Válasz erre: 2012 december 21-22

News Fórumok Az emberiség rejtélyei A múlt rejtélyei 2012 december 21-22 Válasz erre: 2012 december 21-22

#13543
Névtelen
Vendég

Történelem a helyes rálátásra
Nem régészeti, antropológiai, kronológiai jegyzet!!!
A mai nap, miel?tt még komoly válasz érkezne a kérdésre, magam is utánanéztem az id?számításnak. Ráébredtem, hogy nem csak az ó és új id?számítás, de az egész id?számítás is gyakorlatilag hibás, ezáltal az egész emberiség történelme rossz id?számításra helyezi az alapokat. Az 1-9-ig való számskála már a kezdetleges primitív barlanglakó törzsek között is ismert volt. A semmi fogalma azonban még meghaladta a kezdetleges emberi elme felfogóképességét, és így nem is használták elvrendszerileg. Gondolkodjunk el az arabokon egy kicsit, nem voltak ?k olyan ostobák, mint amilyennek ma beállítják. Az arab id?számítás kezdete 622. A “0” Európába a 10. százban jut be, valahol a 900-as években. Tehát 900-ig nem írtak nullát az évszámokhoz, így a 9-et egyb?l 1 követte. Bár a rómaiak a X-et 10-nek megfelel?jeként használták, gyakorta el?fordult az utólagos id?számítás kidolgozásban a 0 problémája, és a naptári átállások káosza. A legnagyobb gond Jézus születése volt. Nullában nem születhetett, mivel abban az id?ben ez a szám nem létezett. Ha belegondolunk, hogy nem lehetett senki 0, 10, és egyéb nullával kiegészül? számírású életkorú, akkor érthet?, miért éltek az ókorban olyan sokáig az emberek, és miért van olyan nagy távolság egyes birodalmak történelme között, melyek egymásra épülnek, és egymás folytatásai. Én például “Atlantisz legendáját” már 10 éves koromban tanulmányozni kezdtem, mindig is érdekelt, és sosem véltem úgy, hogy csak egy képzelet. Mellesleg minden legendának van alapja, így például Trója nyomait is megtalálták már. A Gergely-naptár 1582 csütörtökén lépett érvénybe, ami onnantól volt számlálva, az egészen biztosan helyes, de ami azel?tt íródott, az továbbra is kétséges. A kínai id?számítás ráadásul nem is egy adott ponttól számol, mint a nyugati, hanem a maja, az indián, és más ?si kultúrának megfelel?en uralkodói házak “dinasztiák” ciklusokként követik egymást. Azaz hány ciklussal ezel?tt történt valami? Valószín?, hogy a ciklusos id?számítás fejlettebb, a csillagközi idegenek is ezt használhatják, nem a “koordinált” pontról induló id?számítást. Az évszak a római birodalom kezdetében újabb probléma volt, mert nem létezett “tél”, és további hónapok sem, bár ezeket utólagosan igazították a csillagászathoz, az összevisszaságban nehéz megmondani, hogy például egy háború olyan évnek olyan hónapjára esett, ami nem is létezett. Vagy hogy a Trójai háború nem tíz évig tartott, csupán 6,8-7 évig, mivel csak 8 hónap egy év. És ha még a további nullákat is leszámolom, akkor feltetet?en valamivel tovább tartott a háború, mint öt év, de semmi esetre sem 10 évig. Ilyen szinten Egyiptom történelme is valahol a harmadik évezredben kezd?dhetett, és Atlantisz sem lehetett messzebb az ötödik évezred kezdetét?l, az ezt követ? vízözön pedig közel áll a sumér birodalom felt?néséig. Így nincs 6000 év ?r, és a történelem egyb?l jobban megérthet?!
Id?számítás állása:
Arabic data: 1389 Western: 2011 Chinese: 7000 vm elméletileg, gyakorlatilag 4700 vm. Maya: no informacion. (egyel?re)
Nincs id?m nagyon utánanézni az id?számításnak, de úgy vélem, nyomon vagyok az “igazságnak”.
Ez a szerény id?m engedte utánanézéseim eredménye.
Érdemes elolvasni, nem a témáról szól, de világosabb lesz az id?számítás zavarossága számunkra. Kb. 2×10 percnyi id?.
-link-
-link-