Home Cikkek Valóban Benedek az utolsó el?tti pápa?

Valóban Benedek az utolsó el?tti pápa?

1

A média széles körében támadták az új pápát, akinek ráadásul rendkívül nehéz politikai viszonyok között kellett kormányoznia. A gyermekmolesztálási ügyek kezelése els? feladatai között volt: azt mondta, hogy az Egyház tévedett, mikor azt gondolta, az ilyen ügyekben kizárólag a megbocsátás útján járhat, mert szeretetb?l büntetni is lehet. Mindent megtett az efféle ügyek tisztázása és az igazság kiderítése, ezzel együtt a klérus megtisztítása érdekében. Végre olyan változás indult be, amelyet az egyházon belül is sokan sürgettek. Új szemlélet? pápát vártak sokan Benedekben, mert korábban maga is bírálta a papi cölibátus egyházfegyelmi szabályát. De pápaként a tradíciók és az egyházi bölcsesség egyaránt jellemz? volt a Szentlélek kegyelméb?l uralkodó egyházf?re.

Nem osztotta meg a katolikusokat, de szorosabbá f?zte a közöttünk lév? köteléket. Nyitott a fiatalság és az internet világa felé, ami korábbi hiánya szintén nagy elmaradása volt egyházunknak. Az id?s pápa most úgy érzi, nem tudná megfelel? színvonalon ellátni fontos feladatát, s ezért új pápát kell választani. A konklávét márciusra hívták össze. A pápaválasztó bíborosok (köztük a közepes szinten esélyesnek tartott prímásunk, dr. Erd? Péter atya) tehát hamarosan új egyházf?t választanak.

Szomorúan hallottam a hírt, de tisztelem a pápai döntést. Korábban csak egyszer volt rá reális lehet?ség, hogy magyar pápa vezesse a katolikusokat. Az 1500-as évek elején Bakócz Tamás dominikánus bíboros, esztergomi érsek, konstantinápolyi pátriárka jutott közel a trónhoz. Szót kell ejtenünk egy próféciáról, mely hátborzongató id?ket jósol. Szent Malakiás 111+1 pápáról írt listát, s jóslata meglehet?sen pontosnak bizonyult. Nem neveket írt, hanem szimbólumokat és jellemz?ket, melyek azonban föllelhet?k a pápaság történetében. A lista 450 éve került nyilvánosságra, azóta minden pápára ráillett a jóslat. A csupán 33 napig uralkodó I. János Pált félholdról nevezi el (a nagyon rövid ideig pápáskodó reform szemlélet? pápa épp félholdkor ült trónjára), az utána következ? II. János Pált a nap vajúdásából (napfogyatkozásból) született egyházf?nek nevezi. El?z? pápánk épp napfogyatkozás idején született. XVI. Benedekr?l azt írta, hogy az olajfa dics?sége lesz. Jelenlegi pápánkat szokták az olajfa pápájának is nevezni, s?t az izraeli miniszterelnök is olajfát ajándékozott neki a két vallás közötti béke jelképeként, mivel egy izraeli útján a pápa egy olajfa mellett elsétálva azt mondta, jó lenne, ha a vatikáni kertet is ilyen díszíteni. A jóslat szerint azonban ezután már csak egy utolsó pápa jön, méghozzá Péter. Ezzel a kereszténység végórájához érkezik, a Bibliában is jelzett utolsó óra üt, és sokan meghalnak majd. A baljós prófécia így fejez?dik be:

?Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hétdomb-várost elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli a népét. Vége.?

A hét domb városa Róma. Jelenleg mindössze két Péter nev? bíboros van a konklávéban: Erd? Péter és a ghánai Peter Turkson, aki ráadásul az egyik legesélyesebb jelölt. A valóságban viszont nem kötelez? a bíborosi testületb?l választani, s bár az elmúlt évszázadokban ez vált szokássá, kánonjogilag akár egy laikus is lehetne pápa. Szintén nem biztos, hogy a pápa valódi neve Péter lesz, lehetséges, hogy csak ezt veszi föl majd pápai névnek. Emellett pedig a prófécia hitelességér?l a Vatikán sosem nyilatkozott. Nem tudunk róla, hogy hiteles jövendölés lenne, így persze semmi ok az idegeskedésre. Mégis érdekes, mert több szent jövendölés szerint is az utolsó id?kben Rómát meggyilkolt papok teste fogja borítani, hiszen egy nagy álvallásossággal, álszentséggel, majd pedig keresztényüldözéssel érkeznek el az utolsó napok.

apologetika blog

1 KOMMENT

  1. at this article Replica watch ReviewsHow T Find Ideal Replica watches and you will know what is a replica watch and how t tell the different betweenSwiss replica watches Vintage wedding dress,Japanese Wedding Dresses 2013 ,tag heuer best wedding dresses for plus size ; replica watches Short Wedding Dresses ,Asian replica watches. The Top 10 Lies of Replica Watches Will give you more information about the fact of replica watchesStep3 Make your purchase of a Rolex watch from online sites or websites on the Internet, but be very careful in purchasing the Rolex watch in this manner. Ask up front for identifying characteristics of an original Rolex Short Wedding Dresses Designer Mother of the Bride Dresses . Short Wedding Dresses Have all your negotiations of the buy in writing. Obtain the model number and serial number of the Rolex watch and have it checked out by a jeweler or Rolex dealer before you commit t making a purchase in this manner.So, Just bear this rules in mind and be careful when you