Home A múlt rejtélyei UFO-k a Mahábháratában

UFO-k a Mahábháratában

0

A több ezer éves leírások b?ségesen tesznek említést arról, hogyan közlekedtek régen az egyik bolygóról a másikra az egész univerzum területén.

Sok esetben kaphatunk információkat arról, hogy a bolygónkra érkez? ismeretelen repül? tárgyak nem minden esettben barátságosak,s?t kifejezettten negatív tetteket végeznek.

Ez a Védák tanulmányozásának fényében nem meglep?, mert a tanításaik szerint a gonosz hatalmaknak is megvan az a hatalmas technikai fejletség, ami a félisteneknek a rendelkezésére áll.

Természetesen ezt a technikai szintet semmilyen módon nem szabad, a legcsekélyebb mértékben sem összehasonlítani a mai technika “fejletségével”.

Most pedig nézzünk egy esetet a Mahabharáta információi közül, ahol több utalás is van az UFO-ra, amit vimanáknak hivnak.

CLXXIII. fejezet Nivátakavacsa Juddha – részlet

Ardzsuna szólt

1. Aztán, miközben visszafelé mentünk (Indra hajlékába), útközben megpillantottam egy nagy mennyei várost, amely oda ment, ahova a kedve tartotta, és olyan ragyogó volt, mint a t?z vagy a Nap.

2. (Ebben a városban) ékszerfák voltak, édeshangú, tarka madarak sereglettek. Ott laktak a Paulamák és a mindig vidám Kalakandzsák.

3. Kapuk és tornyok díszítették, valamint négy bevehetetlen kapu, amelyek mindenféle mennyei drágak?b?l készültek – csodálatos volt ez a látvány.

4. Az ékszerfák gyümölcsöket és virágokat termettek, ágaikon szépséges, mennyei tollas teremtmények éltek.

5. Mindenfel?l körülvették a virágfüzéreket visel?, mindig vidám Aszurák, akik buzogányokat, kardokat, dárdákat, íjakat és botokat tartottak a kezeikben.

6. Amikor megláttam a Daitják csodálatos városát, ó király, megkérdeztem Mátalit, “Mi ez a csodálatos dolog?”

Mátali szólt

7. Valamikor egy Pulamá nev? Daitja n? és egy másik óriáshölgy, Kalaká ezer mennyei éven át szigorú lemondásokat végeztek.

8-9. Amikor befejezték, az önmagától létez? (Szvájambhu) teljesítette a kívánságaikat. Ó királyok királya, azt kérték, hogy a gyermekeiket soha ne érje szenvedés, és kapjanak egy gyönyör?, rendkívül pompás légi várost,

10. amely tele van mindenféle ékkövekkel, és még a halhatatlanok, Mahársik, Jaksák, Gandharvák, Pannagák, Aszurák és Ráksaszák se vehessék be.

11. Minden kívánatos tárgy meglegyen benne, a bánat és a betegség azonban kerüljék el. Ó Bharaták legjobbja, Brahmá megteremtette a Kalakejáknak

12. ezt a mennyei várost, amely a leveg?ben mozog, és nincsenek benne félistenek. Ó h?s, itt laknak a Paulama és Kálakeja Dánavák.

13. Ennek a hatalmas városnak a neve Hiranjapura, és nagyon er?s Aszurák ?rzik, a Kálakeják és a Paulamák.

14. Ó királyok királya, boldogan lakoznak itt, a félistenek sem pusztíthatják el ?ket, nem ismernek aggodalmakat, és minden kívánságuk beteljesül.

15. Korábban Brahmá úgy rendelkezett, hogy halandók fogják megölni ?ket. Ezért, ó Pártha, gyorsan verd le ezeket a legy?zhetetlen és rendkívül er?s Kalakandzsákat a harcban, a Vadzsra (mennyk?) fegyverrel.

Ardzsuna szólt

16. Ó föld ura, amikor megtudtam, hogy a félistenek és az Aszurák nem pusztíthatják el ?ket, örömmel mondtam Mátalinak, “Menjünk gyorsan ebbe a városba.”

17. Meg fogom semmisíteni a félistenek ellenségeit a fegyvereimmel. Nincsenek a félisteneknek olyan gonosz ellenségeik, akiket ne tekintenék az áldozataimnak.”

18. Mátali gyorsan elvitt engem mennyei lovaskocsiján Hiranjapura szomszédságába.

19. Amikor Dití különféle ruhákat visel? fiai megláttak engem, felszálltak a kocsijaikra, és hevesen rám rontottak.

20. Ezek a kiváló és vitéz Dánavák haragosan megtámadtak Nalikákkal, Naracsákkal, Bhakákkal, buzogányokkal, kardokkal és Tomárákkal.

21. Én azonban felhasználtam mindazt, amit megtanultam a fegyverekr?l, és hatalmas nyílzáporral hárítottam el a fegyvereket.

22. A kocsi úgy járta be a csatamez?t, hogy teljesen összezavarta ?ket. A megzavarodott Dánavák egymásra támadtak.

23. Én pedig százával fejeztem le kardommal a zavartan egymásra támadókat.

24. Dití fiai a városban kerestek menedéket, és ismét a leveg?be emelkedtek vele a Dánavákra jellemz? illúzió segítségével.

25. Ekkor, ó Kuruk leszármazottja, s?r? nyílzáport bocsátottam a Dánavák útjára, és megakadályoztam a mozgásukat.

26. Dití fiai azonban az isteni adomány folytán könny?szerrel tartották magukat a Napként ragyogó mennyei légi városban, és oda mentek, ahova kedvük tartotta.

27. Néha belemerültek a földbe, aztán ismét fölemelkedtek a leveg?be, máskor nagy kanyart írtak le, aztán pedig elt?ntek a vízben.

28. Ó ellenségek kínzója, különféle fegyverekkel támadtam rájuk, akik oda mentek, ahova a kedvük tartotta.

29. És, ó Bharaták legjobbja, nyílzáport l?ttem ki mennyei fegyvereimb?l, így támadtam meg a várost a Daitjákkal együtt.

30. Ó király, annyiszor eltaláltam és megsebeztem az Aszurák városát egyenes röpt? dárdáimmal, hogy az lehullott a földre.

31. Ó király, megsebeztem az Aszurákat is vasnyilaimmal, amelyek olyan gyorsan repültek, mint a villám.

32. Ekkor Mátali fölszállt a magasba, és mintha csak egy nagy ugrást tett volna, gyorsan visszatért a földre ezen a Napként tündökl? kocsin.

33. Ó Bharata, már annyira akartak harcolni velem, hogy dühösen körülvettek 60.000 kocsival. Én azonban megsemmisítettem azokat a kocsikat, kesely?tollakkal díszített, éles nyilaimmal.

34. Annyian harcoltak, ahány hullám van a tengerben. Megfontoltam, hogy nem semmisíthetem meg ?ket a halandókra jellemz? harcmodorral,

35-37. ezért én is a mennyei fegyverekhez folyamodtam. Ezek a szekérharcosok azonban csodálatosan küzdöttek, ezer meg ezer fegyverük lassanként visszaverte mennyei fegyvereimet; sok száz és sok ezer rendkívül hatalmas Dánavát láttam, akik kocsijaikról harcoltak, és mindenféle taktikát bevetettek. Különféle sisakokkal, díszes páncélokkal, szépséges zászlókkal ékesítve.