Bels? dimenzióváltás képessége…

News Fórumok Parajelenségek Pszi-képességek Bels? dimenzióváltás képessége…

3 bejegyzés megtekintése - 1-3 / 3
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6838
  admin
  Adminisztrátor

  SELF teljes kilépése a térrendszeri (univerzumi ) térbe:

  Leszögezném, hogy nem gondolati azonosulást jelent az univerzum látható és ezáltal gondolatban elképzelt valóságával, hanem az egyén teljes személyiségének a kilépését jelenti megtapasztalási képességgel a SELF-en keresztül az univerzumba. Az emberi létben a legnagyobb teljes kör? fájdalommal járó folyamat ( konkrét szerv nem fáj hanem a test teljes oxigénhiányos állapotára hasonlító érzés jön létre a szervezet leállásának a teljes tudatossága mellett ami lépcs?zetesen történik és amiben konkrétan az idegrendszer az utolsó amit az egyén teljes tudatossággal él át utána azonnal bekövetkezik az átlépés=dimenzióváltás kifelé az univerzumba ennek a folyamatnak az ideje kb. 10 perc), ami annak tudható be, hogy az egyén fizikai testének a leállása teljesen éber tudati állapotban történik meg (agyi normál-éber-kontrollált m?ködés mellett), aminek az átélése mély nyomot hagy az egyénben. Nagy felkészülést jelent fizikai-lelki-szellemi-fájdalomt?rés területén a halálfélelem teljes kontrolja mellett, hogy ne halál hanem dimenzióugrás következzen be a folyamatból. Az univerzumban az átlépés után már normalizálódik a léthelyzeti szint érzése. Azok az emberek, akik ilyen jelleg? folyamatra utalva meditatív állapotból, relaxálva, ráadásul többször, könnyedén jutottak el, nem fedheti a tényleges átlépést ezért véleményem szerint, csak a gondolati azonosulást. Bels? dimenzióváltás: Véleményem szerint az az anyagmennyiség és pillanatnyi alap er?tér (azaz harmonikus)megtörési ( azaz térrendszeri átfordulási) esemény kiváltása létrehozható a dimenzióváltás kivitelezésére jelenleg abból a tényb?l kiindulva, hogy: az univerzum fekete anyag összetétele azonosan jelenik meg gondolati azaz elmeszinten mennyiség (végtelen) és s?r?ség szempontjából. Ha ehhez hozzáadjuk a tér és az id? meglétét és el?idézhet?ségét elérhetünk olyan mennyiségeket és er?térben kifejezett geometriai szinteket ami ugyan azt a folyamatkezdést válthatja ki, mint a féreglyuk csillagászati megléte, de egy aktív azaz utazható közeget képezve legalábbis az adott egyénre nézve, aki a fizikai állapotot generálta. Az id? ( jelen pillanata) = felületi id?zóna azaz a folyamat megkezdése tehát elhanyagolandó ebben az értelemben kezdési koordinációs pontként értelmezhet?. A végtelen maga az alaphelyzet, amire a mennyiség azaz a tér és az id? = dimenzióváltási = térrendszeri átváltási id?zóna formában is értelmezhet?. Az átlépésnél így 2 id?t különböztetünk meg, egyszerre nem érzékelhet?k csak külön-külön. A féreglyuk kialakulását ebben a közegben az er?tér ütköztetéséb?l létrejöv? járat képzi. Az er?tér meghatározása és szemléltetése a piramisok energetikai törvényeire vonatkoztatva jelenik meg, de mindezeket elméleti szinten alkalmazva. A képz?dött féreglyuk vonzása okozza a kezdési koordinációs hely változtatását, melyen keresztül jön létre a dimenzióváltás azaz a felületi id?zónából tehát a Földr?l átlépünk a dimenzióváltási id?zónába = univerzumba. / REÁLIS JELENSÉGRE ALAPOZVA/ A leírásaim konkrét alkalmazhatóságot nem nyújtanak, csak mint új ismeretek szemléltetéseként mutatom be a nézeteimet az oldalon!
  Energetikai szempontból mind a küls? dimenzióváltáshoz (“materiális” síkon), mind a bels? dimenzióváltáshoz ( elme szinten) a végtelen univerzumnak az energetikai sajátosságai rendelkezésre állnak mennyiségi szinten bármikor a m?velet elvégzéséhez, csak a kivitelezés oki és az energia alkalmazásbeli képességét (ütköztetést) kell megfelel?en mérlegelni. Mind a két esetben ami lehet küls? vagy bels? dimenzióváltás a tudati tényez?k játsszák a f? szerepet, ami a humán fejletség meghatározója is egyben. Dimenzióváltásnál “csillagkapu” soha nem maradhat nyitva a végtelen szerkezeti sajátosságaiból fakadóan, a m?velet után visszarendez?dik a stabil helyzet. Dimenziót váltani SELF-ben csak a dimenzióváltási id?zónában azaz univerzumi körülményekbe lehet, a felületi id?zónában nem lehetséges ezért is van bolygóhoz kötötten fizikai testünk mert az élet bolygószinten csak így tud tulajdonságaival alkalmazkodni a materiális világhoz ami egy sz?k tér a felületi id?zónában! A többi bolygón is a felületi id?zóna van jelen csak a fekete anyag azaz csillagközi tér rendelkezik olyan magas fokú fizikai-biológiai tulajdonságokkal, ami a galaxisok fenntartásán kívül a létfenntartást-életfenntartást is folytonossággal biztosítani tudja ezért van ennyi élettelen kietlen bolygó. Az intelligens idegen entitást rossz helyen keressük ( a bolygókon) véleményem szerint.
  I. üteme a dimenzióváltásnak SELF-ben: Er?tér ütköztetés, tudatos, geometriai törés által kivitelezett (tértechnológia), az egyén energetikai szintje is szükséges hozzá, ami az átváltás folyamatának kezdetét váltja ki.

  II. üteme a dimenzióváltásnak SELF-ben: Maga az átlépés (kifelé), ami automatikusan, forgatókönyv szerint történik az egyén általi befolyásolás nélkül.
  Dimenzióváltás SELF – ben: nem maga a forma bonyolultsága a lényeges a dimenzióknál a végtelen világegyetemben, hanem a folyamat megléte, ami adott véleményem szerint. Mivel egy olyan stabil szerkezetr?l beszélünk az univerzum alkotójaként, ami csak akkor aktiválódik, ha kölcsönhatás kiváltása történik, utána visszaáll a szokványos helyzetébe (a végtelennek az egyensúlyi állapotába) ezért formailag a dimenzióváltás id?leges szerkezeti felbontást jelent leegyszer?sítve, aminek a száma is végtelen mivel maga a világegyetem is az. A dimenzió átlépés tényszer?sége a lényegesebb, ami egyazon stabil rendszerb?l egy másik stabil rendszerbe való átjutást biztosít az univerzumban. Annak a hihetetlen komplex er?nek a megléte, ami szinte forgatókönyv szer?en m?ködik (az er?tér ütköztetése után) ebben az esetben, a humán létet is energiaként kezelve és bevonva ebbe a láncfolyamatba. Az igazán leny?göz? az, hogy gyenge és parányi létünk mégis illeszkedni tud olyan hatalmas er?k folyamatába, ami eddig nem volt tényszer? és lehetséges számunkra.
  Látok még egy fontos tényez?t, ami véleményem szerint gátja lehet magának a bels? dimenzióváltásnak a humán SELF-ben való kivitelezéséhez. Lett egy f? szlogen a végtelen kapcsán és Isten kapcsán azaz hogy a végtelen egy. Ha evvel a szemlélettel gondolkodunk már a leg elején képtelenné teszünk egy olyan folyamatot, amiben az elme végtelenhez kalibrálását meg kell tenni. Azaz a végtelent egynek értelmezve azaz gondolni egy leegyszer?sített gondolkodást vált ki, amibe dimenzióváltást integrálni soha nem lehet. A végtelent a maga valójába végtelenként lehet minden irányban és mennyiségben stb. kezelni tudati szinten, mert ez az els? belépés a folyamat kezdetébe, amiben a térrendszeri átfordulás kiváltása megtörténik. Más Istent a végtelen univerzummal kapcsolatosan vallási aspektussal megközelíteni és más helyváltoztatást létrehozni egy végtelen univerzumi közegbe, ha a tudat tükréb?l analizáljuk az el?z?eket. A dimenzióváltásnak módszertanilag a valláshoz semmi köze nincs véleményem szerint, a tértechnológiához viszont igen, amihez tartozik olyan technika, ami bizonyos szempontból kétértelm? helyzetet mutathat stb.
  Hasonló élménye valakinek?

  #137826
  Névtelen
  Inaktív

  Az embereket jelenleg olyan lények irányitják akik gyávák voltak ténylegesen leszületni ,születést?l vállalva a vele járó dolgokat .Viszont hatalmukba tudnak keriteni a gyengébb lélekkel rendelkez? embereket akikben vagy igyekeznek teljesen elnyomni a lélek erejét,vagy esetleg ha sikerül ki is üzik bel?le és ?k szállják meg az illet? embert így keritve a hatalmukba és rajtuk keresztül irányitják a földi létünket.
  .

  __________________
  FSL:

  #146042
  Ateisten
  Felhasználó

  A főoldalon ott van, hogyan tudod a belső dimenzióváltást kivitelezni. Csak lehet, kell pár év(tized), mire észreveszed. http://elmenypark.net

3 bejegyzés megtekintése - 1-3 / 3

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.