Home Paranormális jelenségek Égi városok

Égi városok

0

2015 októberében a Kínában található Jiangxi és Foshan tartomány lakói egy egész háztömbnyi felhőkarcolót vélt látni a felhőkben. A jelenségnek több száz szemtanúja volt. A látvány mintha csak egy pillantás lett volna a jövőbe: futurisztikus épületek, árnyszerű épületek ködbe burkolózva. A látvány csupán néhány percig tartott mielőtt eltűnt. Ez az idő azonban épp elég volt ahhoz, hogy felkeltse az emberek és a média képzeletét.

A tudományos magyarázat szerint az úgynevezett Fata Morgana jelenségnek lehettek az emberek szemtanúi, amely meghatározott környezeti körülmények között jön létre.  Egyesek szerint azonban ennek a jelenségnek a hátterében a Blue Beam projekt állhat, amit éppen teszteltek. A Blue Beam egy titkos amerikai holografikus technológia, amivel elképzelhető hogy azt tesztelték, hogyan reagál a lakosság a látottakra Fosham városában. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik szerint egy vortexet látunk egy párhuzamos univerzumból. A választ egyelőre nem tudjuk.

A párhuzamos világok létezése egyáltalán nem újszerű dolog. A tudósok már régóta kutatják ennek a lehetőségét. Egy 2014-es tanulmányban Michael Hall (Griffith University), Dirk-André Deckert és Howard M. Wiseman már felvetette a kvantumelméletnek azt a részét, amely párhuzamos világok kapcsolatáról beszél. Az elmélet szerint a párhuzamos világok hatással vannak egymásra és befolyásolják egymás működését. A kutatók azt vizsgálták, hogy létezik-e egy óriási számú, de véges párhuzamos Univerzumokból álló rendszer és hogy a kvantumjelenségek származhatnak-e ezeknek a rendszereknek az kölcsönhatásaiból.

A világok alatt egy olyan fogalmat értettek, melyek a maguk módján fel vannak teljesen építve és ezek önállóan működnek a a saját fizikai törvényeik alapján. A kutatók feltételezték, hogy ezekben a világokban a megfigyelő be van zárva és nem képes észlelni a többi világot. Ugyanakkor ezek a világok hullámtermészetűek lehetnek, amely a világok mozgásából jön létre és ezek a hullámok azok, melyek megfigyelhetők.

A klasszikus fizikában egy részecskének lehet helye é sebessége. A kvantummechanikában azonban a részecskék helyének valószínűsége és határozatlansága van. Enek értelmében hullámként írjuk le azokat. Michael Hall és csapata azt fedezte fel kutatásaiban, hogy minden egyes világ úgy fejlődik, hgy közben hatással vannak egymásra.

A világokban valószínűségek keletkeznek attól függően, hogy milyen döntést nem választ az adott világ megfigyelője. Ami ugyanis egy világban nem történik meg, az megtörténhet egy másik világban. Ugyanakkor kételkednek abban, hogy világok mozgásából keletkező hullámokat ki lehet olvasni. A kvantumok szintjén megfigyelhető jelenségek ? mint például az Ehrenfest tétel, kétréses jelenség, nullponti energia ? ezeknek a világoknak a kölcsönhatásából ered.

A kutatók tehát azt feltételezik, hogy számos olyan világ létezik, mint a miénk, melyeket egy univerzális erő tart össze és közben akadályozza meg őket abban, nehogy ugyanaz a másolat szülessen egy adott világról. Minden világ a háromdimenziós tér valamelyik pontján helyezkedik el. Minden világ a saját útjűt járna és a saját módján fejlődne, ha nem lenne a világok között kölcsönhatás. Ennek a modellnek az a meglepő tulajdonsága, hogy nem hasonlít egyáltalán a kvanumok hullámaira. Számtanilag végtelen számú világ létezhet.

Lehet, hogy Kínában valamilyen oknál fogva megnyílt egy kapu, ami betekintést adott egy másik világba?

Seres Gábor – paranormal.hu