Home Cikkek UFO észlelés Bulgáriában

UFO észlelés Bulgáriában

0

ufo_bulgaria2016 ja­nu­ár­já­ban min­den ed­di­gi­nél több azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gyat kap­tak len­cse­végre. Leg­utóbb egy Sz­lo­vé­ni­á­ból Bul­gá­ri­ába tartó gép fe­lett ke­rin­gett egy kü­lö­nös csé­sze­alj. Már megkezdte a landolást az a repülőgép, amely egy szlovén településről, Zagorciból szállt fel, és a bolgár Nova Zagorába tartott.

A leszállás előtt egy különös repülő tárgy jelent meg az égen, ami követni kezdte a kisgépet. Szerencsére a landolás sikeresen megtörtént, az ufó pedig másodpercek alatt eltűnt. Az ijesztő esetről fotók is készültek.

Ripost