Home Tudomány és technológia Az idő mibenlétét vizsgálják egy nukleáris reaktorban

Az idő mibenlétét vizsgálják egy nukleáris reaktorban

0

A kutatók nukleáris reaktort fognak használni ahhoz, hogy vizsgáljanak egy kvantumelméletet, amely az időt próbálja megmagyarázni.

Joan Vaccarco fizikus korábban azt közölte, hogy az idő kvantumelmélete azt mondja ki, hogy a “dinamika annak lehet a következménye, hogy az időt megfordító szimmetria megsérül, a legelemibb szinten.” Most neutrínók és antineutrínók haladásának idejét vizsgálják egy nagyteljesítményű reaktorban.

A kutató ugyanakkor ahngsúlyozta, hogy csupán elméletről van szó és a gyakorlat teljesen más lehet, mindenesetre érdekes elgondolásról van szó. Ugyanis mi történik, amikor telik az idő? A kérdés még mindig a tudomány egyik nagy rejtélye. Úgy tűnik, hogy egyenes irányban halad, a múltból a jövőbe. Fizikai szemmel azonban az idő alacsonyabb entrópiából halad a rendetlenség felé. Joan Vaccaro szerint azonban az entrópia magából az időből származik.

Az elmélet szemléltetéséhez a kutató a következő hasonlatot használja: képzeljük el, hogy a fa levelei mozognak. A levelek mozgását nem maguk a levelek végzik, hanem egy másik erő, azaz a szél okozza. Ebben az elméletben a szél az időt megfordító szimmetria megsértések a következménye.

A kutató szeint a tér és az idő egymástól nem elválasztható dolgok. A fa a térben áll, mint egy különálló tárgy. Eközben az idő folyik körülötte változatlanul, kivéve amikor az meg van hajolva. Ha az időnek lokalizálva van, a a tér olyan nagyobb területeire értendő mint a bolygók vagy bolygórendszerek.

Az elmélet tesztelését egy Sydney-ben található reaktorban fogják végezni, ahol több atomórát helyeztek el. A részecskék viselkedése és kitörése remélhetőleg rá fog mutatni az idő hajlékonyságára. De miért éppen egy nukleáris reaktor az alkalmas ehhez a kísérlethez? Úgy vélik, hogy a neutrínók képesek megsérteni az időt megfordító szimmetriát. Így ezek a részecskék kulcsszerepet játszanak ebben a kísérletben.

A két atomóra értékeit hat hónapon át fogják mérni annak reményében, hogy észlelni fognak az időben egy ekülönült változást, az úgynevezett lokalizált időt.

Lehet, hogy a kísérlet új betekintést ad az idő mibenlétének megértésében.