Home Cikkek Utazás a Föld belsejébe

Utazás a Föld belsejébe

643
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 6 percig tart

A paranormális és megmagyarázhatatlan jelenségeket olvasók nagy része egyetért azzal, hogy a Föld belseje üreges és teret ad néhány fejlett civilizációnak. Róluk úgy tartják, messze el?ttünk járnak a Föld felszínén él? emberekkel szemben. Néhányan úgy gondolják, hogy az UFO-k nem idegen bolygókról jönnek, hanem a Föld belsejében el?állított járm?vekr?l van szó. Kik ?k és hol vannak ezek a rejtett bejáratok, melyek elvezetnek e földalatti civilizációkhoz? Honnan származnak ezek a civilizációk? Hogyan jöttek a Föld belsejébe? Valóban vannak bejáratok a Föld különböz? pontjain?

Az egyik legismertebb város Agartha nevet viseli. Err?l Olaf Jansen norvég tengerész története ad információt, aki bejutott egy bejáraton keresztül ebbe a világba. Agartha Shamballa f?városa, ahol egy központi Nap gondoskodik a fényr?l. Shamballa pedig a kormánya a Föld alatti hálózatnak.

Annak, hogy miért mentek a civilizációk a Föld alá az elmélet szerint az a legf?bb oka, hogy sok-sok katasztrófa és háború lezajlott a Földön, aminek eredményeképpen elhagyták a felszínt. Az atlantiszi-lemúriai háború termonukleáris katasztrófával végz?dött és mindkét civilizáció elpusztult. A túlél?k új világot építettek a Föld alatt, hogy biztonságban legyenek a további háborúskodásoktól.

Néhány feltételezett bejárat:

Kentucky, Mommoth Cave, Kentucky, US.
Shasta hegy Kalifornia, US ? az Agarthai civilizáció és Télosz városa állítólag a hegy alatt van
Manaus, Brazília
Mato Grosso, Brazília ? Posid városa itt helyezkedik el
Iguacu Falls, Brazília és Argentína határán
Mount Epomeo, Olaszország
Tibet – Shonshe városához vezet? bejárat
Mongólia – Shingwa földalatti városának állítólagos helye, melyhez a kínai-mongol határon található bejáraton keresztül lehet eljutni.
Rama, India – egy régen elveszett földalatti város lehet itt, melyet szintén Rama-nak hívnak
Gízai piramisok Egyiptomban
Salamon Király bányái
Dero Caves
Északi és Déli Sark

Talán a Sarkokról van a legtöbb információnk. Ha New Yorktól elindulnánk felfelé északnak Kanadán át a Föld Északi Sarkán keresztül egyenesen, valahol Oroszországban kötnénk ki, igaz?
Nem biztos, hogy ott lyukadnánk ki ? mondják, akik hisznek az üreges Föld elméletében. Az Északi Sarkon ugyanis egy nagy lyuk van  – állítják ? és ha ebbe bele tudnánk repülni vagy sétálni, a bolygó belsejében találjuk magunkat.

Az üreges Föld elmélete egyáltalán nem újkelet? dolog, vita tárgyát képezi azokkal, akik szerint a Föld tömör. Nincs túl sok bizonyíték az üregességre vonatkozólag, hacsak nem veszünk figyelembe néhány meger?sítetlen történetet, pár fotót, amelyen valóban lyukat lehet felfedezni az Északi Sarkon. Valószín?leg van egy másik ilyen lyuk is a Déli Sarkon. Az üreges Föld elmélete az évszázadok során alakult ki, napjainkban viszont sok-sok weboldalnak köszönhetjük népszer?ségét, melyek szintén találgatnak.

Félretéve a tudományt, könny? megértenünk, miért olyan népszer? ez az elmélet. Ugyanez a kalandos alaptörténet inspirálta Verne Gyulát (Utazás a Föld Középpontja felé), Edgar Allan Poe-t (Üzenet a palackban) és Edgar Rice Burroughs-t is (A Föld magjában) a 19. század második felében és a korai 20-as években. Ha napjainkban robotok végeznek kutatásokat a Mars felszínén, nem lenne izgalmas felfedezést tenni egy teljesen új világba itt is, a bolygón, ahol élünk? Ez az elmélet  hajtóereje.

Léteznek állítólagos történetek olyan emberekr?l, akik látták és bejutottak a Föld felszínér?l a belsejében lév? térbe, ahol olyan önfenntartó vegetáció van, melyet egy bels? Nap melegít, ahol különös, fejlett civilizációk élnek. Néhány szemtanú állítása szerint a bejáratot véletlenül találták meg, míg mások expedíciót indítottak azzal a céllal, hogy felfedezzék a Föld belsejét.

Az 1800-as évek elején egy John Cleves Symmes nev? hadvezér az üreges Föld elmélet egy támogatója volt. ? Edmund Halleynek, a híres asztronómusnak hitt, aki szerint öt koncentrikus gömb van a bolygónk belsejében életet és fényt biztosítva az ott növeked? atmoszférának (melyet az Aurora Borealis nev? légköri jelenség okának tekintenek az elmélet hívei). Symmes annyira népszer?vé tette az elméletet, hogy róla nevezték el a sarkokon lév? lyukakat. Keresztülutazva az Egyesült Államokat megpróbált pénzt szerezni az expedíciójához és aláírásokat gy?jtött annak érdekében, hogy a Kongresszus finanszírozza azt. Semmi nem történt.

1824-ben egy orvos összeállított egy expedíciót a Symmes Lyukakhoz a Déli Sarkra, de az akció sikertelen volt.
1893-ban Dr. Fridtjof Nansen elkészíttette a hajót, a Fram-ot, melynek küldetése az északi sarki lyuk felfedezése volt. Az elmélet támogatói meg?rizték a feljegyzéseket, miszerint meleg szelek fújtak az Északi Sark körül, piros és barna pollenszer? anyag borította néhol a havat, valamint fadarabok úsztak a jeges víz felszínén, ahol egyébként nincsenek is fák. Mindezeknek az anomáliáknak az eredete az elmélet hitvallói szerint a meleg északi nyílás.

1926-ban Richard E. Byrd admirális volt az els? ember, aki átrepült az Északi Sark felett. 1929-ben sikeresen átrepült a Déli Sark felett is. Hivatalosan Byrd hivatalosan nem talált bevezet? nyílásokat egyik póluson sem (eredetileg nem is azt kereste), az elmélet szimpatizánsai szerint Byrd azonban talált egy nyílást az Északi Sarkon, melyre egy napló utal, de err?l majd kés?bb. ?k azt állítják, hogy akár be is repülhetett volna az egyik nyílás belsejébe mintegy 5000 kilométernyire is, habár erre nincs bizonyíték.
1939-ben az amerikaiak és a németek között versengés folyt az Antarktisz meghódítására.

Rooselvelt elnök Byrd admirálist küldte a fagyott kontinensre azzal a céllal, hogy megel?zze a németeket. Az úticél Western Hemisphere volt. Az elmélet hív?i szerint egy titkos küldetésr?l volt szó, melynek valódi indíttatása az volt, hogy megakadályozzák a nácik bejutását a ?sarkkörön túli világba?.

Amikor Byrd admirális 1947-ben egy titkos misszió során az Északi Sark felett repült, egyesek szerint megtalálta ezt a másik világot. A ?bizonyíték? erre vonatkozólag egy leírás az admirális hiteles ?elveszett naplójából?, melyet végül az 1970-es években találtak meg az elmélet támogatói. Ebben leírja, hogy amint lenézett a repül?gépb?l, nem havat látott, hanem zöld vegetációt; f?vel borított völgyeket és hegyeket, melyek nem voltak rajta a térképeken. A leírás alapján elgondolkodhatunk azon, hogy vajon miféle világ lehet a sarkkörön túl?