Home Összeesküvés elméletek A Hold túloldalán

A Hold túloldalán

0

Amit nem látunk, attól gyakran félünk – vagy legalábbis gyanút kelt bennünk. Ennek oka talán az, hogy amit nem látunk az ismeretlen számunkra és az emberek kiszolgáltatottnak érzik magukat az ismeretlentől. Vegyük példának a szellemeket. A Hold túloldala szintén jó példa lehet erre. Mivel a bolygó túloldala nem látható, ezért sok sötét titok övezheti azt a helyet. Miért ne látjuk soha? Mi van ott? Néhány szóbeszéd szerint a Hold túloldala kiváló hely idegenek bázisához. A szóbeszédek természetesen nem tükrözik a valóságot, na de van-e valamiféle információ amely adna valami alapot ezeknek a kijelentéseknek?

Az ok, amiért nem látjuk

Amikor felnézünk a Holdra, mindig ugyanazt az oldalát látjuk. Ennek az az oka, hogy mindössze csak egyszer fordul meg Föld körüli pályáján. A Hold mozgása nem önálló, évmilliók gravitációs erői késztették arra, hogy forgása teljesen lelassuljon, így mindig ugyanazt az arcát mutatja a Földnek. A nem látszó oldalát gyakran a – Hold sötét oldalának – becézik, amely egy helytelen elnevezés hiszen a túlsó oldal ugyanannyi napfényt kap, mint az ismert oldal. Az évszázadok alatt az emberek sokszor elgondolkodtak azon, hogy nézhet ki a Hold túlsó oldala. Hasonlít-e az ismert oldalra? Miben különbözik? Milyen titkokat rejt? A misztérium akkor kezd?dött csak igazán, amikor a Szovjetunió 1959-ben felküldte a Luna 3 űrszondát a túlsó oldalra, hogy fényképeket készítsen. Ezek a képek alacsony felbontásúak és szemcsések voltak, mindenesetre ugyanolyan kopár és élettelen tájat mutatott, akárcsak az ismert oldal. A későbbi próbálkozások során, mint a Lunar Orbiter 4 esetében, már sokkal jobb képek készültek 1967-ben. Majd 1968-ban, az Apollo 8 legénysége is leszállt a Holdon, hogy előkészítse az Apollo 11 megérkezését. Ekkor látta el?ször emberi szem a Hold túlsó oldalát. Ma már részletes fotókkal rendelkezünk, ezen belül topográfiai térképekkel is, köszönhet?en a technika fejlődésének. Mostmár tehát a Hold túloldala nem is olyan misztikus, mint egykor volt. Ennek ellenére a szóbeszédek még mindig tartják magukat arról, hogy még sok titok van ott – bezélnek arról is, miszerint az Apollo 17 nem is járt a Holdon, csupán egy megrendezett történet esemény volt. Az összeesküvés elmélet alapja pedig azon a gyanún alapul, hogy az idegenek nem szívesen látnak arra minket.

Idegen bázisok

Már régóta tartja magát a néhány ufológus által felállított elmélet, miszerint a Hold túloldalán idegenek kikötői és bázisai lehetnek. Feltételezvén, hogy az idegenek nagy távolságból jönnek valamelyik naprendszerből, lenni kell nekik egy bázisnak itt a közelben, ahonnan időszakos látogatásokat tudnak tenni a Földre. Mégis mi az ideálisabb hely egy bázishoz, mint a Hold túlsó oldala, ami ráadásul rejtve is van a szemünk elől. A tényeket Milton William Cooper is megindokolta, aki állítólag az Amerikai Haditengerészet titkosszolgálatának egykori ügynöke volt. 1989-ben Cooper egyik nyilatkozatában megesküdött arról, hogy információi vannak az amerikai kormánynak tudomása van az idegen látogatókról. LUNA a fedőneve a Hold túlsó oldalán lévő idegen bázisnak, hangzott el nyilatkozatában. Az űrhajósok lefilmezték a bázist. A bázis fő tevékenysége a bányászat, amihez igen nagy gépeket használnak. A jelentések hatalmas anyahajókról írnak. William Cooper a tényeket megemlíti a Titkos Kormány: származás, azonosítás és a Majestic-12 céljai? című könyvében. Coopert végül az Apache megyei sheriff irodájának emberei ölték meg 2001-ben, mialatt rajtaütötték adócsalás gyanújával (Cooper nyitott először tüzet). Van ennél még jobb bizonyíték?

Képek és fotók

Az UFO Casebook nevű weboldal szerint a NASA-nak és a hadseregnek léteznek olyan fotói, melyeken a Hold túloldalán lévő bázisok láthatóak. Hatalmas idegen bázis fekszik a Hold túloldalán? mondja a weboldal. Ez bután hangzik, de igaz és egyértelmű bizonyítékaink vannak egyenesen a hadseregtől. 1994-ben az Amerikai Haditengerészet felküldte az űrbe a Clementine nevű műholdját, hogy fotókat készítsen a Hold túloldaláról két hónapon keresztül. Ezalatt a két hónap alatt a műhold közel 1,8 millió képet küldött. A képek közül mindössze 170 ezer elérhető a nyilvánosság számára. A többi bizalmas maradt. Az oldal közli a fotók linkjeit, de ezek közül sok nagyon homályos és értelmezhetetlen.

Segít a távolbalátás

A bizonyítás egyik legmeghökkentőbb módja a Hold túloldalával kapcsolatban a pszichikus erőben rejlik. Ingo Swann a távolbalátás mestere, az amerikai kormány hivatalos távolbalátója volt a 70-es években, a világ egyik legelismertebb távolbalátója. Azt a tényt, hogy a világ talán legjobb távolbalátója, más távolbalátók is alátámasztják, figyelembe véve elbűvölő sikereit. Például 1973-ban, egy távolbalátás során Swann éppen a Jupiterre koncentrált. Swann azt állította, hogy a nagy gázbolygónak gyűrűi vannak. Ez a kijelentés meglep? volt a csillagászok számára egészen addig, amikor 1979-ben a Voyager 1 meg nem erősítette az állítást. Gary S. Bekkum író felhívja a figyelmet Swann távolbalátó képességeiről az Amerikai Krónikában egy cikkben és megemlíti Swann önmaga által publikált művét, amely 1998-ban jelent meg Behatolás címmel. A cikkben az áll, hogy egy, az amerikai kormánynak dolgozó férfi megkérte Swann-t, hogy végezzen el néhány távolbalátást. A férfi koordinátákat adott meg a Holdról. Swann számára ismeretlenek voltak a koordináták, melyek különböző helyszíneket határoltak be. Amit maga el?tt látott, az idegen létnek jelei voltak. Swann lelki szemei el?tt el?ször sötét krátereket látott. Úgy döntött, jobban körülnéz ezen a helyen, amely mindig is rejtett volt a Föld számára. Amint Swann folytatta pszichikai adatátvitelét a Holddal, traktorhoz hasonló nyomokat fedezett fel. A kijelentést megdöbbenést keltett azzal, hogy Swann intelligens aktivitásra hivatkozott. A kráterek mélységéb?l nagy, magas tornyok álltak ki, melyekben zöld, koszos pára szálldogált, amely mesterséges izzó testekkel volt megvilágítva. Swann lelki szemeinek égisze alatt megdöbbent azon, hogy kicsoda vagy micsoda képes egy ilyen holdbázis kiépítésére. Swann tehát beavatottá vált és hangoztatta a férfinek a Hold idegen aktivitásának folyamatos monitorozását e szokatlan módon. Swann úgy döntött, hogy a kormány embere igencsak feladta neki a leckét a pszichikai kémkedéssel kapcsolatban, mert az idegenek kevésbé örülhetnek a fizikai kontaktusnak és az emberi kiváncsiságnak. Amikor Swann rájött, hogy az idegenek érzékeli a pszichikai jelenlétét, akárhogy is nézzük, kockázatnak lett kitéve.

Visszatérés a Holdra

A találgatások, szóbeszédek, pszichikai jelentések, a mesék a Hold túloldalán lévő idegen bázisokról nincsennek bizonyítva. Természetesen ennek ellenkezőjét sem lehet egyértelm?en eldönteni egészen addig, amíg újra nem fogunk járni a Holdon. Erre vonatkozólag vannak terveink. 2006-ban a NASA bejelentette terveit a visszatérésről. A terv szerint az űrhajósok a Hold túloldalán fognak leszállni. Négy űrhajóssal számolnak, akik a Hold túloldalán k?zetmintákat gyűjtenének majd, kutatásokat végeznének beleértvén víz keresését is, amely talán egy napon egy emberi holdbázis vízkészletét szolgáltatná. Az asztronómusok ennél is eltökéltebbek: rádióteleszkópot is szeretnének telepíteni a túloldalra, amely védve lenne a Földről jövő folyamatos interferenciáktól. Mit fognak ott az űrhajósok és a tudósok találni? Idegen lét nyomait? Választ fognak-e adni ezek a projektek a kérdéseinkre: A Holdra való visszatérést természetesen nem kötelező nyilvánosságra hozni. Amennyiben az idegen bázisok nem lesznek nyilvánosságra hozva a Föld lakói számára, a kormányellenes összeesküvés elméletek úgyis beindulnak mutatva az idegen civilizáció igazságát.