Home Cikkek UFO-k volt a téma a Chilei Repüléshatósági Szervezet találkozóján

UFO-k volt a téma a Chilei Repüléshatósági Szervezet találkozóján

0

ufoEgy magasrangú személyzetből álló találkozót tartott a Chilei Repülésügyi Hatóság, ahol a befolyásos résztvevők jelenléte találgatásokra adhat okot az UFO rajongók számára és még egy indokot arra, hogy mostmár tartsanak nyitott tárgyalást is UFO ügyben Amerikában ahelyett, hogy titkolózzanak.

A Légköri ANomáliákat Vizsgáló Bizottság azt a kérdést célozta meg, hogy jelenthet-e bármi veszélyt az azonosítatlan légköri anomália (unidentified aerial phenomen, UAP – így nevezik finomítva hivatalosan az UFO jelenségeket hivatalos körökben) bármilyen veszélyt a polgári vagy a katonai légi közlekedésre?

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolják, a Repülésügyi Hatóság elnöke, Ricardo Bermudez magasrangú szakértőket hívott meg július 31-én.

Az ügy nem volt idegen a résztvevők számára tekintettel arra, hogy számos alkalommal működnek együtt a CEFAA-val és nyomoznak közös ügyekben. Mindegyik résztvevő találkozott már UFO jelentésekkel, melyeket nyomozásra várnak.

Az ilyen fajta találkozók nem megszokottak az Egyesült Államokban. “Nincs ebben semmi új, az ilyen találkozók teljesen normálisak a számunkra.” – mondta Jose Lay, a CEFAA nemzetközi részlegének a vezetője.

A találkozó egyik hivatalos videójában a bizottság így nyilatkozik: “Nem nevezzük veszélyesnek az UAP-okat, de még csak azt sem mondhatjuk, hogy alacsony fokú kockázatot jelentenének. Legyen szó pozitív vagy negatív interakcióról, ennek valószínége a chilei légkörben a nullával egyenlő saját véleményem szerint” – mondta ROberto Bore, a Chilei Haditengerészet parancsnoka.

Hasonlóképp fogalmazott az operatív hadműveleti osztály vezetője is: “fel kell tennünk a kérdést: találkoztunk-e már valaha is fenyegető veszéllyel az égben? Ért-e már minket földönkívüli támadás? Ha nem, nem hiszem, hogy foglalkoznunk kellene ezzel. Nem is nevezhetjük ezeket a jelenségeket fenyegetőnek ha nem mutatnak ellenséges viselkedést. Ráadásul nem is ismerjük ezen objektumok természetét.”

Ettől függetlenül a vezető nem zárja ki a földönkívüli élet létezését: “Ha olyan sok szemtanú lenne, hogy az UFO jelenségeket tényként kellene kezelnünk, akkor eljönne az ideje annak, hogy a szándékuk mögé nézzünk, akármi is legyen az. Nem számít. Az intelligencia ami számít.”

A résztvevők között volt még két asztronomómus, az egyikük neve után aszteroidát neveztek el, egy nukleáris fizikus a Nukleáris Energia Bizottságtól, egy repüléshatósági orvos, aki egyben ENSZ képviselő is, egy fizikus, egy katonai pszichológus és egy másik pszichológus a chilei légierőtől.

Ezenkívül több hatóság képviselői is ott voltak még: a hadműveleti erőktől és rendőrségi szervektől is. MIndegyikük pilóta vagy volt pilóta.

Habár mindenki egyetértett egymással a megbeszélés során, abban bizonytalanok maradtak, hogy kikről vagy mikről beszélünk. A hadműveleti osztály egyik szakértője így nyilatkozott: “Egészen mostanáig…láttunk jelenségeket…fotókat, videókat, hivatalos jelentéseket, beszámolókat…azt mondhatjuk, hogy valós jelenségről van szó. De ezeknek az eredete nem ismert. És anélkül, hogy ezt tudnánk, nem készíthetünk előzetes stratégiai tervet egy ilyen találkozásra.”

Az Országos Radar Kontroll Központ elnöke, Mauricio Blanco az első személy, aki azonnal megtudja, ha felbukkan egy UFO a légtérben, melyet földfelszíni ellenőrzés rögtön jelent, vagy megjelenik a radarok képernyőjén, bárhol is legyen az országban. bLANCO KORÁBBAN, 2002-ben úgy nyilatkozott, hogy az UFO jelentések kézzel vannak írva, hogy elkerüljék ezzel a számítógépes manipulálást.

A légierő pszichológusa oktatást javasol a pilótáknak, hogy fel legyenek készülve az ilyen jelenségekre. Mások azt tanácsolták, hogy jelentésmódszertani instrukciókban legyen belefoglalva a kötelező kiképzés ez ügyben.

A tudósok több multidiszciplináris tanulmányt javasolnak, hogy olyan közel hozzuk magunkhoz ezeknek a jelenségeknek a megértését, amennyire csak lehet. Ez persze mind szép és jó, de ami igazán mérvadó, az a bizottság végső következtetése:

“Az értékelés alapján a bizottság következtetése, hogy az UAP-ok nem jelentenek fenyegetést vagy veszélyt sem a civil, sem a katonai repülésre. Habár akad kisebb számű légi baleset szerte a világon, amely összefüggésbe hozható az UAP-okkal, egyiknek sem indokolt az objektív vozsgálata, amely egyértelműen bizonyítaná, hogy maga az UAP okozta a balesetet.”

Ugyanakkor a CEFAA csoportja célul tűzte ki ezeknek a jelenségeknek a tanulmányozását, melyet a tudomány még nem tud megmagyarázni. Napjainkban egyre nagyobb nyomás fokozódik a kormányokra az UFO problémával kapcsolatban, amely leginkább az Egyesült Államokat érinti.

“Az emberiség körülbelül 85%-a hisz a jelenségben, tehát kötelességünk kinyomozni, mi is történik valójában.” – mondja Lay. “Ez elég ok kell hogy legyen a kormányok számára, hogy megpróbálják meghatározni e jelenségek mibenlétét. Pániktól pedig nem kell tartanunk.”

paranormal.hu