csütörtök, január 17, 2019
Home Cikkek UFO-k a NATO légitámaszpontján

UFO-k a NATO légitámaszpontján

325
0
Megosztás

Az észak-olaszországi Aviano egyike a legnagyobb NATO-légibázisoknak Európában. A földrész harmadik legnagyobb légikiköt?je, amelyet azonban a Velencébe utazó magyar turisták aligha láthatnak, pedig nincs messze a legszebb várostól. Az elmúlt években err?l a támaszpontról indultak harci bevetésekre az euroatlanti védelmi szervezet támadó gépei és bombázói. Itt szálltak fel és le azok a gépek, amelyek annakidején az Öböl-háborúban is részt vettek, kés?bb Boszniába indultak a vadászgépek és a legkülönfélébb jugoszláviai célpontokat is innen bombázták.

?szintén szólva már régóta vártuk, hogy megjelenjenek ott az UFO-k. Hiszen ahol ekkora hader?t és azon belül is f?leg légier?t, ennyi fegyvert, radarállomást és vezénylési pontot koncentrálnak a földiek, ott el?bb-utóbb felbukkannak az érdekl?d?, mondhatni kíváncsi UFO-k is. Így volt ez sokfelé a földön az elmúlt évtizedek háborús t?zfészkei fölött.

Mellesleg nem ez az els? ilyen korszak Aviano életében. A Pordenone városka közelében lév? irdatlanul nagy támaszponton f?leg amerikai gyártmányú harci gépek állomásoznak, rendszeresen megfordulnak itt a legtöbb NATO-ország pilótái. Hol csak gyakorlatoznak, hol meg éles bevetésekre indulnak.

El?ször 1979-ben láttak errefelé azonosítatlan repül? tárgyakat. Akkor egy olasz katonai pilóta, Giancarlo Cecconi gyakorlórepülés közben fotózott le egy meglehet?sen különös légi jelenséget, amir?l annakidején a média is beszámolt. Pár éve azonban ennél több történt…

Két eseménysorozat

Az egyikre 1996-ban, a másikra 1997-ben került sor. De még sok egyéb is történt, amir?l majd kés?bb szólunk.

El?ször lássuk, mi történt 1996. július 7-én, a támaszpont úgynevezett nyílt napján? Ekkor a szakért?k és bizonyos létszámú látogató el?tt megnyitották a támaszpontot. Szövetséges országok katonái és civilek is bejuthattak, persze nem mindenhová. Légi parádét is rendeztek.

A legtöbben arra vártak, hogy végre megmutatják a híres Stealth-ot, vagyis az amerikai légier? Lopakodóját. Ez be is következett, méghozzá úgy, hogy a balesetek elkerülése végett minden más gépet leszállítottak a földre, amikor a Lopakodó bemutató repülést tartott.

Igen ám, de a földi gép repülésével egy id?ben ? két UFO is felbukkant az égen! Ám ezeket senki sem látta… Ugyanis olyan gyorsan szálltak, hogy az emberi szem nem láthatta ?ket. Ám fényképlemezre és videofilmekre kerültek, méghozzá úgy, hogy három különböz? nemzetiség?, akkor jelenlév? személy egymásról mit sem tudva lefilmezte az UFO-kat. Azok csak kés?bb, a filmek el?hívásakor váltak láthatóvá. Ketten azt hitték, hibás a film és az okozta azokat a furcsa kis gömböcskéket a fotókon. Egyikük csak akkor vitte a filmet egy laborba megvizsgáltatni, amikor mások ott készült fotóit már lehozták az újságok. Kiderült, egyik film sem hibás, valós térbeli tárgyat fényképeztek-filmeztek le ezek az amat?rök.

Kés?bb világossá vált, hogy aki a nyílt napon az avianói támaszponton földön álló, pihen? gépet fényképezett, annak a filmjén, a leveg?ben szintén látható egy UFO. Több oldalról, különféle helyzetekb?l készült Lopakodó-képeken megfigyelhet? az a két másik pont. Ezek hihetetlen sebességgel repültek el a Lopakodó közelében, többször és több irányból száguldoztak el mellette. A radarok nem is mutatták ?ket.

A másik eseménysorozatra 1997. február 27-én és március 6-án került sor. Ennek szemtanúi jobbára Pordenone városka lakói voltak. De arra utazók és távolabb lakók is felfigyeltek arra, hogy február 27-én Aviano fölött rejtélyes fényeket láttak az emberek. Nem földi repül?gépek t?ntek fel el?ször, hanem furcsa, némán cikázó fények. Ezt eltussolandó ? ahogyan gyanítják sokan ? hamarosan rengeteg gépet küldtek fel Avianóból a leveg?be. Másoknak úgy t?nt, amerikai és olasz vadászgépek vették üldöz?be a rejtélyes fényeket. Ekkor viszont annyi gép keringett Aviano fölött, amennyit soha, még a boszniai hadm?veletek legforróbb napjaiban vagy éjszakáin sem láttak soha…

A civil szemtanúk többsége esküszik arra, hogy UFO-kat láttak a támaszpont fölött a nagy rajzást megel?z?en. A katonák hallgatnak, vagy mellébeszélnek. Ne feledjük, a támaszponton körülbelül 9 ezer egyenruhás dolgozik, nem szólva a polgári alkalmazottakról. Mindenesetre 1997. február 27-én este 19.30 és 22.45 között sok fura dolog történhetett a támaszpont légterében.

A helyi sajtó is azonosítatlan repül? objektumokról írt. Hisz nem csak Pordenone, de Zoppola, Canova és Cordenons lakói is látták a fényeket és a hangtalanul repül? tárgyakat, majd kés?bb az azokat vehemensen üldöz? zajos földi repül?gépeket. Az amerikai vadászgépek UFO-t üldöztek! ? harsogta címoldalán a helyi Gazzettino, majd kés?bb velencei és más környékbeli napilapok is.

Ugyanaz ? még egyszer?

Sajátos Hogy volt..!-ot rendezhettek az UFO-k alig egy héttel kés?bb. Ezúttal a bemutató már egy órával tovább tartott. 1997 március 6-án 18.30-tól 22.45-ig zajlott… de mi is ? Tulajdonképpen mi történt ekkor Avianóban?

Részben megismétl?dött az egy héttel korábbi eset. Ismét hangtalan fények, UFO-k száguldoztak a légtérben, a támaszponton riadót vertek, rengeteg vadászgépet küldtek a leveg?be. Az idegenekb?l annyi volt, hogy gyakorlatilag zavarták nemcsak Aviano radarját, de a közeli velencei Marco Polo repül?tér forgalmát is, amir?l szintén tudósított a sajtó. A szintén nem olyan távoli Treviso-Istrana-i katonai repül?téren a radarok ? a katonák kifecsegett közlései szerint ? egyenesen meg?rültek!

Mit láttak a szemtanúk?

Több száz ember egymástól függetlenül Pordenone környékén azt tapasztalta, hogy valahol iszonyú magasságban, szinte a kozmosz határán váratlanul gyorsan mozgó fénypontok bukkantak fel. Ezek sebesen ereszkedtek, süllyedtek alá, szinte zuhantak és mind az avianói támaszpont környékén repült. Nagyon magasról szinte rárepültek a támaszpontra, majd egy bizonyos, nem túl nagy magasságban délkeleti irányban repültek el, a talajjal párhuzamosan. El?ször csak ?ket lehetett látni, az UFO-k hihetetlen csöndben repültek oda.

Ám amikor válaszként felszálltak a vadászgépek, természetesen vége szakadt a csendnek. Attól kezdve sok tucatnyi repül?gépmotor hasította ketté a csöndet ? sokan azt hitték a környéken, hogy újabb háborúba indulnak a NATO-gépek valahová a Balkánra.

A hivatalos magyarázatra persze hiába vártak az emberek. Ahogyan az a világ számos táján történik ilyenkor, kétféle reakció érkezett. Az egyik a legf?bb vezet?ség mélységesen mély … hallgatása volt. A másik az itt-ott félig vagy egészen hivatalosan megnyilatkozó katonatiszteké, akik egyrészr?l azt mondták, hogy a másnap érkez? amerikai védelmi miniszter fogadására készültek fel az egységek ? másnap csakugyan Avianóba érkezett William Cohen amerikai védelmi miniszter három tábornok kíséretében ?, de ez is er?ltetettnek t?nik. Egy nappal érkez? miniszter fogadására miért kell éjszakai gyakorlatot tartani? És különben is, amikor Cohen gépe leszállt, egyetlen más repül? sem volt Aviano légterében. Nyoma sem volt az el?z? éjszakai kaotikus össze-vissza repdesésnek…

A másik reakció az, amit a tisztek családtagjaiknak mondanak, vagy amit néhány polgári alkalmazott mesél barátainak, rokonainak. Ezek egy része szintén átszivárgott a médiába.

Aztán jött egy nagy csöndkorszak. De abban is történt valami. Amikor megjelentek az els? híradások arról, mi zajlott le Avianoban 1997-ben, néhány embernek eszébe jutott: ?k is jártak a támaszponton, még 1996 nyarán. Készítettek ott videofilmeket is a repül?gépekr?l… Amikor meghallották, hogy az egyik filmen találtak az emberi szem számára láthatatlan UFO-kat, maguk is kikockázták filmjeiket. Kockáról kockára haladva ismét újabb személyek fedezték fel filmjükön az UFO-k nyomait, látványát.
Az is furcsa lehet, hogy az 1996-as nyílt napon a bázison riadót rendeltek el! Igaz, nem nyílt riadót. Hanem csak olyan csöndeset, diszkrétet. Mint kés?bb egy ott szolgált tiszt bevallotta: a radarosok jelentettek valamit, és ezért a civil közönség által nem látogatott helyeken a szolgálatban lév? személyzetet riadóállapotba helyezték.

Egy tábornok elszólja magát

A katonai vezetésnek általában mindig vagy majdnem mindig sikerül elrejtenie az efféle titkokat. Ám mit lehet kezdeni akkor, ha maga a bázis parancsnoka…hm… felejtkezik el az illemr?l, nem is szólva a katonai fegyelemr?l?

Charles Waid tábornok volt az Aviano légibázis parancsnoka akkor, amikor a fent említett események lejátszódtak. A tábornok a Rotary Klub (jótékonysági szervezet, amely az egész világon tevékenykedik) egyik vacsoráján mondott valamit. Nem tudni, az el?z?leg elfogyasztott alkohol tette, vagy más okból adott egy kis jelzést a külvilágnak. Waid tábornok rövid beszédet mondott a klub vacsoráján és ebben elhangzott egy olyan mondat is, miszerint Avianóban igen különös dolgok történnek, amelyekr?l a külvilágnak fogalma sem lehet, és hogy Avianóban ?izgalmas titkok? (exciting secrets) léteznek…

A mondat kiszivárgott, ezt is megírta a sajtó. Nem sokkal kés?bb jött a hír, hogy Waid tábornokot maga Clinton elnök rendelte Washingtonba. Távozása el?tt át kellett adnia Avianót az… utódjának. A hivatalos jelentés természetesen arról szólt, hogy Waid tábornokot a Pentagonban várja egy nagyon fontos beosztás…

Hát ennyi történt Avianóban az elmúlt években. Sok ez vagy kevés? Még nem dönthetjük el. De egyszer talán majd ez ügyben is okosabbak leszünk.

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia