Home A múlt rejtélyei Ufók rabolták el az eszkimókat?

Ufók rabolták el az eszkimókat?

209
0

1930 novemberében egy Joe Labelle nevû prémkereskedõ közeledett a kanadai Angikuni-tó partján fekvõ inuit település felé. Gyanúsnak találta a csendet, de az igazi meglepetés akkor érte, amikor megérkezett a településre, ugyanis egyetlen lelket sem talált, a kétezer fõs lakosságot mintha a föld nyelte volna el. Kunyhóik és holmijuk érintetlenül állt, mintha hirtelen távoztak volna. A késõbbi hatósági vizsgálat azt is kiderítette, hogy nemcsak az élõknek veszett nyoma, hanem a temetõben pihenõ holtaknak is.

Pislákoló parázs, kutyatetemek

Labelle jó kapcsolatot ápolt az inuit falu lakóival, régóta kereskedett már velük. Egy-egy látogatása alkalmával több napot töltött a településen, és azon a novemberi napon is ez volt a szándéka. Ám amikor megérkezett, egy árva lelket sem talált a faluban. Úgy tûnt, hogy a lakók hirtelen hagyták el az otthonukat, mintha a puszta életüket mentenék, hiszen minden használati tárgyukat hátrahagyták. Támadásnak, fosztogatásnak azonban nyoma sem volt, ugyanis a kunyhók és a tárgyak érintetlenül álltak, ahogy gazdáik hagyták õket, és holttestek, sebesültek sem voltak. Volt olyan kunyhó, ahol pislákolt még a parázs, a tûz fölé tett edénybõl azonban elforrt már a készülõ étel. Egy másik kunyhóban egy félig kész kabátot talált, melyben benne állt a tû, mintha készítõje öltés közben tette volna le a munkáját. Ahogy alaposabban körülnézett, a hó alatt fagyott kutyatetemeket talált. A kikötött, magukra hagyott állatok éhen pusztultak, majd belepte õket a hó. Labelle a faluban töltötte az éjszakát, majd másnap értesítette a hatóságokat.

A holtak is eltûntek

A csendõrség egy különítménye kiszállt a faluba, ám épp olyan értetlenül álltak az eset elõtt, mint Labelle. Miután alaposan átvizsgálták a helyszínt, megállapították, hogy nincs semmi nyoma a kétezer fõnyi lakosságnak, és semmilyen ésszerû magyarázatot nem találtak az eltûnésükre. Ez már önmagában is irracionális volt. A történet akkor vált igazán hátborzongatóvá, amikor a nyomozás részeként megvizsgálták a falu temetõjét is és megállapították, hogy a sírokból hiányoznak az ott nyugvó testek. Az egyetlen használható nyomot egy közelben lakó farmer, Armand Laurent vallomása adta, aki beszámolt róla, hogy õ és fiai szokatlan fényességet láttak a falu fölött egyik délután, nagyjából akkor, amikor az inuitok eltûnhettek.

Ufók vagy kitaláció?

A különös történetrõl egy Emmett E. Kelleher nevû újságíró számolt be az 1930 novemberében megjelent cikkében a Danville Bee hasábjain. Akkoriban sokak képzeletét megmozgatták a rejtélyes események, ám lassanként feledésbe merült a történet. 1966-ban azonban Frank Edwards felélesztette, ugyanis Stranger than Science címû könyvében írt az azóta is megoldatlan esetrõl. Ezután több sci-fi- és horrortörténetben is felbukkant a sztori, mely közben egyre több részlettel gazdagodott.

Természetesen a megoldatlan ügy sokak fantáziáját megmozgatta, elfogadható megoldásra azonban senki sem jutott. Az ufóhívõk Laurent vallomásából kiindulva meg vannak gyõzõdve arról, hogy földönkívüliek rabolták el a falu lakosságát, hogy tanulmányozhassák õket. A Royal Canadian Mounted Police hivatalos álláspontja szerint viszont a történet nem igaz, városi legendáról van szó, hiszen nem lehetséges, hogy egy egész falu nyomtalanul eltûnjön. 1976-ban a Fate Magazine is megvizsgálta az esetet és hasonló következtetésre jutott. Hogy valóban megtörtént-e az eset, és ha igen, mi állhat a titokzatos eltûnés hátterében, máig nem derült ki, és talán soha nem is fog.

"20130621-ezo-ufok-raboltak-el-az-eszkimokat3.jpg"