Home Hírek Üze­ne­tet kül­dött a túl­vi­lág­ról Robin Wil­li­ams

Üze­ne­tet kül­dött a túl­vi­lág­ról Robin Wil­li­ams

3116
0
Megosztás

Egy pa­ra­nor­má­lis ku­tató meg­lepő szer­ke­ze­tet ké­szí­tett, az úgy­ne­ve­zett szel­lem­do­bozt. Ezen ke­resz­tül pró­bálta fel­venni a kap­cso­la­tot a 2014-ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­ve­tett ko­mi­kus­sal. Úgy tűnik, si­ke­rült is…

A színész és a stand-up komikust, Robin Williams-t világszerte szerették. 63 évesen, 2014-ben veszítettük el őt, öngyilkos lett. Filmjeiben még ma is tovább él, velünk van a képernyőkön, és az interneten. Ennél azonban tovább megy Steve Huff, paranormális kutató, aki azt állítja, hogy sikerült kapcsolatba lépnie a népszerű komikus szellemével, egy szellemdoboz nevű szerkezet segítségével.

A készülékkel még azon a napon kezdett el dolgozni a kutató, amikor a komikus meghalt. A szerkezet lényege, hogy a rádiófrekvenciákat szkenneli és lehetővé teszi a túlvilági entitásoknak, hogy változtassanak a hullámhosszon. Az így nyert kakofónikus hangzavarból pedig sokszor értelmes, válasznak tűnő hangfoszlányok jönnek létre…

Steve Huff úgy véli, hogy sikerült kapcsolatba lépnie Robin szellemével. Azt állítja a videójában, hogy ez a kapcsolatfelvétel nem jelenti azt, hogy nem tartja tiszteletben Robin Williams emlékét. Ő így tiszteleg az elhuny komikus előtt. Steve hosszú évek óta kommunikál a szellemekkel, és azt állítja, hogy egyes esetekben látni is képes őket. Gyakran érzi és hallja őket, miközben megpróbál kommunikálni velük.

Steve Huff úgy véli, hogy sikerült kapcsolatba lépnie Robin szellemével.

Hogy mennyire megbízható a szellemdobozos technika, sajnos szinte lehetetlen meghatározni. Mindenesetre igen érdekes eredmények születtek használata során… Hasonlóval állítólag Edison is kísérletezett, bár ő inkább a fehér zaj jelenséggel próbált kezdeni valamit… Állítólag el is készített egy szerkezetet, amelyet azonban sosem mutatott be nyilvánosan. Később ennek is nyoma veszett, Edison pedig a sírba vitte a titkát.

Ripost