A Hold és a Mars titkai

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek A Hold és a Mars titkai

31 bejegyzés megtekintése - 251-281 / 281
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #15125
  Galactus
  Felhasználó

  Sziasztok! Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy roppant izgalmas videót a Holddal kapcsolatban. Sok kérdésre választ kaphattok bel?le, bár ha már jártasak vagytok a témában, lehet, hogy nem sok újdonságot fog tartalmazni számotokra, de egy próbát azért megér.
  -link-

  #15126
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ez jó link ! Itt is a Puerto Rico –Bermuda-szigetek — Miami háromszögbe teszik a híres Bermuda — háromszöget. Bár ez nem az a topik, tudom. De ott volt a ” Szellemsziget”, régi térképeken. Ami elsüllyedt, Atlantisz utolsó maradéka , maradványa volt !

  Voltak ilyen szigetei Atlantisznak, hogy Hiperborea, Borhínea,( Borhynea), Poszeídia …
  Találtak is most nemrégen, ?rfelvételr?l, egy nagyon szabályos alaprajzú ?si várost a tenger alatt, de ezt nem írom ide mert ez nem az a topik.

  #15127
  wolf
  Felhasználó

  Furcsa képet rögzített a Marsra leszálló Phoenix ?rszonda
  -link-

  #15128
  wolf
  Felhasználó

  Ez egy NASA fotó a hold túloldaláról, melyen megfigyelhet?k a tornyok és a négyzet alakú struktúrák.

  -link-

  #15129
  wolf
  Felhasználó

  HOLD – furcsa anomáliák a Király kráteren
  -link-

  #15130
  wolf
  Felhasználó

  Merkúr – A földönkívüliek hatalmas épületei
  -link-

  #15131
  Szpacsek
  Felhasználó

  10 –20 km–es épületek…. A Merkúron ! Ez igen ! Ez még a Mars –arcnál is jobb…. !

  Szerintem is biztos hogy valamilyen földönkívüli lények építették ?ket . Csak azt nem tudni hogy kik, melyik faj.

  #15132
  Szpacsek
  Felhasználó

  Úgy látszik, a földönkívüliek mindenhol ott vannak a Naprendszerben. ! És ahol szilárd a bolygó felszíne, (vagy a holdé), ott építenek is épületeket, dolgokat..!

  #15133
  Vannak
  Felhasználó

  Jaja ez így van.

  #15134
  Tamas
  Felhasználó

  A Holdbázisok történetér?l

  ( Alex Collier 1995-ös el?adása )  Kiegészítések a Hold korai történetér?l

  Most ismét beszélni fogunk a Holdról, különösen arról az oldaláról, melyet sem szabad szemmel, sem távcs?vel nem láthatunk : a túlsó felér?l. A korábbi el?adásaimban utaltam rá, hogy a Holdunk eredetileg az Ursa Minor ( a Kis Medve ) csillagképb?l származik és kísér?nk már 6,2 milliárd éves. Ebben a Kis Medve csillagképben volt egy olyan naprendszer, melynek a 17. bolygója négy holddal rendelkezett és ezek egyike volt a mi Holdunk, melyet orioni nyelven ?chowta?-nak neveztek. A Holdunk akkor az Orioni Csoport tagjainak el?re tolt bázisa volt, és az andromédaiak szerint abban az id?ben a Csoportnak nem kevesebb, mint 5 millió katonája tartózkodott rajta.

  A Holdat kés?bb céltudatosan állították rá egy olyan nagyobb csillagközi aszteroida pályájára, melynek bizonyos kiálló részeihez kapcsolva az a galaxison át el tudta szállítani onnan a mostani égi kísér?nket a mi Naprendszerünkbe több, mint 11.000 évvel ezel?tt. A Hold eredete tehát nincs összefüggésben a Földdel, és ezért helytelen az az elmélet is, amit manapság a Hold keletkezésér?l tanítanak. A Hold öregebb, mint a Föld. Az az aszteroida pedig, amely a Holdunkat ide vonszolta, a galaxisunkat egy 25.156 éves keringési id?vel járja körbe. A Hold utóbbi 1,8 millió éves története során id?szakonként lakott volt, ahogy most is az. Sok felszíni építménye viszont még a Fekete Liga-háborúk idején elpusztult ? ez az a háború volt, melyet a humanoidok folytattak az Orioni Birodalom ellen.

  A valódi katonai bázisok akkor a (Hold)felszín alatt voltak; bejáratokat alakítottak ki mindkét pólusnál, a Jules Verne kráternél ( a nem látható túlsó oldalon ), a Taurus hegységben és az Arkhimédész kráternél is ( a látható oldalon ). Mindezek azok az eredeti bejáratok voltak, mikor még az Orioni Csoport uralta a Holdat. Ám kés?bb a ( földi ) titkos kormány létre hozott több más bejáratot is, melyek a jelenleg is b?vítés, fejlesztés alatt lév? Holdfelszín alatti bázisaikhoz vezetnek. Ez a földön kívüli terjeszkedés az Új Világrend ( New World Order ) saját titkos tudományos-katonai munkatervének a része.

  A Hold sok kráterét a korábbi korszakokban ?rhajóhangárként használták. A szélesebb kráterek képesek voltak 200 vagy még több ?rhajót befogadni. Néhány kráter mérete pedig még most is eléri a majd? 300 km-t. A holdi bázisok személyzetét félig ember-félig szürke és félig ember-félig hüll? hibridek alkották egykor. A Holdfelszínen kilenc ( a települést félgömbszer?en befed? ) kupolás város volt található. A növényzet e kupolás építményeken belül fejl?dni volt képes. Kisebb tavak is találhatók voltak szétszórva a Holdfelszínen. A kupolás építmények maradványait pedig a NSA-, az orosz és az Apolló-?rhajósok fedezték fel újra az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek folyamán.

  A Nemzetbiztonsági Hivatal a Holdra megy

  Az USA Nemzetbiztonsági Hivatala ( NSA ) ?rhajósai már 1958-ban jártak a Holdon! Ezt az ?rhajóscsoportot a szovjet kormány titkos alakulatának számító ( KBS-s )?Fekete Gárdával? egy id?ben állították fel. A Holdfelszínre való érkezésük után az NSA-?rhajósokat – kiknek a szürkék biztosították az ?idegenvezetést? ? elvitték olyan felszín alatti létesítményekhez, ahol mind a hüll?szer? és emberi lények csontjai, mind az Orion-technológia maradványai megtalálhatóak voltak.

  Az andromédaiak ezen meglátogatott területek közül els?sorban a Hold túlsó oldalának déli felén lév? Jules Verne-kráter felszín alatti komplexumát azonosították be, melynek kiterjedése megközelít?en akkora, mint maga New York állam! Magukban a felszín alatti létesítményekben pedig rendre kiterjedt tavak, Földr?l áthozott növények és földönkívüliek által itt hagyott felszerelési eszközök találhatók, olyan tárgyak, melyeket még a holdi bázisok korábbi elfoglalása idején hagytak itt korszakokkal ezel?tt.

  Vannak itt élelmiszerraktárak és ?rhajó-hangárak is, melyeket még most is használja az a földi legénység, akik manapság érkeztek ide. Aztán földönkívüli írásokkal és tájékoztató jelekkel találkozhatunk azokon a folyosókon, melyek összekapcsolják a létesítmények különböz? területeit. Felfedeztek itt még nyolc hermetikusan lezárt kriptaszer? termet is, bár ezek tartalmáról még nem kaptam felvilágosítást.

  A földi életre alkalmas mesterséges környezetet a Holdon most is folyamatosan hozzák létre, hogy a világkormány által gondosan kiválogatott személyzetnek szállást biztosítsanak. Az andromédaiak úgy vélik, hogy a Holdon most mintegy 600. 000 f?nek alakítanak ki szállást, figyelembe véve az ott folyó munkák intenzitását és terjedelmét.

  Ezen létesítményeknek m?ködését az NSA és az orosz Fekete Gárda irányítja, ámbár a britek kés?bb csatlakoztak a projekthez, els?sorban pénzügyi okokból. És ahogy korábban említettem, az NSA-nek jelenleg ( 1995-ben ) 53 földi építés? (anti)gravitációs ?rhajója állomásozik a Holdon folyamatos készenlétben.

  Planetáris védelmi fegyverek épültek a Holdon

  Fegyvereket is telepítettek a Holdra : részecske-sugárfegyvereket, nukleáris m?holdbombákat, antianyag-fegyverrendszereket és plazmasugár-fegyvereket. Ezen fegyverek Holdra való telepítésének pedig az az oka, hogy úgy gondolják, ha valamilyen Föld elleni invázió közeledne, akkor a Hold lenne itt az els? védelmi vonaluk.

  Hogyan tudták ezek a fegyvereket elvinni a Holdra? Ehhez a szürkék által az NSA-nek adott antigravitációs technológia használata mellett a Föld különböz? területein jelentkez? antigravitációs anomáliák hatásait is felhasználták.

  A földönkívüli ( szürke ) technológiát felhasználva a Holdon létrehoztak egy atmoszférát, amely lehet?vé tette, hogy a nagyobb területek lakhatókká váljanak. Ennek a projectnek a megvalósítása nagyon sok évet vett igénybe. Id?közben azonban már elkezdték a felszín alatti bázisokon a növénytermesztést is, és a Hold túlsó oldalán egy katonai bázisuk is található.

  Az els? emberes ?rutazás a Holdra az oroszok és az NSA részér?l tehát, mint azt korábban említettem, 1958-ban történt. Az els? földi kolónia ott 1961-ben jött létre! Említettem még, hogy van egy olyan kolónia, mely nagyobb, mint New York állam. Az ahhoz tartozó építményeket a Hold felszínén a JPL tervezte ( lásd : -link- ) Ezek az els? kupolás építmények voltak a Holdon, melyeket a földiek építettek kísérleti céllal, hogy aztán kicsit kés?bb ugyanezeket a Marson is felépítsék.

  Az egyik építési vállalat, amely nagyon fontos tevékenységet végzett a Holdon, a Bechtel Corporation volt, aminek van egy NSA-vel együttdolgozó titkos építési teamje is.

  És ha figyelmünket egy kicsit a Hold másik oldalára irányítjuk : a Hold t?lünk nem látható ?sötét oldala? jelképezi igazán számunkra azt a sötét titkot, hogy földönkívüliek onnan már mennyire régen is figyelik a Földet. A Hold szerkezetének ottani széles, nagy tömeg? alakzatai pedig úgy vannak megtervezve – súlyelosztó szerepük van – , hogy biztosítják az égi kísér?nk Föld körüli stabil forgását. Ezek az alakzatok mindkét pólusnál megtalálhatók és mágnesesek.

  Mikor tehát az Apolló ?rhajósai ( 1969-ben ) el?ször leszálltak a Holdon, akkor már valójában egy ideje a Holdon voltunk. Az NSA ott már kolóniát hozott létre 8 évvel korábban, és az ahhoz kapcsolódó technikai fejlesztéseket sem a NASA-vezetés, sem a katonai irányítás alsóbb szintjeivel nem osztották meg. A NASA-t tulajdonképpen mint ?vak embert? használták fel arra ? és most is ilyen funkciója van – , hogy az Egyesült Állomok lakosságát tudatlanságban tartsák azzal kapcsolatban, hogy valójában mi folyik ott fenn a Holdon.

  A legtehetségesebb földi tudósokból pedig néhányan, akik nyom nélkül elt?ntek, valójában a Holdra és a Marsra kerültek, hogy segítsék beindítani azokon az égitesteken egy min?ségileg teljesen más alapokon szervez?dött új társadalmat. Mérnökök, építészek és az élet minden más területér?l való szakemberek távoztak el már t?lünk a Holdra és a Marsra!

  #15135
  Névtelen
  Inaktív

  Akit érdekel:
  Visszatért a legénység és beszámolót tartanak !National Aeronautics and Space Administration – NASA
  NASA astronaut Cady Coleman, back on Earth after working in orbit with the space shuttle Endeavour and International Space Station crews, will talk to reporters about her mission from 7-9amET/11-13 UTC. On May 23, Coleman completed 159 days in space as a Expedition 26/27 crew member. It was the first time a station crew returned to Earth while a shuttle was docked to the complex. Watch at -link-

  #15136
  Névtelen
  Inaktív

  National Aeronautics and Space Administration – NASA
  The U.S. Geological Survey releases NASA satellite images of the flow of sediment from the Mississippi River flooding.
  Watching the Muddy Mississippi from Space
  -link-
  NASA is providing critical satellite data to help residents in south Louisiana as they deal with a rising Mississippi River.

  #15137
  Névtelen
  Inaktív

  Így már mindenki értelmezi:
  -link-

  #15138
  Szpacsek
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

  Ez jó link !
  Itt is a Puerto Rico –Bermuda-szigetek — Miami háromszögbe teszik a híres Bermuda — háromszöget. Ott volt a ” Szellemsziget”, régi térképeken. Ami elsüllyedt, Atlantisz utolsó maradéka, maradványa volt !

  Voltak ilyen szigetei Atlantisznak, hogy Hiperborea, Borhínea,( Borhynea), Poszeídia …
  Találtak is most nemrégen, ?rfelvételr?l, egy nagyon szabályos alaprajzú ?si várost a tenger alatt, de ezt nem írom ide mert ez nem az a topik.

  Egyébként Jamaikánál. És ezt egy másik fórumon olvastam a neten.
  Ezt még ideírtam !

  #15139
  Tamas
  Felhasználó

  A magyar ?r-nemkutatás több, mint öt évtizede óta praxist folytató f? hazudozójának nyilatkozatát vessük össze az Alex Collier-el?adással!

  El?ször az Almár cikk :

  -link-

  Egy kozmikus társ(nem)keres?

  Almár Iván (elvtárs ) évtizedek óta a magyar ?r(nem)kutatás állócsillagának ( azaz él? csontvázának) tekinthet?. Számos ( kamu ) tudományos projekt résztvev?je, nem kevés esetben kiötl?je volt, ám igazi hírnevet a Holdraszállás él? ( vagy inkább halott ) közvetítésével szerzett. De vajon miként indult el pályája? Mivel foglalkozott az elmúlt esztend?kben? És egyáltalán miben látja a csillagászat következ? évtizedeit? Többek között ezekr?l kérdeztük a neves csillagészt – ( ahogy ezt már Hofi is mondta)

  Régóta követi és kommentálja az ?rkutatás jelent?sebb eseményeit. Mikor döntötte el, hogy ezzel a tudományággal fog foglalkozni?

  A csillagászat tulajdonképpen gyerekkorom óta érdekelt, már ekkoriban is rengeteget olvastam ezzel kapcsolatos könyveket. A középiskolát követ?en jelentkeztem az ELTE fizika-matematika tanári szakára, mivel ekkoriban még nem indult csillagászati szekció. Az 1950-es években kerültem kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetével, ahol aspiránsként kezdtem tevékenykedni.

  Az emberek nagy része leginkább az ismeretterjeszt? munkái, illet?leg a Földön kívüli intelligencia ( nem ) keresése ( és letagadása ) kapcsán találkozott az Ön nevével. Kevesen tudják, hogy az Ön életének nagy részét az aktív ( kamu)?rkutatás tette ki.

  Való igaz. A pályám elején változó- és nóvacsillagok megfigyelésével foglalkoztam, a kés?bbiekben pedig a szputnyikok optikai megfigyelésével tevékenykedtem. Ezt követ?en a semleges fels?légkör tanulmányozása, valamint a kozmikus geodézia felé fordultam. Utóbbi területeken legalább 100 cikket publikáltam és szereztem még 1980-ban fizikai tudományok doktora fokozatot. Mindemellett évtizedeken keresztül meghívott el?adóként tanítottam az ELTE-n. ( + a több milkás alanyi jogú akadémiai jutattások + teljes költség elszámolás + ingyenes üdülés itthon és külföldön a családtagokat is beleértve +

  Hogyan került mégis az ismeretterjesztés tekintetében a csillagászati élet középpontjába?

  Már 1955-ben, az els? Szputnyik fellövését megel?z?en írtam cikkeket az asztronautika témakörében. ( Ezt a Rákosi-érában, mikor a magyarok az egyetemre sem juthattak be és minden publikált sort százszorosan cenzúráztak, egy akkor 23 takony gyereknek ez ilyen egyszer?en ment! ) Ezek olyan sikeresek lettek, hogy sok más kolléga is felfigyelt rájuk. Egy esztend?vel kés?bb aztán megalapítottuk a Magyar Asztronautikai Bizottságot. ( Milyen egyszer? is volt ez akkor – mint említettem – mikor akár két személy összejövetele is akkor állam ellenes szervezkedésnek számított! ) Gyakorlatilag mi voltunk az els?k, akik Magyarországon ?rkutatással kezdtek foglalkozni. ( Persze megint csak önként és dalolva ,minden hátszél nélkül! ) Ami a médiát illeti, Gagarin idejében szerepeltem el?ször a televízióban, majd 1969-ben él?ben közvetítettem a Holdraszállást.( És különösen az a közvetítése volt nagyon emlékezetes, mikor semmit sem közvetített, mivel Magyarország nem él?ben adata le a kamu-Holdraszállást – bár az amerikai néz?k sem értették akkor, hogy mi a francért kellett Armstrongéknak a leszállásuk után még öt órát várniuk – azért ugyanis, hogy a földi m?termi felvételeket hozzápászítsák az él? rádióközvetítéshez! )

  Mondhatjuk, hogy szakmabeliként ez az esemény fogta meg a legjobban?

  Az ismeretterjesztés vonatkozásában egyértelm?en. Azok a napok örökre felejthetetlenek lesznek számomra, ( nem csoda! ) mivel hihetetlen izgalom és érdekl?dés volt tapasztalható a történés iránt. Már maga a tény, hogy ott ülhettem a stúdióban és kommentálhattam eme történelmi pillanatot, ( a világtörténelem legnagyobb átverését ) rendkívüli élmény volt. Még akkor is, ha hazánkba csak igen rossz min?ség? képek jutottak el.

  Ön azon kevesek egyike, akik gyakorlatilag végigélték az ?rkutatás eddigi történelmét. A múltból és a jelenb?l kiindulva miben látja a jöv?t?

  Minden tudományág, így az ?rkutatás is eléggé kiterjedt. Emellett a különböz? ágak között is egyre nehezebb meghúzni a határvonalakat. Az idegen élet és értelem kutatása, valamint az exobolygók témaköre a határterületekhez tartozik. Az ezekkel foglalkozó kutatócsoportok szintén rendkívül összetettek: csillagászokon kívül fizikusok, informatikusok s?t társadalomtudósok is dolgoznak egy közös cél érdekében. A jöv?ben az ?rkutatás egyre bonyolultabb eszközeit is bevetik majd ?kozmikus társaink? keresésébe.( És ha Almár elvtárs egy hatvanas években adott nyilatkozatait is olvassuk, ezt mondta már majd’ öt évtizeddel ezel?tt is! )

  Nemrég jelent meg a Kossuth Kiadónál legújabb m?ve, a Kozmikus társkeres?. Tudtommal ez a könyv is ebben a témában íródott.

  Így van, a kötetben kísérletet teszek a tárgykör XXI. századi fejleményeinek bemutatására. Ide egyrészt a Földhöz hasonló exobolygók kutatása, másrészt a Földön kívüli élet keresése, harmadrészt idegen civilizációk nyomainak fürkészése tartozik. Korábban a keresések kizárólag rádiócsillagászati eljárásokkal történtek, és a három terület módszerei roppantul eltértek egymástól. Ám az utóbbi id?ben a három terület konvergálni, közeledni kezdett egymáshoz. Els?sorban erre kívánok rávilágítani a most megjelent könyvemben. ( A konvergálás pedig azt jelenti, hogy mindegyik a SETI roppant sikeres módszeréhez fog konvergálni! )

  Milyen tervei vannak a közeljöv?t illet?en?

  Pár éve létrehoztunk egy SETI M?hely nev?, ( Nomen est omen ) f?leg ELTE-s fiatalokból álló kis csapatot, amely id?r?l id?re összejön és megvitatja az idegenkutatással kapcsolatos újdonságokat. Továbbá cikkeket írok és el?adásokat tartok, id?nként külföldön is. Úgy érzem még mindenütt elég nagy az érdekl?dés. Amíg bírom, szívesen folytatom ezeket a ( kozmosz valós folyamatait lehazudozó ) tevékenységeket.

  Spiller András
  ELTE Online

  #15140
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ja, ja ! Igaz ! Teljesen igaz !

  #15141
  Tamas
  Felhasználó

  Most már beteszem azt a cikket, amit áprilisban a Felemelkedésre is betettem, reagálva a Gabee legújabban feltett Mars-hírére :

  Basiago és Eisenhower feltárja az igazságot

  Leleplezés a Marsról
  ( A Marsgate )

  ?és mindezt az Alternatív 4 új id?vonaláért teszik

  Írta : Alfred Lembremont Webre

  Megjelent : ?Seattle Exopolitics Examiner?- ben

  2010. március 28

  Egy független marsi kolóniába toborzott Andrew D. Basiago és Laura Magdalene Eisenhower meger?sítette a létezését egy titkos emberi túlél?-kolónia létezésér?l a Marson. Ezt az Exopolitics Radio-ban közölték, mikor mindketten egy rádióinterjúban Alfred Lembremont Webre-rel beszélgettek.

  A 48 éves Mr. Basiago Cambridge-ben végzett ügyvéd, aki Washington államban folytat jogi gyakorlatot, gyermekként részt vett a Project Pegasus ( 1968 -72 ) nev? id?utazást kifejleszt? programban, mely a DARPA keretei között folyt, ( Lásd : -link- ), és kés?bb, 1981-ben kétszer is teleportálták egy USA-bázisról a Marsra.

  A 36 éves Laura M. Eisenhower, aki a volt amerikai elnök, Dwight D. Eisenhower dédunokája, egy bonyolult kísérlet alanya volt 2006-ban, melynek az volt a célja, hogy a lányt egy titkos Mars-kolóniába vegyék fel, de ? ellenállt ezeknek a mélyen gyökeredz? manipulációknak, és szabad elhatározásból otthagyta a kísérleteket, mert úgy döntött, hogy az életét a Földön folytatja tovább.

  Ebben az interjúban ?k elmondták, hogy hogyan hozták létre a katonaság és a titkosszolgálatok fekete költségvetéséb?l ezt a titkos Mars-kolóniát, mely az emberi génállomány túlél?bázisaként szolgál, arra az esetre, ha a Földön a napkitörések, nukleáris háború vagy más kataklizmák véget vetnek az emberi életnek.

  E hosszú, háromórás interjúban Mr. Basiago az egész Mars-kolónia eltitkolást ?Marsgate?-nek nevezte és a marsi amerikai jelenlét kongresszusi kivizsgálására szólított fel; hangsúlyozta továbbá, hogy az USA ott inkább nyílt katonai agressziót követ el, mint sem az ?shonos marsi humanoid társadalommal, mely a Mars-felszín alatti földalatti városokban él, diplomácia szinten felvegye a kapcsolatot!

  Laura Eisenhower kijelentette, hogy az ?Alternatív 3? – terv értemében dollár trilliárdokat költenek úgymond az emberi élet védelme érdekében, hogy azt áthelyezzék a Marsra, de inkább az ?Alternatív 4?-nek kellene szabad utat biztosítani, azaz hogy az emberiség jelenlegi tudati ébredése következtében magán a Földön valósítsuk meg a fenntartható civilizációt.

  A Marsgate-r?l tartott és történelmi visszatekintést is tartalmazó beszélgetés az Exopolitics Rádióban kett?jük személyes tapasztalatán alapult.

  Mert Mr. Basiago két marsi utazást is tett 1981-ben. Akkor, 19 évesen, ott sétált a Mars felszínén, miután egy CIA létesítményb?l ( El Segundo, Kalifornia ) odateleportálták.

  Aztán Laura Eisenhower is megtapasztalta azokat a titkos er?feszítéseket 2006-ban, 33 éves korában, hogy befolyásolják a személyes életét és felvegyék egy titkos Mars-kolónia tagjai közé. Tehát felvették egy olyan misszióba, melynek a Mars-utazás volt a célja és ahol megismertették vele, hogy ez a folyamatosan fejlesztés alatt álló kolónia ott már évtizedek óta fennáll.

  Laurának nem tartott sokáig, míg felismerte az összefüggést a misszió és a kolónia között. És az a mód, ahogy bemutatták neki, jelent?ségteljes volt.

  Az interjú során a Disclosure Movement ( A titoktartás feloldását követel? társadalmi mozgalom ) e két egyre prominensebb személyisége beszámolt azokról a tényez?kr?l, melyek bennük ellenállást fejtett ki a titkos marsi kolóniával szemben.

  Ezek közé a visszatetszést kelt? tényez?k közé tartozott számukra a megfélemlítés, a titkolózás, a misszió tagjainak lelki manipulációi, a titkos kvantumtechnológiával való visszaélés és egyéb rejtett módszerek, melyeket a kolónia potenciális tagjai egyáltalán azonosítani tudtak.

  Ugyanakkor Mr. Basiago feltételezi, hogy a Mars-kolónia állandó személyzetét azokból az emberekb?l állítják össze, akik egy speciális árja vérvonalat képviselnek, vagyis akik egy bizonyos marsi génállománnyal rendelkeznek. Az ilyen típusú emberek tehát nem képviselik az egész emberi faj genetikai sokféleségét.

  Laura Eisenhower, egyetértve Basiagoval, elmondta, hogy ? is ilyen módszereknek volt kitéve, és már akkor megértette az egész személyválogatás ?si faji szempontjait és annak jelent?ségét. Majd mindketten hozzátették, hogy ezt a politikát felül kell vizsgálni.

  Mind Ms. Eisenhower és Mr. Basiago, mind a riporter, Alfred Lembremont Webre is támogatta egy földi és marsi társadalom közötti szerz?dés megkötésének az ötletét, melynek az lenne a célja, hogy a Marsot protektorátussá nyilvánítsák és azt törvényes keretek között diplomáciailag ismerjék el, épp úgy az emigrációt is a két bolygó között.

  Az interjút követ?en Mr. Basiago és Ms. Eisenhower kiadott egy közös nyilatkozatot, mely más bolygók emberi túlél?-koloniáiról szólt:

  ?Jóllehet pozitív dolognak tartjuk, ha az emberi faj túlél?-kolóniákat létesít más bolygókon, mivel a Földet már számos kataklizma sújtotta a múltban, és így megvédhetjük az emberi génállományt azáltal, hogy emberi településeket más égitesteken is létesítünk, mégis az ilyen projekteknél vele jár az a mindent átfogó titkolózás is, mely arra csábítja a kormányzatot, hogy megfossza az ebben részvev? egyéneket a szabad akaratuktól és az emberiességi szempontokat, melyen az egész emberiség jöv?je múlik, figyelmen kívül hagyja.

  Így ha ez a fontos emberiességi szempont hiányzik, akkor az egész bolygó sorsa megváltozik, és katasztrofális irányban fejl?dik tovább. A szabad emberek lelkiismerete viszont megköveteli, hogy ilyen projekteket csak a nyilvánosság bevonásával, és tiszta, átlátható körülmények között végezzék, nem pedig a katonai-ipari komplexum sötét módszereivel?

  #15142
  gabee
  Adminisztrátor

  Ez sem lehet véletlen!Januárig kivár az orosz ?rkutatási hivatal és tovább próbálkozik a Föld körüli pályán ragadt Phobosz-Grunt beindításával – jelentették be hétf?n a kazahsztáni Bajkonurban. Egyel?re úgy t?nik, a szonda vezérlése m?ködik. Phobosz-Grunt ?rszonda megmentésére január elejéig megmarad az esély az orosz ?rkutatási hivatal, a Roszkoszmosz vezet?je szerint. Ha addig nem sikerül felvenni a kapcsolatot a szondával és elindítani a Mars felé, akkor a 13 és fél tonnás szerkezet el fog égni a Föld légkörében.Vlagyimir Popovkin azt is elmondta a bajkonuri ?rrepül?téren tartott sajtótájékoztatóján, hogy a szonda nagyjából 200-340 kilométer közötti magasságban kering a Föld körül. A szonda úgynevezett alacsony Föld körüli pályán halad, az atmoszférába akkor kezdhet zuhanni, amikor pályája 180 kilométeres magasságra csökken. A szondán 7 és fél tonna üzemanyag van, ami biztosan felrobban, amikor a szerkezet belép a légkörbe. Popovkin elmondta, hogy a Mars felé december elejéig el tud indulni az ?rszonda, amennyiben a szakembereknek sikerül felvenni a kapcsolatot az automatikával és egy új programmal beindítani a hajtóm?veket. Az orosz védelmi minisztérium ?rellen?rz? központjának munkatársai folyamatosan figyelik a Mars-szonda mozgását ? közölte az orosz ?rhader? sajtóosztályának munkatársa, Alekszej Zolotuhin.A szonda valószín?leg azért sem zuhant még le, mert önállóan korrigálja Föld körüli pályáját ? vélekedik egy orosz ?rkutatási szakíró. Az ?rkutatási hírek cím? lap f?szerkeszt?je szerint a szonda Föld körüli pályájának magasságát tekintve a szerkezet automatikája maga korrigálja a repülést. Az utóbbi három napban ugyanis az ?reszköz 6 és fél kilométert ereszkedett, viszont Föld közeli legkisebb magassága, amelynek csökkenni kellett volna, 208 kilométerrel n?tt. Ez csak úgy lehetséges, hogy a szonda id?r?l id?re önállóan bekapcsolja a hajtóm?veit, m?szakilag rendben van, csak nem lehet vele kommunikálni ? véli Igor Liszov. Az ?rben repül? eszközök számára a 180 kilométeres magasság a kritikus szint, onnantól a zuhanás jelent?sen felgyorsul és irányíthatatlanná válnak. Az orosz ?rszondát szerdán l?tték föl Bajkonurból Zenit típusú rakétával, amely Föld körüli pályára juttatta az ?reszközt, de ezt követ?en a földi irányítás nem tudta felvenni vele a kapcsolatot, hogy bekapcsolja a man?verez? egységet, így a szonda nem indult el a Mars felé. Az orosz ?rközpont szakemberei azóta sem hagytak fel a próbálkozásokkal, bár egy név nélkül nyilatkozó szakember szerint már igen kevés az esély arra, hogy felélesszék a szondát.-link-Lehet, hogy az amerikaiak manipulálják az orosz szondát, hogy az ne jusson el a Marsra, mert akkor felfedeznék az igazságot a Marsról?Hogy vannak ott bázisok, vegetáció, stb? De az is lehet, hogy az orosz titkosszolgálat volt (mivel Oroszországban a titkos szervezetek emberei csakúgy tudnak a marsi bázisok létezésér?l, mint az amerikaiak. S?t, ?k is jártak és a mai napig járhatnak a Marson.Nyilván ez is a polgárság elhallgattatása és hulyének nézése lehet. Szóval az a m?hold egyáltalán nem biztos, hogy véletléenül romlott el.

  #15143
  Névtelen
  Inaktív

  Egy percig sem szeretnék cinikusnak és gúnyolódónak t?nni, 🙂 ez csak az én személyes véleményem, ha úgy tetszik a hirtelen reakcióm párlata miszerint az Oroszok jobban jártak a rakéta porszívó ügynökséggel mint most az ?rügynökséggel. Az amerikaiak nem manipulálják az Orosz szondád mert hisz felajánlották a segítségüket ebben a témában.

  #15144
  Pille
  Felhasználó

  Jobb hiján ide rakok egy friss cikket, végs? soron ez is foglalkozik az emlitett égitestekkel és persze velünk.

  -link-

  #15145
  gabee
  Adminisztrátor
  lutyo wrote
  Egy percig sem szeretnék cinikusnak és gúnyolódónak t?nni, 🙂 ez csak az én személyes véleményem, ha úgy tetszik a hirtelen reakcióm párlata miszerint az Oroszok jobban jártak a rakéta porszívó ügynökséggel mint most az ?rügynökséggel. Az amerikaiak nem manipulálják az Orosz szondád mert hisz felajánlották a segítségüket ebben a témában.

  Felajánlották, persze. Hogy hülyítsék ?ket is, meg a népet is.

  #15146
  Wessyl
  Felhasználó

  -link-

  Nem tudom mennyi benne az igazság, de ett?l eltekintve érdekes.

  #15147
  Wessyl
  Felhasználó
  #15148
  zsirjan81
  Felhasználó

  Egy-két dolog fölött azért teljesen elsiklik mindenki… És most ne értsen félre senki, nem vagyok szkeptikus, csak reálisan nézem…
  Kezdve azzal az egyszer? eszme futtatással, hogy hogyan is viszonyul egy magasabb szinten álló lény az alacsonyabbakhoz.
  Gondolom ezt nem kell taglalni annyira, de azért leírom :
  Minden magasabb értelmi szinten álló lény törekszik a nála alacsonyabban állók kihasználására.
  Mind a tápláléklánc szempontjából, mind az ember kapcsolatára vetítve a természettel. Az egyszer? szabály az az, hogy az er?sebb “bekebelezi” a gyengébbet. Én még olyat nem láttam, hogy ne így lenne, de szerintem más sem. Egyszer? példa : Az ember csirkét, disznót nevel a húsáért. Kihasználja az állatok adottságait, például a kutya, macska.
  Ugyan ez, csak nem ennyire jól láthatóan, egyetemesen igaz az összes jelenleg él? fajra a Földön. Minden él?lény függ a másiktól, kisebb-nagyobb mértékben. Ki arra született, hogy szolgáljon (kutya, macska), ki arra, hogy teljesen kihasználjuk létét ( csirke ).
  Nos, véleményem szerint, ez az általános igazság, mely alól senki és semmi sem kivétel.
  Most megvizsgálva ugyan ezt nagyobb távlatból, rá kell jönnünk egy egyszer? dologra, amint feljebb említettem, elsiklunk az egyszer?ség elve fölött.
  Tételezzük föl, hogy van (mert biztosan van) egy nálunk (emberiség) jóval fejlettebb, magasabb szinten álló civilizáció. Tételezzük föl, hogy el is érnek bennünket ?rhajókkal.
  Mi az els? dolog, amit az ember is tesz, ha új dolgot fedez föl? Földerít, fölmér, adatokat gy?jt, tanulmányoz.
  Itt érkezünk el ahhoz a dologhoz, amivel kezdtem. Ha nem látjuk hasznát a dolognak (él?lényekre és növényekre gondolok itt), akkor hagyjuk békén tovább élni és ügyet sem vetünk rá. Ha potenciális veszélyként értékeljük, akkor kiirtjuk, vagy redukáljuk a veszély mértékét. Ha pedig hasznunk származik bel?le, akkor uralmunk alá vonjuk.
  Miért feltételeznénk azt, hogy az Idegenek ezt másképpen gondolják?
  Miért gondoljuk azt, hogy idejönnek, vagy már itt vannak, és sunyi paktumokkal a kormányokkal beszivárognak ide, bázisokat hoznak létre stb…
  A józan ész azt diktálja, hogy ha tényleg itt vannak, akkor olyan jelent?s technikai fölénnyel bírnak, hogy igazából szükségtelen az, hogy kapcsolatot teremtsenek velünk, hiszen t?lünk a biológiai m?ködésünkön kívül, nem sok mindent tanulhatnak. Egyértelm?en, mint az ember is ezt teszi nap, mint nap, vagy leigáznak minket és elveszik, ami kell, vagy simán hagynak minket békén. Legföljebb “beköszönnek”, hogy ” Helló, nem vagytok egyedül!!! “.
  De érdekük nem f?z?dne ahhoz, hogy együttm?ködjenek velünk. Vagy tényleg annyira ritka az élet, hogy mégis megteszik…
  Nos ez az én meglátásom. Még egyszer kihangsúlyozom, nem vagyok szkeptikus, mert valami zajlik. De mindenképpen elgondolkodtató az, hogy ha itt a Földön így van, akkor ez máshol is így kell lennie… Mert végs? soron ez az ÉLET rendje : A gyenge elhull…

  #15149
  Névtelen
  Inaktív

  Ahogy értelmezem, úgy te a hozzászólásod elején inkább a táplálék láncról beszélsz , aminek ugye a tetején az ember áll.. Ez így nagyon rendben is van, már ha rendben van, mondom én, önz? módon Azután folytatod a földönkívüliek és az emberiség bizonyos kapcsolatával. ez rendben is lenne akkor ha az ember az idegeneknek jelentene egy láncszemet abból a hosszúból, de nem így van.
  Itt tulajdonképpen csúnya szóval élve a csere kereskedelemr?l beszélek amir?l még kevesen. Arról van szó ugyanis hogy a földön kívüleknek eszük ágában nincs leigázni az emberiséget, hát még nincs eszükben ?rhajókat küldeni bizonyos emberekért. a lényeg abból áll hogy ?k bizonyos technikával ajándékozzák meg az emberiséget azokban a bizonyos bázisokban amikr?l beszélsz. Cserében ?k biológiai ismereteket szereznek az ember, mint hús vér teremtmény m?ködésér?l és bizonyos módon betáplálják az ? rendszerükbe. Mivel részükr?l nem beszélhetünk teljes mértékben olyan biológiai és egyéb szempontokról ami az embert m?ködteti így hát csupán részleges tanulmányozásnak és kísérletnek vethetik alá mivel ?k hüll? és lárva keverékek.így hát csak kis mértékig használhatják fel ez irányú tevékenységük eredményét.saját céljukra. ez egy régi megállapodás. Nagyon sok hétköznapi eszközt használunk idegen civilizáció “besegítésével” Nagyon sok “idegennek” vélt járm?
  gördül ki azokból a bizonyos hangárokból amit mi “ufó járm?nek” hiszünk pedig itt csak a folyamatos kísérletekr?l van szó ami ebben az esetben oda vissza érvényes.Tudom ,elég hézagos amit itt leírtam viszont az a nagy bejelentés el fog maradni amire sokan várnak pontosan az említettek miatt és nem utolsó sorban azért mert a pánik és az összeomlás nagyobb lenne mintha az emberek csak találgatnának és a youtubos videókat elemezgetnék ufó lázban égve.

  #15150
  quamatel69
  Felhasználó

  Sziasztok! Most regeltem, ez az els? kommentem, de már korábban is nézegettem az oldalt.
  Azt hiszem febr. 29-én este 10-kor átéltem életem els? ufó-élményét, de legalábbis olyat, amit nem tudok mással magyarázni.
  Igazából nem én vettem észre, hanem édesanyám, aki az udvaron dohányzott, amikor megpillantott az égen (egész alacsonyan) egy narancssárga-vörös színekkel villogóan világító, a távolsághoz képest egész nagynak t?n? dolgot, amelyet mozogni vélt. Mivel nem hitt a szemének, ezért szólt nekem, hogy én is nézzem meg. Hát az a valami bizony 2-3 percig fürkész?en fel-alá, jobbra-balra mozgott a fák fölött a távolban, majd lassan leereszkedett a fák mögé, ahol huzamosabb ideig világítva egy helyben állt, majd egy id? után elt?nt a fénye. Teljesen hangtalanul ment végbe az egész és egy olyan terület fölött ahol tulajdonképpen csak föld van semmi más.
  Szóval nem tudom mi volt ez, de mindenesetre érdekes látvány volt.

  #15151
  Wessyl
  Felhasználó

  Ezt az UFO észlelések részbe kellett volna írnod, de örülök, hogy megosztottad ezt a tapasztalatodat.

  #15152
  quamatel69
  Felhasználó

  Ok, bocsi.

  #15153
  szabi2121
  Felhasználó

  Egyébként nem mindig csak az egyik oldalát látni a Holdnak. Vagy csak megtéveszt? mert hol fejjel lefelé van hol meg ellentétesen? Ezt kb. fél éves megfigyelésre alapozom.
  Tehát akkor valami mozgása csak van!

  #15154
  baloghsandor03
  Felhasználó

  Az emberiségre a legnagyobb veszélyt az ember jelenti
  ‘G.Nesis’

  http://robban.hu/az-emberiseg-tortenete-2-percben/

  #15155
  baloghsandor03
  Felhasználó

  UFO Bázis a holdon!! Friss Videó.

  http://robban.hu/ufo-bazis-a-holdon-friss-felvetel/

31 bejegyzés megtekintése - 251-281 / 281

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.