Alkalmazott kutatás idegen technológiák elérésére

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Alkalmazott kutatás idegen technológiák elérésére

1 / 1 bejegyzés megtekintése
  • Szerző
    Bejegyzés
  • #6885
    Tachyon
    Felhasználó

    IDEGEN TECHNOLÓGIÁK (?RTECHNOLÓGIAI OBJEKTUM, HAJTÓM?, HADITECHNIKAI FEJLESZTÉSEK TEÓRIÁI) Mi lehetett az oka, hogy idegen technológiák folyamatos tervszint? megvalósítása nem jöhetett létre eddig? – Az elérési utat nem ismertük a tényleges információkhoz. – Mivel összetett fejlesztések, ezért a szokásosnál bonyolultabb mechanizmusokat nem is véltünk keresni és felfedezni. – Olyan technológiákból álnak javarészt, amik a környezetben nem láthatók és érzékelhet?k jelenleg, ezért nem is tudjuk a jelenlétüket, komplexitásuk pedig megakadályozza a véletlenszer? megtalálásukat. – Ha mégis sikerült küls? objektumokat érzékelni adatlehívásos állapotban, a további információgy?jtés módozatának kifejlesztését nem hajtottuk végre, ami csak kezdetleges megoldások jelenlegi tervezési felkészülésben történ? megszületését eredményezte. – Nem sikerült olyan elérési helyzetrendszert kialakítani, ami rámutatott volna az idegen technológiai elemek gyakorlati viselkedésére, hogy ez által leképezhet?k legyenek valamint egyértelm?vé válhassanak a kísérleti-fejlesztések célzott irányának a meghatározásához. A kutatásaim egyértelm?en rámutattak arra, hogy a megjelen? hajtóm? és objektum fejlesztések célzottan, elemzési formában érzékelhet?k és értelmezhet?k. Maga a megjelenési forma segíti az elemzések elkészítését azon kívül, hogy mint küls? szemlél? analizálni lehet a megjelen? információkat. Az X jel nem publikus információt jelent. A leírások csak szemléltet? jelleg?ek. Miután 3 tervezési módot különböztetek meg: ?I. ) normál jelenlegi fejleszt?mérnöki tervezés?II.) lehívásos fejlesztés küls? ( agyon kívüli) rendszerb?l?III.)lehívásos fejlesztés küls? (agyon kívüli) küls?leg megjelenített célzott idegen technológiai információkbólMegjegyzés: az ?rben lév? felderítésre stb. használt eszközök távérzékelési adatlehívásával nem foglalkozom és nem is észlelem, kizárólag informális alapokon nyugvó és megjelen? technológiákkal foglalkozok. III.) Mint alkalmazott kutatás – lehívásos fejlesztés küls? (agyon kívüli) küls?leg megjelenített célzott idegen technológiai információkból A figyelem felhívásra és a problémára való rávilágításra az idegen technológiai információk megjelenítésénél az mutat rá hajtóm?ves objektumoknál, hogy több objektum típus megjelenése megtörténik jelenleg kb.8 aminek a részletezett felépítésbeli és m?ködésbeli valamint egyéb informális kibontása nem történik meg. Így felületes képet kapunk az objektumok tényleges tervezéséhez. Ezért kidolgozok egy olyan rendszert, aminek célzott alkalmazásával több információ megjelenítésre lehet szert tenni. Általános szempontok: 1.beazonosított típus rögzítése 2.küls? forma realizálhatóságának vizsgálata 3.mozgáskoordinációs vizsgálat (egész objektum küls? tér) 4.burkolati sajátosságok elemzése 5.egyéb küls? tényez?k új megjelenési formáinak vizsgálata 6.általános és új megjelenésben er?térrendszeri sajátosságok univerzumi körülményekre nézve 7.fényjelenségek vizsgálata 8. burkolati átalakulások vizsgálata mind mozgás mind rejt?zködés szemszögéb?l (több esetben megfigyeltem hogy bizonyos tulajdonságok mozgással és helyzetváltoztatásban jelennek csak meg ezeket párhuzamban kell analizálni a megértéshez) 9.teljes burkolati hajtóm? vagy részleges hajtóm? megjelenés van az adott objektumnál 10.hajtóm? küls? tulajdonságai megjelenésében és környezeti összefüggései 11. hajtóm? bels? és energetikai elemzése 12. hajtóm? mozgáskoordinációs elemzése (hajtóm? közvetlen objektum mozgáskoordinációjára gyakorolt hatása – alak változtatós objektumoknál) 13. küls? új technológiai megjelenések keresése 14. haditechnikai fejlesztések elemzése …………………………………………….15.hajtóm? bels? felépítése 16.egyéb bels? szerkezeti megjelenések 17.elektronika helyett vagy átkonvertálva mi jelenik meg 18.infokommunikációs lehet?ségek 19. bels? új technológiai megjelenések keresése …………………………………………….20. fizikai-kémiai megjelenések küls? analizálása 21.komplex rendszerelemzés (rendszerpárhuzamok analízise új megoldásként az ?rtechnológiában,felderítésben, haditechnikában, ..stb.) …………………………………………….

1 / 1 bejegyzés megtekintése

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.