20 COMMENTS

 1. Egy kérdésem lenne csak, ha kép hiba lenne, akkor nem kéne pontosan ugyan úgy kinéznie? “duplikálódása” mert ezt akár hogy is nézzük, ez nem a másolata. Már pedig, mért is venné észre ?ket a nasa? ha olyan technológiát használ az a hajó, ami a mi eszközeink nem képes felderíteni? A Másik, az eggyik csillagkapu sorozat filmje jut eszembe, ott is volt ilyen, hogy a láthatatlan hajó akkor látszódott csak amint a napkitörés átment rajta.

 2. Nem emlékszel a Groom Lake féle kiszivárogtatásra? Abban is megmondták, hogy ezek mindenhol ott vannak a Naprendszerben attól, hogy nem látjuk ?ket.

  A Napkitörtés lehet hogy elindított valami ismeretlen fizikai folyamatot, ami miatt láthatóvá vált…

 3. Egy ekkora tárgynak már jelentékeny gravitációs tere is lenne és azt viszonylag egyszer? számításokkal tudnák igazolni, ha valóban ott van valami. Esetleg elképzelhet?, hogy vannak olyan fejlett lények, amelyek képesek a gravitációt ilyen mértékben manipulálni?!:O

 4. Klingon male: -We are cloaking!
  Klingon female: -What?
  Klingon ship loses shield, begins to cloak…
  Commander Riker: -Fire!

  A sok nagyokos nem tudja, hogy a klingonoknak és a romulánoknak is van álcájuk. :P)

 5. ha jól emlékszek még a Voyager is ki tudott egy álcát préselni magából a vége felé. (vagy az valami szuper pajzs volt? O_o)

  am én könnyen el tudok képzelni egy olyan pajzsot, ami eltéríti a látható fényt, így láthatatlan lesz a hajó. ami a gravitációját illeti, talán úgy képesek a pajzsot manipulálni, h az ne engedje kívülre hatni a gravitációt. ha eltéríti a látható fényt, az nem jelenti azt, hogy az UV vagy a Röntgen eltérítésére is képes, ezek jóval kívül esnek a látható fény tartományán. egy napkitörés alkalmával meg olyan “dózist” kap ami felfedi a hajót. -nem logikus? 😀

  [ módosítva 09 Dec : 16:52 ]

 6. akárhogy is nézem, ez nem pixelhiba, nézegetem nézegetem, ami feltüník az az, hogy a napkitörés erösöd? “majd csökken?”hulláma szerint er?södik “csökken”a fénye is annak a láthatatlan hajónak.

 7. Teljes éterfizika:

  II. Éterfizikai szint: Véleményem szerint ahhoz, hogy a teljes kozmoszi éterfizika lehet?ségeit megfelel?en ki tudjuk aknázni, nem elégséges a jelenlegi saját dimenziónk adott tudati és “meglév? érzékelhet?” térid? szerkezetében lév? éterfizikát nézni. Mivel egy dimenzión belül létezik több térid? szerkezet ez maga után vonja az éterfizika többszín?ségét is. Az eddigi összes fizikus úgy gondolom túl egyszer?en közelíti meg ezt a kérdést, azért is van, hogy nem kapnak kielégít? választ a körülöttünk zajló eseményekre és ezért is van, hogy maga a ráhatásunk mind tudatilag mind technológiailag m?szaki hátteret nézve elhanyagolandó a kozmosz nagyságához és lehet?ségeihez képest. Az els? lépés ennek a megértése utána pedig az, hogy hogyan juthatunk el adott zéró pontból a többi szerkezetbe, valamint ezekre a szerkezetekre hogyan tudunk kölcsönhatást kiváltani.

  Nyilvánvaló, hogy elméleti feltételrendszer megalkotása szükséges a fizikai észlelhet?ség kialakítása el?tt….

  Valamint itt megjegyezném ez is az oka az idegen entitás nem megfelel? érzékelésének, mert ha csak a légier?nk szemszögét nézzük… mi is ezt biztos kihasználnánk térid? általi objektum érzékelhetetlenségének az elérésére.

  Térid? szerkezetek közötti átmenet mindig energiában mutatkozik, melyek összetett energetikai tényez?k. Pontosítva élettelen összetett energiafolyamat, ami meghatározott módszertan mentén láncfolyamatot mutat.

  Mit jelent ez m?szaki oldalról megközelítve: Az ?rsikló térid? szerkezet átmenet alatt egy olyan éterfizikai közegbe kerül, ahol maga a m?szaki szerkezet nem, de viszont a körülötte lév? éter fogja átintegrálni a saját láncreakciója által egy másik térid? szerkezetbe. Ez nem párhuzamos világ és nem másik dimenzió. Adott koordináták mentén lév? objektum teljes elt?nését viszont létrehozza helyzetváltoztatás nélkül, kimondottan éterfizikai közegváltoztatással.

  III. Éterfizikai szint:

 8. Hogy ne legyen álcázás 🙂

  Új Tértechnológiai Radar kifejlesztése B.) , el?rejelzési rendszer A.)

  A.) El?rejelzési rendszer a térid? szerkezetek átmeneti észlelésére, az éterfizikai közegek saját térid?nkre való kölcsönhatásba lépése esetén… egyszer?bb radar err?l most nem is beszélnék.

  B.) Új tértechnológiai radar: Nem rádióhullámot használ a tényleges funkcionális m?ködéséhez , csak az EPR csatornára való ráhangolásig. Egy térid? rendszerben lév? I. lépésben mint alapfejlesztés jelfogó vev? ami a kés?bbiekben II. lépésben mint fejlett adó is lehet egyben, küls? éterfizikai közegek érzékelésére kialakítva. Ezeknek a radaroknak másodlagos és egyben fejlettebb funkciója lesz erre az EPR speciális csatornára való ráhangolása és feler?sítése stb. Egyértelm?, hogy a rádióhullámon kívül egy fejlettebb jelviv? szükséges az éterben, ami jelen is van csak a jelenlegi m?szaki fejlesztések alkalmatlanok a felhasználására.