rengeteg szemtanúja van az esetnek, ez az emberi történelem egyik legfontosabb ufó-észlelése, amelyre máig nincsen semmilyen magyarázat.

3. Az iráni és a belga ügy, 1976 és 1990

Miután 1976-ig alig-alig volt radaron is észlelhet? egy-egy ufónak vélt objektum, a legtöbb beszámoló egyszer? mesének t?nt ? egészen 1976 szeptember 19-ig. Ez volt az a nap, amikor sötétedés el?tt Irán egy gépet küldött egy vadul man?verez? ufó után Teherán felett, melyet minden radar jelzett. Amikor a repül? túl közel került az objektumhoz, a gép rendszere összezavarodott, s?t egy alkalommal olyan hiba keletkezett a fegyver-rendszerben, hogy a tüzelés reménytelenné vált. Az eset éppen eme érdekes hatás miatt vált kivételessé, na meg a radarok miatt, melyek végig mutatták az azonosíthatatlan tárgyat. Az incidens meghökkent?en hasonlít azokhoz az eseményekhez, melyek 1990 március 30-án, Belgium határán történtekhez, ahol is egy sötét, háromszög alakú ufó jelent meg az égen. Ami különösen figyelemreméltó volt a látványban, az a járm?vek gyorsasága és azok a man?verek, melyek egy emberi pilótát megöltek volna. A teheráni ügyhöz hasonlóan itt is rengeteg volt a szemtanú, a radar is jelezte ? illetve fotó is készült róla, mely a világ egyik legjobb bizonyítékaként fognak fel.

2. Kenneth Arnold és a Rainier hegy, 1947

A modern ufó-éra kezdeteként emlegetik a seattle-i pilóta és üzletember, Kenneth Arnold esetét. A két férfi 1947 májusában, a Rainier hegyen észlelt ufókat, vagyis olyan mozgó objektumot, amik az akkori technológiát sebességüket tekintve meghaladta az akkori technológiát. Leírásuk szerint egy csészealjat láttak egy tavacska mellett, így született meg a repül? csészealj kifejezés. Sokak szerint Arnold csak az ablakán visszatükröz?d? fényeket látta, de ez magyarázatnak már akkor is harmatgyengének bizonyult. Mindenesetre az eset legenda lett, kifejezést teremtett és óriási hatással volt kultúránkra.

1. Roswell, 1947

Matt Brazel 1947 júliusában, Új-Mexikó városától ötven mérföldre, Roswell városánál farmján fa- és fémdarabokat talált. Miután hallott a leveg?ben repked? csészaljakról (lásd az el?z? pontot) Brazel elgondolkodott és azonnal felhívta a helyi katonaság. Érdekesképpen a katonaság el?ször kijelentette, hogy a lezuhant lemezt összeszedték, majd néhány óra múlva tagadták azt, hogy bármilyen lemezalakú dolgot találtak volna, ehelyett inkább id?járási ballonokról beszéltek. A sztori ezután el is halt, egészen a hetvenes évekig, amikor a légier? egyik munkása aki begy?jtötte a roncsokat, be nem jelentette, hogy igazából földönkívüliek eszközét szedte össze. Ezzel összeesküvés-elméletek sokasága született meg, melyek máig nem haltak el. Az ügyön az sem segített, hogy 1995-ben a Légier? felfedte a titkot Mogul elnevezés? projektjér?l, mely 1947-ben a szovjetek fegyverkezését kutatta és azt állította, hogy annak egy járm?vét vélték annó az emberek ufónak. Az idegenekben hív?k viszont nem vették be a bejelentést. A történet továbbfejl?dött, immár szó van tömeges balesetekr?l és ufók holttesteir?l. Az, hogy hiszünk-e vagy sem teljesen a mi saját döntésünk. Az, hogy könnyebb-e hinni vagy kételkedni, bár sokkal érdekesebb kérdés. Nem tudni, mit titkolnak el?lünk, ahogy azt sem tudhatjuk, hogy ha valóban léteznek ufók, akkor azok jó vagy rossz szándékkal tesznek-e látogatást kicsi bolygónkra. Mindenesetre egy biztos: jobb félni mint megijedni, nem?