Home Cikkek Véget ért a Maják 9-dik hulláma

Véget ért a Maják 9-dik hulláma

14
A maják nemcsak a múló napok számolásával, elméleti úton mérték az időt. Kiváló csillagászok is voltak. Ezt nemcsak a hosszú ideig megfejthetetlennek tűnt naptáruk, hanem az őserdő fogságából kiszabadított régészeti leletek is. Ismerték az őket körülvevő égboltot és a bolygók mozgását. 
A klasszikus maja templomok bejáratait tetőzetét, a maja boltívet, és az úgynevezett ?fésűdíszt? úgy tájolták, hogy láthassák bizonyos csillagok felkelését, delelését és lenyugvását. Különösen érdekelte őket a Plejádok csillaghalmaza (ez a Fiastyúk), valamint a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mozgása. Manapság a tudósok az algebrát hívják segítségül, de ők az eddigi feltárások szerint nem ezt tették. A csillagászati megfigyeléseket kombinálták referencia-táblázatok alkalmazásával, így következtettek a jövőbeli történésekre. Ezek a táblázatok nemcsak az égitestek várt fogyatkozásairól tájékoztatták a papokat, hanem összhangba is hozták azokat a nagy fontosságú 260 napos tzolkin ciklusokkal.

A klasszikus maja templomok bejáratait tetőzetét, a maja boltívet, és az úgynevezett “fésűdíszt” úgy tájolták, hogy láthassák bizonyos csillagok felkelését, delelését és lenyugvását. Különösen érdekelte őket a Plejádok csillaghalmaza (ez a Fiastyúk), valamint a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mozgása.

Manapság a tudósok az algebrát hívják segítségül, de ?k az eddigi feltárások szerint nem ezt tették. A csillagászati megfigyeléseket kombinálták referencia-táblázatok alkalmazásával, így következtettek a jöv?beli történésekre. Ezek a táblázatok nemcsak az égitestek várt fogyatkozásairól tájékoztatták a papokat, hanem összhangba is hozták azokat a nagy fontosságú 260 napos tzolkin ciklusokkal.

9wave.jpg

Az ehhez használt táblázataik tehát 11958 napot öleltek át, ami 46 tzolkin-nak felelt meg, és akkor újrakezd?dött a ciklus. Ez pontosan 405 holdhónap, ami szintén 11960 nap. Valójában ez a táblázat annyira pontos volt, hogy még a holdhónap hosszát is pontosan, azaz hét másodperc(!) eltéréssel kiszámították. Egy másik adatrendszert is kidolgoztak, aminek segítségével 4500 éveként egyszer egynapos kiegészítéssel módosítani lehetett az els? táblázatot, hogy a pontosságát helyreállítsák.

Egy maja naptár, a Tun naptár 9 hullámot, 9 ciklust ír le, melyek egymás után következnek, és az univerzális fejl?dés különböz? fázisait írják le. Ez az ábrázolás megjelent a 9 lépcs?s maja piramisokban is. A hullámok mindegyike 13 egymást követ? id?szakból (7 ?nappalból? és 6 ?éjszakából?) áll. Ezeknek az id?szakoknak az energetikai hatása egy növény fejl?déséhez hasonlítható, mely a mag elvetését?l a terméshozatalig tart. Az egymás után következ? hullámok (azaz a ?nappalok? és ?éjszakák?) hossza az el?z? hullám hosszának 1/20-ad része.

Az els? hullám 16.4 milliárd évvel ezel?tt kezd?dött, a második 820 millió, a harmadik 41 millió, a negyedik 2 millió, az ötödik pedig 102.000 évvel ezel?tt. A hatodik hullám Kr.e. 3115-ben kezd?dött, épp akkor, amikor a Tzolkin naptár szerint a negyedik teremtett világ kezd?dött. A hetedik hullám 1775-ben kezd?dött, a nyolcadik pedig 1999-ben. A folyamatos rövidülés miatt nyolcadik hullámban már csak 360 nap hosszúságúak a ?nappalok? és ?éjszakák?. A kilencedik hullám 2011. március 9-én kezd?dött, ebben a ?nappalok? és ?éjszakák? hossza már csak 18 nap. A kilencedik hullám 2011. október 28-án ér véget, és nem folytatódik tovább.

A Maja naptár olyan energiákat ír le, amivel magasabb tudatformába lép át az emberiség ? állítja Carl Johan Calleman, aki 1979-ben tett el?ször említést a Maja naptár közeled? végér?l. Azóta ? az egyetlen tudós, aki bemutatta, hogy a biológia fejl?dése, története és a tudatosság szoros összefüggésben van a Maja naptárral.Vizsgálatokat indított a maja naptár természetét illet?en, és felfedezett egy eddig ismeretlen értelmezést. Véleménye szerint minden egy úgynevezett kozmikus terv szerint fejl?dik és történik. Elmélete szerint a maja naptár az a hiányzó darab, ami lehet?vé teszi, hogy lássuk a kapcsolatot a világ dolgai és saját magunk között. Rájött, hogy a kozmikus energiák változásai a maja naptárban is megmutatkoznak, beleértve a változásokat az emberi gondolkodásban és kreativitásban. Szerinte a Maja Naptár leírja a történelmet, az Univerzum eredetét és életét.

Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenkívül a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejl?dését.
Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tet?fokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvet?bb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a m?vészet, a m?szaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus, és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak, az nem más, mint az a számos motívum, mely a maja alkotásokban figyelhet? meg. Olyan motívumok, amelyek meger?sítik, hogy az isteni terv munkája életünk lehetséges értelmét ábrázolják. A maja naptárrendszer legjelent?sebb metaforája a kilenc szintes piramis, amelynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám, vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

Egyetlen ókori feljegyzés létezik arról, mi történik a naptár végekor. És ez nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, és nem az X bolygó eljövetelér?l vagy napkitörésekr?l tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szint? piramis istenének eljövetelér?l szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tet?zik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejl?dése.

A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez. Ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból. Ez egy vissza nem tér? alkalom arra, hogy az emberiség megteremtse a szeretet világát.

14 COMMENTS

 1. H? de szép, nagy maja piramis! 😛 🙂
  Templom. …. A tetején meg a szentély van mindegyiknek — az a kis négyszög alakú.

  Az emberáldozatokat is nagyonrég ott fent a tetején mutatták be a maják — meg az ?seik, és a többi hasonló nép — az isteneiknek. Általában hadifoglyokat áldoztak fel.

  Pl. Huitzilopochtli (Hujci-lopocsli, Vicilopocsli) hadisten ünnepén.
  Már akkor is, azokban az id?kben, mikor még Atlantiszon éltek ezek a népek.

  Most nem a cikk tartalmához szóltam hozzá de a kép nagyon tetszik, és ezért arról írtam le ami eszembejutott!

  [ módosítva 01 Nov : 14:11 ]

 2. Hát ez elég köztudott tény történelemb?l is.
  Persze, vannak régi ábrázolások is róla!

  A Napnak is mindig áldozatot mutattak be, mert a hitük szerint áldozatot kellett bemutatniuk, hogy ne t?njön el a Nap az égr?l, hanem továbbra is mindig felkeljen. És süssön, világítson, melegítsen.
  Ilyen volt a hitviláguk. Ezt a szokást az európaiak megjelenése Mexikóban (1500-as években) törölte el.

  Az atlantiszi régi tolték id?kben is megünnepelték– 800 000-1 000 000 évvel ezel?tt –Huitzilopochtli véres ünnepét!
  Az embert akit az áldozatnak szántak, az áldozati k?re, vagyis áldozati oltárra fektették. Majd egy gyors mozdulattal–éles obszidián k?vel– fölmetszették a mellkasát, (a “pap”), és kitépték gözölg? szívét, és fölmutatták az égnek, a Napnak …….
  Hát, elég kegyetlen szokás volt. :O

  Err?l én Yliaster Daleth (Kolonics István) “Elveszett világok” c. könyvében olvastam.
  [ módosítva 01 Nov : 15:34 ]

 3. A szoláris, Nap-imádó Tolték Birodalom virágkorát élte ekkoriban Atlantisz kontinensén. !!

  Ekkor még Atlantisz teljes földrésze “megvolt”– merthogy kés?bb nagy darabok süllyedtek el bel?le különböz? özönvizekben, katasztrófákban.!

  Szóval kés?bb már csak Ruta és Daitia szigete volt meg…
  Majd még kés?bb–a Rutából megmaradt–Poszeídia.
  És err?l a Poszeídiáról ír, Atlantiszként, Platón is. A Timaiosz s a Kritiász c. m?veiben.

  A f?város neve Poszeidónisz volt. De én szoktam nevezni “Atlantiszváros”-nak is.

  I. e 9564-ben süllyedt ez a sziget, Poszeídia…!!

  Nevét Poszeidónról (Neptunusz) kapta. ? volt Atlantisz (mármint Poszeídia) els? királya.
  Kés?bb híres király volt még Kronosz (Szaturnusz).
  ? ?zte el Thoth-ot is Atlantiszról, mert nem akarta Kronosz a lányát, a királylányt Thot-hoz adni feleségül, ezért szám?zte Thotot Egyiptomba.

  Thot = Hermész Triszmegisztosz. (“Atlantisz bölcse”).
  A bölcsesség istene (védistene) volt a régi
  Egyiptomban.

  Kronosz pedig egy hódító hadjáratokat indító király volt ….. elfoglalta egész Észak-Afrikát és Dél-Európát, csak az athéniek, a görög hadsereg tudta ?ket megállítani …..

  Ezek voltak a homályos, mítikus ?sid?kben a legjelent?sebb, legfontosabb események, történések– többek közt.

  [ módosítva 01 Nov : 15:57 ]

 4. “A periódus kezdetekor sokak szerint hatalmas frekvencia-növekedés következett be, amit a minden eddigit felülmúló 9-es er?sség? japán földrengés is jelzett, melynek során a Föld tengelye ki is billent.”

  1. Chile 1960 05 22 9.5
  2. Prince William Sound, Alaska 1964 03 28 9.2
  3. Off the West Coast of Northern Sumatra 2004 12 26 9.1
  4. Near the East Coast of Honshu, Japan 2011 03 11 9.0
  5. Kamchatka 1952 11 04 9.0

  Voltak ennél nagyobbak is az elmúlt 100 évben.

 5. Ez szép volt, samsung! 🙂 🙂
  Az alaszkairól beszéltem valamelyik nap.
  De akkor a chilei földrengés–amely szintén a ’60–as években volt–még nagyobb volt..!
  (A 9.5-öt eltaláltam!) 🙂

  [ módosítva 01 Nov : 16:28 ]

 6. Ez elég brutális! csalódtam a majákban, azt gondoltam, vmiféle értelmes lények voltak(( nem is nagyon érdekelnek a “jóslataik”, ha ilyenekre képesek voltak.
  Persze az egy dolog, h. a történelem során eléggé sok szörny?ség megesett (sajnos), de ez engem most meglehet?sen kiábrándított.

 7. Az áldozatok megölésével kapcsolatban az is fontos info, h nem találomra kaptak el egy embert és gyilkolták meg. Eleve ennek is nevelték az illet?t, tudták, h ? egyszer erre fogja áldozni az életét. Mindenki tudta, ?t is ennek megfelel?en nevelték, s?t ha jól emlékszem, olyat is olvastam, h küls? jegyekben is megnyilvánult ez. Pl a fogaik növésének irányát is befolyásolták. Tehát akit áldozatnak tekintettek, arról mindenki tudta (? is), h egy nap majd úgy fogja végezni, tehát egész életében erre készült. Bár a legtöbb áldozat gyerek volt, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos. Ehhez azért kellett gyomor…egy gyereket feláldozni.

 8. Na igen nem mind hadifogoly volt, az áldozatok.
  Hanem tényleg ahogy mondod samsung, a saját népükb?l erre neveltek, gyerekeket kiskoruk óta, és fiatalkorukban lettek feláldozva. Ezt én is tudom– olvastam vagy a tévében láttam — eszembe jutott!

  Amikor Cortez, els? európaiként, bevonult Tenochtitlánba (ez a mai Mexikóváros helyén volt, és az aztékoknak, a maják után következ? nagy népnek volt a f?városa) — szóval amikor itt bement egy azték templomnak az áldozati helyiségébe, ott minden, az oltár körül, s?t, még a falak is, körbe-körbe–tele voltak vérrel …..

  Hihetetlenül vérengz? nép volt az azték (is).
  Kb. 200 évig tartott a birodalmuk korszaka. 1325-1520 körül.
  Az aztékok a mesikák. Róluk kapta a nevét Mexikó. (“Mesikó”)

 9. a Maják örökölték a naptárakat (mert többféle van!) a toltékoktol, és több mint valószín? hogy ?k is “kapták” azokat.

  No és persze bele bele is nyúltak, illetve költöttek hozzá eseményeket (pl Tollaskígyó), hisz volt rá idejük pár ezer év.

  Mikor a barbár spanyolok elpusztították az emberiség talán legnagyobb kincseit (alig maradt pár kódex, pl a Drezdai), akkor már régen tulvoltak fénypontjukon, már csak szétszakadt városállamok, kiskirályságok voltak amik a szimpla élelem és víz megszerzése volt a f? “tevékenységük”.

  A kérdés az, hogy honnan van az az összetett alaptudás amit valahonnan kaptak ezek a népek!

 10. ezt a maják, atlantisz, meg minden ?si népr?l a “paranormal.hu”-s tényeket egy könyvben kellene beles?ríteni, mert így már nem tudoom követni, most olvastam az egyik hozzászólásban, itt feljebb, hogy platón is csak atlantisz egy megmaradt szigetér?l írt.
  talán az exopédiában sok minden össze lesz gy?jtve. ja és ezzel van valami újdonság? mármint az exopédiáról ?

 11. Na akkor leírom..!

  Szóval, Atlantisz — eleinte 1 összefügg?, hatalmas terület?, nagy kontinens volt.
  Kés?bb egy nagy katasztrófában elsüllyedt egy része– és megmaradt egy kisebb és egy nagyobb sziget bel?le.
  A nagyobb sziget neve Ruta lett. A kisebbiké pedig Daítia. 🙂

  Ezután pár százezer évvel történt még 1 nagy katasztrófa. Ekkor Daítia elsüllyedt, és Ruta is összébb zsugorodott, és a neve innent?l Poszeídia volt.
  Na err?l a Poszeídiáról írt Platón!
  / F?városa az Arany Kapuk Városa volt –Poszeidónisz. /

  És Poszeídia–egy újabb nagy katasztrófában– elsüllyedt teljesen, i. e. 9564.–ben.
  Ezzel az eredeti, nagy Atlantisz kontinensnek az utolsó “maradéka” is elmerült az óceánban.

  Ezt Scott -Elliott is írta könyvében.
  (az el?bbi hozzászólásomban említett forrás–Yliaster Daleth könyve–mellett.)

  [ módosítva 02 Nov : 07:45 ]