A Hold és a Mars titkai

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek A Hold és a Mars titkai

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 281
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6791
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #14876
  senkise
  Felhasználó

  Tetszik ez a topic, majd ébresszetek fel, ha történik is valami benne.

  #14877
  Névtelen
  Inaktív

  Nem tudom. Ez az. Mindenki “alszik” mi kell történjen ahhoz hogy mindenki felébredjen..???

  #14878
  pleh
  Felhasználó

  A Holdunkban a legérdekesebb szerintem, hogy mindig csak az egyik oldalát lehet látni.
  Erre mi is a pontos magyarázat?

  #14879
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #14880
  Szabolcs
  Felhasználó
  pleh wrote

  A Holdunkban a legérdekesebb szerintem, hogy mindig csak az egyik oldalát lehet látni.
  Erre mi is a pontos magyarázat?

  Az, h nem igazi, hanem egy idevontatott mestersésges hold, ezért nem is viselkedik természetesen. Gondolom, h megfelel? technológiával meg lehetne “pörgetni”, de ez nem érdekük az illetékeseknek.

  #14881
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #14882
  Névtelen
  Inaktív

  Arra ösztönöz Tamás..

  #14883
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #14884
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #14885
  Névtelen
  Inaktív
  Szabolcs wrote

  pleh wrote

  A Holdunkban a legérdekesebb szerintem, hogy mindig csak az egyik oldalát lehet látni.
  Erre mi is a pontos magyarázat?

  Az, h nem igazi, hanem egy idevontatott mestersésges hold, ezért nem is viselkedik természetesen. Gondolom, h megfelel? technológiával meg lehetne “pörgetni”, de ez nem érdekük az illetékeseknek.

  😀

  #14886
  Névtelen
  Inaktív

  Én a repül?r?l lenéztem rá…akkor az is ugyanaz az oldal??? :O

  #14887
  Szpacsek
  Felhasználó

  Voltál Ufo–val a Hold felett ???

  #14888
  Névtelen
  Inaktív

  Lehetsége ez a verzió is de én a repül?b?l láttam… 🙂

  #14889
  Szpacsek
  Felhasználó

  Repül?b?l csak fölfele nézhettél, a Holdra ! Nem le !

  #14890
  Névtelen
  Inaktív

  Hidd el Szpacsi hogy lefele néztünk. Miért mondanék hülyeséget ültél már repül?n? 🙂

  #14891
  Szpacsek
  Felhasználó

  Nem, az az igazság hogy nem ültem !!!

  #14892
  Szpacsek
  Felhasználó
  senkise wrote

  Tetszik ez a topic, majd ébresszetek fel, ha történik is valami benne.

  Ez igaz !! 🙂

  #14893
  timea
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

  senkise wrote

  Tetszik ez a topic, majd ébresszetek fel, ha történik is valami benne.

  Ez igaz !! 🙂

  ÉBRESZT????????????? 😀 😀

  #14894
  Szpacsek
  Felhasználó

  Jahhj !! ( Ez jól esett…!!! ) De igazad van, Timi !!!!!! 😀

  #14895
  timea
  Felhasználó

  Ami igaz az igaz jó sokáig alszik mint senkise 😀

  #14896
  Szpacsek
  Felhasználó

  Én csak annyit alszok , mint egy átlag ember, de van, mikor nappal, van mikor éjszaka…. Nem igazán szeretem a ” napirend ” –et !!!!!!

  #14897
  timea
  Felhasználó

  Szpacsi ha nappal alszol akkor nem dolgozol? De jó neked 🙂

  #14898
  Névtelen
  Inaktív

  Jó lenne ha a megfelel? topikba a megfelel? téma lenne…már megint
  🙂

  #14899
  Tamas
  Felhasználó

  Tessék, hogy már történjen valami :

  15 leleplez? tény a Holdról

  1. A Hold kora : A Hold jóval id?sebb, mint amit korább feltételeztek róla. Úgy néz ki, hogy id?sebb, mint maga a Föld és a Nap! A Föld korát 4,6 milliárd évre becsülik , viszont a holdk?zet életkorát legalább 5,3 milliárd esztend?re! A holdpor meg legalább egy milliárd évvel id?sebb a holdk?zetnél is!

  2. A k?zet eredete : A holdpor markánsan különbözik a holdi k?zet kémiai összetételét?l! Ellentétben tehát a korábbi elmélettel, mi szerint a holdpor a k?zet felaprózódásából keletkezett, melynek kialakulását az extrém körülmények is el?segítették, tény az, hogy a holdi k?zetnek teljesen máshonnan kellett jönnie!

  3. A Holdfelszínen található nehezebb kémiai elemek : a normális bolygói kémiai összetétel mindenütt azt mutatja, hogy a nehéz elemek az adott bolygó belsejében, a könnyebbeket pedig a felszínen lehet találni ? ez viszont nincs így a Holdnál! A holdk?zetet tanulmányozó tudósok szerint :
  ?A Holdfelszínen található magas olvadáspontú elemek, mint pl. a titánium, nagy b?sége miatt, számos geológus azon az állásponton van, hogy a magas olvadáspontú vegyületek valamilyen ismeretlen módon kerültek a Holdra.?

  4. A vízpára jelenléte : 1971. március 7-én, a Holdfelszínre telepített mér?m?szerek vízpárafelh?t észleltek a Holdon. A párafelh? 14 órán keresztül maradt meg a felszínen és mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet borított be.

  5. Magnetikus k?zetek : A Holdk?zet mágneses tulajdonságú, mely teljesen szokatlan jelenség, mivel magán a Holdon nincs mágneses mez?! ( És a Földdel való véletlen ütközéssel sem alakulhatott ki ez a helyzet, mivel akkor a Hold darabokra szakadt volna. )

  6. Nincsenek vulkánok : sok kráter nem küls? hatásra jött létre, mégis nincs arra mutató jel, hogy a Holdon valaha vulkáni aktivitás lett volna.

  7. A holdi masconok : ( mascon : A Hold tengereinek területén megfigyelhet? tömegkoncentrációk, amelyek pozitív gravitációs anomáliákat okoznak. ) A Hold központi ?mare? területei alatt 35 – 65 kilométerre elhelyezked? nagy, s?r?, kör alakú tömegek? ?olyan széles, korong alakú tárgyak, melyek esetleg valamilyen mesterséges szerkezetek is lehetnek. Ugyanakkor ezek a kör alakú lemezek nem valószín?, hogy véletlenül kerültek minden ?mare? terület közepére, mint valami céltábla, pusztán baleset vagy más természeti jelenség miatt.?

  8. Szeizmikus aktivitás : Holdrengések százait jegyzik fel minden évben, melyeket nem lehet megmagyarázni a meteorok becsapódásával. 1958 novemberében Nyikoláj Kozirjev szovjet csillagász a Krimi Csillagászati Obszervatóriumban egy holdi gázkitörést fényképezett le közel az Alphonsus kráterhez. ? egy vörösen izzó fényt is észlelt, mely jelenség kb. egy óráig tartott. 1963-ban a Lowell Obszervatórium csillagászai szintén láttak vörösen izzó fényeket az Arisztarkhosz régiót övez? hegygerincek csúcsain. A megfigyelések pedig azt is mutatták, hogy ezek a jelenségek periodikusan és nagy pontossággal ismétl?dtek, ahogy a Hold a keringése során a Föld közelébe került. Valószín?leg ezek sem természeti jelenségek.

  9. Üreges Hold : A Hold átlagos s?r?sége 3,34 g/cm3, mialatt a Földé 5,5. Mit jelent ez? 1962-ben Dr. Gordon MacDonald NASA-tudós ezzel kapcsolatban megállapította 😕 Ha a holdi paraméterek kisebb értéket mutatnak ( a vártnál ), akkor ez a tény megköveteli, hogy a Hold belsejét inkább üregesnek, mint homogén szférának tekintsük.?
  A Nobel-díjas kémikus Dr. Harold Urey felvetette, hogy a Hold alacsony s?r?sége a kiterjedt bels? területeinek szerkezete miatt van, melyek ?egyszer?en üregek?.

  A MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) professzor Dr. Sean C. Solomon azt írta : ?A Lunar Orbiterrel végzett kísérletek jelent?s mértékben tökéletesítették a tudásunkat a Hold gravitációs mezejével kapcsolatban? melyekb?l azt a megdöbbent? következtetést kell levonnunk, hogy a Hold valószín?leg üreges!

  10. Visszhangzik a Hold : 1969. november 20-án az Apolló-12 legénysége az emelkedési fázisban ledobta holdmodult, mely visszazuhant a Holdra. A lezuhanás hatására ( ez kb. 65 km-re történt az Apolló-12 leszállási helyét?l ) létrejött egy mesterséges holdrengés, mely meglep? tulajdonságot mutatott : a Hold több, mint egy óráig visszhangzott, mint egy harang! Ez a jelenség ismétl?dött meg az Apolló-13mal is, ( szándékosan el?idézve, hogy a harmadik leváló egysége hatással legyen a Holdra. ), mely még több meglep? eredményt hozott : a szeizmikus m?szerek rögzítették, hogy a becsapódás visszhangja 3 óra 20 percig hallatszott mintegy 40 km mélységig. ami arra enged következtetni, hogy a Hold szokatlanul könny?, üreges, azaz egyáltalán nincs magja!

  11. Szokatlan fémek : A Hold ( vékony ) kérge sokkal keményebb, mint azt korábban feltételezték. Az ?rhajósok ugyanis itt, a ?Mare? térségben, rendkívüli nehézségekbe ütköztek, amikor a kéregbe lyukat akartak fúrni. A ?Mare? területek f?leg ilmenitb?l állnak ( magas titántartalmú vasoxid ), mely ásványt éppen a mélymerülés? tengeralattjárók hajótestének az építésénél használják fel, de épp úgy a SR-71 “Blackbird” ( nagy hatótávolságú stratégiai felderít? repül?gép ) burkolatánál is. Ugyanakkor uránium 236-ot és a neptunium 237-et ( ezek az elemek nem találhatóak a Földön természetes állapotban ) mutattak ki a holdk?zetben, meg rozsdamenetes vasrészecskéket is.

  12. A Hold eredete : Miel?tt a holdk?zet-elemzések meggy?z?en cáfolták volna, az elméletet azt mondta, hogy a Hold nem más, mint egy eonokkal ezel?tt Földr?l levált nagyobb darab ( De ki tudja, honnan ?). Egy másik elmélet pedig úgy vélte, hogy a Hold abból az ?rpormaradékból keletkezett, amely a Föld kialakulás után megmaradt. A holdk?zet összetételének elemzése ezt az elméletet is megcáfolta.

  Egy másik népszer? elmélet szerint a Holdat valahogyan a Föld gravitációs mezeje fogta volna be. De nincs olyan bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az elméletet. Isaac Asimov megállapította ezzel kapcsolatban : ?A Hold túlságosan nagy ahhoz, hogy a Föld be tudná fogni. A befogás esélye és hogy ez által a Hold a Föld körül keringjen, túlságosan kicsi ahhoz, hogy egyáltalán ez az elmélet hihet? legyen.

  13. Hihetetlenül furcsa pálya : A mi Holdunk az egyetlen hold a Naprendszerünkben , melynek állandó, majdnem tökéletes keringési pályája van. Még furcsább, hogy a Hold tömegközéppontja mintegy 2 kilométerrel közelebb van a Földhöz, mint a geometriai középpontja ( ez a keringésben ingadozást okozhatna ), de ezt anomáliát kiegyenlíti a Hold nem látható túlsó oldalán, a Földt?l legtávolabb egy bizonyos kidudorodás. ?Valami? tehát úgy helyezte pályára a Holdat, hogy tökéletesen precíz legyen a keringése a Föld körül!

  14. A Hold átmér?je : Hogyan lehet megmagyarázni azt a “véletlent”, hogy a Hold nem csak megfelel? távolságra van, hanem pont akkora átmér?j?, hogy teljesen eltakarja a Napot a napfogyatkozás alatt? Ismét Isaac Asimov véleménye :

  ?Nincs csillagászati oka annak, hogy a Hold és a Nap ennyire jól illeszkedik egymáshoz. Az pedig a legkülönlegesebb véletlen, hogy az összes bolygó közül egyedül a Föld van megáldva ezzel a képességgel.?

  15. A Hold mint ?rhajó : A botrányosnak mondott ?Hold-mint-?rhajó? elmélet azt mondja ? ez az elmélet az összes fent említett kérdéseket feloldaná, ha feltételeznénk, hogy a Hold egy ?rhajó -, hogy a Holdat eonokkal ezel?tt más intelligens lények hozták ide. Mert ez az egyetlen elmélet, amelyet az összes adat alátámasztja, és NINCS olyan adatunk a Holdról, amely ennek ellentmondana.

  #14900
  Szpacsek
  Felhasználó

  Üreges Hold — elmélet : Err?l már olvastam !! De a többi elég új volt nekem úgyhogy örültem a cikknek !

  #14901
  Névtelen
  Inaktív

  Ez melyik elmélet mert több van.. 🙂

  Szpacsek, egy újszülöttnek minden vicc új..

  #14902
  Szpacsek
  Felhasználó

  A “holdrengéskor” a Hold visszhangzott, mint egy harang… — na, hát akkor tényleg üreges vagy belül üres, vagy nagy lukak vannak benne !!!

  #14903
  Szpacsek
  Felhasználó
  lutyo wrote

  Ez melyik elmélet mert több van.. 🙂

  Szpacsek, egy újszülöttnek minden vicc új..

  Milyen újszülött?? Én 34 éves vagyok !! Már egy rakás dolgot tudok a Holdról, össze olvastam mindenfélét, illetve dehogyis.., ” céltudatosan tájékozódtam” !!!!!

  #14904
  Névtelen
  Inaktív

  Közvetlen megfigyeléseket naprendszerünkben tudunk végezni, ezért a naprendszer vizsgálata sokkal objektívabb eredményekhez vezet. Szintén kifejezetten ez az a szintér, ahova Isten az embert helyezte, ezért erre a feladatra lett tervezve. Jelenleg kilenc bolygót és több, mint 100 holdat ismerünk naprendszerünkben. Az evolucionista elképzelések szerint naprendszerünk 4-5 milliárd évvel ezel?tt alakult ki. A bolygók és a holdak nagy részének pályája közel kör, ami arra ad következtetést, hogy ezek az égitestek nem “befogott” égitestek, hanem együtt kellett hogy keletkezzenek. Azaz egy kiindulási anyagból alakult ki a nap, a bolygók és a holdak nagy része. Ennek ellenére naprendszerünk minden égiteste különböz?, mind összetételben, mind formájában, ami problémát jelent az evolucionista felfogásnak. Továbbá a Vénusz, Uránusz, Plutó és bizonyos holdak ellentétes irányban forognak tengelyük körül (vagyis ha északról nézzük, akkor órajárásnak megfelel? irányban). Vannak holdak (pl. Szaturnusz egyik holdja), melynek pályája közel derékszöget zár be a bolygó egyenlít?jével.

  #14905
  Szpacsek
  Felhasználó

  Hát a Hold a Földb?l vált ki…, és nagyjából egyid?s vele vagy kicsit fiatalabb, én eddig ilyesmiket olvastam… ha jól emlékszek… ! De most azt mondja Tamás, hogy lehet hogy a Hold 5,3 milliárd éves, és A Föld meg ugye 4,6 milliárd, úgyhogy akkor ha a Hold id?sebb, akkor mégiscsak befogott égitest mert a Föld valamikor befogta 😐

  #14906
  Névtelen
  Inaktív

  Az els? tudományos talány mindenképpen az, hogy a Hold méretéhez képest miért kering ?rossz? pályán? Akárhogy is nézzük, nyilván feltételezett s?r?sége miatt van így. M?szaki jelentések szerint a s?r?sége 3,3 (a Földé ehhez képest 5,5). Ez a csillagászati adat azt jelzi, hogy a Hold bels? területei kevésbé s?r?ek, mint a küls?k, ez alakíthatja pályáját, de nagyon meglep? elméleteket is születtek arról, hogy belseje netán üreges.

  A kimagasló és néhai tudós, Carl Sagan, tipikus szkeptikus, a következ? kijelentést tette: ?Egy természetes hold nem lehet üreges objektum.? Ez pedig annyit jelent, hogyha mégis üreges lenne, akkor nem természetes képz?dmény ? tehát mesterséges. Ez utóbbi állításra a legüt?sebb bizonyíték valószín?leg abból a tényb?l ered, hogy amikor meteorok csapódnak a Holdba, az megkondul, mint egy harang.Az els? tudományos talány mindenképpen az, hogy a Hold méretéhez képest miért kering ?rossz? pályán? Akárhogy is nézzük, nyilván feltételezett s?r?sége miatt van így. M?szaki jelentések szerint a s?r?sége 3,3 (a Földé ehhez képest 5,5). Ez a csillagászati adat azt jelzi, hogy a Hold bels? területei kevésbé s?r?ek, mint a küls?k, ez alakíthatja pályáját, de nagyon meglep? elméleteket is születtek arról, hogy belseje netán üreges.

  A kimagasló és néhai tudós, Carl Sagan, tipikus szkeptikus, a következ? kijelentést tette: ?Egy természetes hold nem lehet üreges objektum.? Ez pedig annyit jelent, hogyha mégis üreges lenne, akkor nem természetes képz?dmény ? tehát mesterséges. Ez utóbbi állításra a legüt?sebb bizonyíték valószín?leg abból a tényb?l ered, hogy amikor meteorok csapódnak a Holdba, az megkondul, mint egy harang.
  Na Szpacsi még egy pici adalék 🙂

  #14907
  Névtelen
  Inaktív

  Már én is ismétlem már nem csak önmagam 😀

  #14908
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ismétlés szüli a tudást !!
  Ismétlés a tudás anyja !!

  Gyakorlás ( gyakorlat ) teszi a mestert…! 🙂 😀

  #14909
  Névtelen
  Inaktív

  Az bizony ám Szpaszi de úgy látom, Tamás idelökött szösszenetét nagyon el árnyékoljuk a fecsegéssel a semmitmondó hozzászólásainkkal .. 🙂

  #14910
  Névtelen
  Inaktív

  Na szóval SZPACSI bocs. 😀

  #14911
  Szpacsek
  Felhasználó
  lutyo wrote

  Nem tudom. Ez az. Mindenki “alszik” mi kell történjen ahhoz hogy mindenki felébredjen..???

  nem kell felébredni, csak a halálunk után !! ( Az élet csak álom…”) Bár én speciel ébren vagyok !!
  Szóval fél napot ébren vagyok, fél napot alszok minden nap. Mert úgysincs munkám , meg ez egészséges is. De van mikor annyi dolgom, tennivalóm akad , hogy csak 6–8 órát alszok naponta…! (Azaz éjszakánként…! 😀 :))

  #14912
  Szpacsek
  Felhasználó

  A Tamás cikkének annak meg örülök nagyon, mert engem érdekel a valódi UFO — kutatás, + a Hold és a Mars titkai, és végre történt már valami ebben a topikban… hát igen… nem a veszett macskákról meg ilyesmikr?l kell itt írogatni, amir?l 1 hete beszélgettünk ” itten ” !! 🙂 🙂 😀 …….

  #14913
  Tamas
  Felhasználó

  És itt a titkos orosz Holdra szállás, mely megel?zte az amerikait :

  -link-

  Viszont az amerikaiaknak sem sikerült minden probléma nélkül :

  -link-

  #14914
  Névtelen
  Inaktív

  Szpacsi nem álmodban vagy ébren esetleg? :O

  #14915
  Névtelen
  Inaktív

  És..
  A 20. század második felében a hidegháborús verseny titkolózást szült, ami kiváló melegágya az összeesküvés-elméleteknek. Így születtek a kétségek Gagarin útjáról és a holdraszállás legendájáról is. A Holdon készült fényképeken az árnyékok két fényforrásra engednek következtetni. Az amerikai zászló ?lobogni? látszott a felvételeken a Hold légkör nélküli felszínén. Az egyik kövön pedig C bet? van.
  – Egyébként az, hogy megtörtént-e valójában a holdraszállás, senkinek nem okozott tragédiát, az ?rverseny kegyetlen hajszolása már annál inkább. Gondoljunk csak az Apollo 1 1967-es balesetére, amikor három ?rhajós égett bent a kabinban, vagy a bajkonuri ?rrepül?téren 1960-ban bekövetkezett robbanásra, melynek során 165-en vesztették életüket. Ennek is a holdraszállás el?készítése lett volna a feladata, ám a titkolózás miatt nem halasztották el az indítást, pedig tudták, hogy baj van ? mutat rá a történelem tanár.
  Ahha..

  #14916
  Névtelen
  Inaktív

  Ezt mondta a tanár bácsi.. 😀

  #14917
  Szpacsek
  Felhasználó
  lutyo wrote

  Szpacsi nem álmodban vagy ébren esetleg? :O

  Dehogy !! Az egy Unique –szám : ” Azt álmodom, hogy létezem , azt álmodom, fogod a két kezem, kérlek vigyél magaddal, egyetlen angyal… !
  🙂 😀
  De néha, igen, ” ébren álmodom…! 🙂 🙂

  #14918
  Szpacsek
  Felhasználó
  Tamas wrote

  És itt a titkos orosz Holdra szállás, mely megel?zte az amerikait :

  -link-

  Viszont az amerikaiaknak sem sikerült minden probléma nélkül :

  -link-

  Igen ! Látom, ki is t?zték a szovjet zászlót !
  Na ez már tetszik nagyon !!!! 🙂 🙂

  #14919
  Szpacsek
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

  lutyo wrote

  Szpacsi nem álmodban vagy ébren esetleg? :O

  Dehogy !! Az egy Unique –szám : ” Azt álmodom, hogy létezem , azt álmodom, fogod a két kezem, kérlek vigyél magaddal, egyetlen angyal… !
  🙂 😀
  De néha, igen, ” ébren álmodom…! 🙂 🙂

  Vagyis egészen pontosan : ” Azt álmodom. hogy létezel… ” stb………

  #14920
  wolf
  Felhasználó
  Tamas wrote

  És itt a titkos orosz Holdra szállás, mely megel?zte az amerikait :

  -link-

  Viszont az amerikaiaknak sem sikerült minden probléma nélkül :

  -link-

  Ez talán már meg is történt már valójában, de az a belinkelt videó biztos, hogy nem eredeti! Akinek jó szeme van, a felvétel elemzéséhez az láthatja ez sajnos egy ügyes hamisítvány! Nem stimmelnek a színek, és a fizikai törvényeknek is ellent mond a látvány és a digitális animáció is árulkodik róla! Jó az a görög felirat is így hihet?bbnek t?nik! De propagandának viszont nem rossz! Erre a videó megosztóra, ha esetleg eredeti felvétel is felkerül, azt nagyon rövid id? alatt eltávolítják onnan azok az illetékesek, akik tudják, hogy az!

  #14921
  Tamas
  Felhasználó

  Azt ajánlom, hogy egy hétig csak ezt az ötrészes videót nézegessétek ( a legújabb és régebbi Zeitgeist-filmekkel együtt ) :

  1. -link-

  2. -link-

  3. -link-

  4. -link-

  5. -link-

  Ezek a filmek meg fogják változtatni a világot!

  #14922
  szarkofag
  Felhasználó

  -link-
  találtam másik lehetöséget.
  Ugyanazt raktuk föl Tamasal csak én rossz helyre,nem tudtam hogy van Holdas forum, bocsi.

  #14923
  Névtelen
  Inaktív
  #14924
  wolf
  Felhasználó

  UFO Lasco C2, Hihetetlen 3 idegen ?rhajót, február 16
  -link-

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 281

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.