Felosztás: Krónikák egy másik világból IV.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Felosztás: Krónikák egy másik világból IV.

50 bejegyzés megtekintése - 101-150 / 608
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #29403
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  The Equatorial Stars

  -link-

  -link-

  #29404
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  Baroness – Yellow & Green album

  “Take My Bones Away”

  -link-

  #29405
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  #29406
  istvanka85
  Felhasználó

  UFO Shoots Close To Passenger Jet Over Beach In Taiwan,
  May 25, 2013

  -link-

  #29407
  istvanka85
  Felhasználó

  Astrakhan Region April 25, 2013

  -link-

  #29408
  istvanka85
  Felhasználó

  5-26-13 UFO ORBS AGAIN AND THEY ARE EVERYWHERE .

  -link-

  #29409
  istvanka85
  Felhasználó

  Szalgarra

  YOKE

  Szalgarra – Szolgája

  Enuma elis…

  Hetedik tábla

  Meg?rizze mindezeket az ész,
  mondogassa mindezeket a száj;
  bölcs és tudós vitatkozzon rajt;
  apa fiának, vezet? a népnek fejtegesse, oktatván türelemmel;
  a pásztor és a barmok terel?je nyissa meg fülét, úgy figyeljen!

  Bízzatok mindnyájan Mardukban,
  az istenek megment?jében –
  s virul a föld, virul az ország, b?ségben élhetnek lakói!
  Ó, mert er?s a Marduk karja, parancsa változtathatatlan!
  Ha ? száját szóra nyitja, k?be kell vésni beszédét!
  Ha ? fejét elfordítja, akkor is lát négy szemével!
  Ha ? bús haragra lobban, színe el?tt nincs megállás!
  Roppant nagy Marduk – esze éles,
  jósága, mint a világ, olyan széles!
  A vétkez?, a b?nben részes el nem bújhat soha el?le,
  de az igazság, s bölcs tanítás mindenkoron megáll el?tte!

  Két töredék az ember teremtésér?l

  I.

  Kiáltottak az istenn?höz.
  A nagy istenn?höz, a bölcshöz, az istenek segít?jéhez,
  Mamihoz ekként kiáltottak:
  “Isten-anyánk, teremts hát embert! Anyai tested melegéb?l
  verejtékkel, véres lucsokban hozd emberfiát világra.
  Szül?anyánk, ne késlekedj hát!
  Az ember hiányzik a földnek!”

  Felséges száját szóra nyitja Mami s így szól az istenekhez:
  “Én, egyedül, bármint szeretném,
  nem szülhetem világra mégsem!”

  Enki is szóra nyitja száját s nem késik hatalmas tanácsa:
  “Egy istent kell el?bb megölnünk!
  Annak húsát s vérét, Ninhurszag,
  jó agyagos földdel keverd el – ebb?l formáld az ember testét!”

  II.

  A fels? és alsó világ már elválasztatott a vizekt?l,
  istenek és istenn?k sorra méltó helyüket megtalálták,
  állott a föld, szilárdan állott, kiemelkedett a vizekb?l,
  csatornák és árkok futása a megszabott mederbe térült,
  a Tigrist és az Eufráteszt sáncokként övezték a partok;
  ekkor Anu, Samas és Enki, valamint a hatalmas Enlil
  s a hét Anunnaki a szent ház tanácskozó termébe gy?ltek,
  számot adtak a teremtésr?l, majd így beszéltek tanakodva:
  “A fels? és alsó világ már elválasztatott a vizekt?l,
  csatornák és árkok futása a megszabott mederbe térült,
  a Tigrist és az Eufráteszt sáncokként övezik a partok,
  hasznukra s kedvükre való mi van még hátra, mit teremtsünk?
  Ó, Anunnakik, sors-teremt?k, ti hét hatalmas istenasszony,
  hasznunkra s kedvünkre való mi van még hátra,
  mit teremtsünk?”

  Válaszolták az Anunnakik, a hét hatalmas istenasszony,
  a sors-teremt? Anunnakik válaszolták az isteneknek:
  “Uzumában, ég s föld határán, megöljük a két Lagma-istent,
  vérüket a földre folyatjuk s ebb?l az istenvér-sárból
  formáljuk meg az ember testét…
  Az istenek szolgálatára népesítse ember a földet;
  szabja meg a dolgok határát, imádásra szentélyt emeljen;
  hátaskosárban téglát hordjon és deszkát és cédrusgerendát;
  cövekkel jelölje a mesgyét, d?l?nként más-más nevet adjon;
  a határokat megjegyezze, a határokat védten védje;
  a csatornák és árkok medrét helyes irányba igazítsa;
  határköveket állítson föl; öntözze meg a szomjas földet;
  nemesítsen növényeket; városfalak kövét lerakja;
  sarlóval gabonát arasson, a kalászokat hordja cs?rbe!
  Építeni az ember dolga, rendben tartani gazdaságát,
  az ország erejét növelni… És megadni az isteneknek
  az ill? részt minden javakból…
  Hideg vizet önteni ki a szent helyek kövére, s tenni,
  amit a szertartás el?ír…
  Ulligarra s Szalgarra légyen méltó neve az embernek.
  Sokasítsák meg barmaikat, az ország erejét növeljék
  s tiszta szívvel, tiszta ajakkal zengjék Enul s Ninul
  hatalmát!”

  (Rákos Sándor fordítása)

  -link-

  #29410
  istvanka85
  Felhasználó

  “Little” Twelvetoes

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  ***

  Lesz ám nagy futkosás. Nem tudom miért kéne bizonyítani bármit is bárkinek, egyáltalán mi a …ez a
  “bizonyítsd be nekem” szöveg.

  #29411
  istvanka85
  Felhasználó

  Jó reggelt!

  Dek & El

  -link-

  1:29

  “E”

  -link-

  Biblia ‘144

  12 x 1 2= 144

  “Languages using duodecimal number systems are uncommon. Languages in the Nigerian Middle Belt such as Janji, Gbiri-Niragu (Kahugu), the Nimbia dialect of Gwandara;[1] the Chepang language of Nepal[2] and the Mahl language of Minicoy Island in India are known to use duodecimal numerals. In fiction, J. R. R. Tolkien’s Elvish languages use a hybrid decimal-duodecimal system, primarily decimal but with special names for multiples of six.

  Germanic languages have special words for 11 and 12, such as eleven and twelve in English, which are often misinterpreted as vestiges of a duodecimal system.[citation needed] However, they are considered to come from Proto-Germanic *ainlif and *twalif (respectively one left and two left), both of which were decimal.

  Historically, units of time in many civilizations are duodecimal. There are twelve signs of the zodiac, twelve months in a year, and the Babylonians had twelve hours in a day (although at some point this was changed to 24). Traditional Chinese calendars, clocks, and compasses are based on the twelve Earthly Branches.

  Being a versatile denominator in fractions may explain why we have 12 inches in an imperial foot, 12 ounces in a troy pound, 12 old British pence in a shilling, 24 (12×2) hours in a day, and many other items counted by the dozen, gross (144, square of 12) or great gross (1728, cube of 12). The Romans used a fraction system based on 12, including the uncia which became both the English words ounce and inch. Pre-decimalisation, the United Kingdom and Republic of Ireland used a mixed duodecimal-vigesimal currency system (12 pence = 1 shilling, 20 shillings or 240 pence to the pound sterling or Irish pound), and Charlemagne established a monetary system that also had a mixed base of twelve and twenty, the remnants of which persist in many places.

  The importance of 12 has been attributed to the number of lunar cycles in a year, and also to the fact that humans have 12 finger bones (phalanges) on one hand (three on each of four fingers).[3] It is possible to count to 12 with your thumb acting as a pointer, touching each finger bone in turn. A traditional finger counting system still in use in many regions of Asia works in this way, and could help to explain the occurrence of numeral systems based on 12 and 60 besides those based on 10, 20 and 5. In this system, the one (usually right) hand counts repeatedly to 12, displaying the number of iterations on the other (usually left), until five dozens, i. e. the 60, are full.[4][5]”

  #29412
  istvanka85
  Felhasználó

  N-umb-E-r-PHILE

  #29413
  istvanka85
  Felhasználó

  Szerinted élnek közöttünk földönkívüliek?

  #29414
  istvanka85
  Felhasználó

  Valójában milyen évet írunk most?

  3:03
  -link-

  THX1138

  JOB 38:11

  Nem játszottak rá egy kicsit a politikusok a 2012-re egy éve? Még gúnyolódtak is, nem igaz.

  #29415
  istvanka85
  Felhasználó

  BWV 564
  Schnitger 1691-1728 organ in Martinikerk

  -link-

  #29416
  istvanka85
  Felhasználó

  Twin Pines Mall

  DMC-12

  Megvan?

  0:17:35 – 0:19:26
  -link-

  John DeLorean was
  6 ft 4 in (193 cm) tall
  Length 4,216 mm (166.0 in)
  Width 1,857 mm (73.1 in)

  #29417
  istvanka85
  Felhasználó

  Flux capacitor

  #29418
  istvanka85
  Felhasználó

  Time and Location = S-Word

  Ne hagyd ki sztem:

  Sokan vártátok I.

  -link-

  Sokan vártátok II.

  -link-

  -link-

  Sokan vártátok III.

  -link-

  -link-

  “Sziget”
  -link-

  ez azt is jelenti, hogy ?K is közel vannak és AZOk is
  közel vannak.

  “UhrWatchÓra”

  lábjegyzet:

  -link-

  #29419
  istvanka85
  Felhasználó

  Real Mermaid Caught on Camera

  -link-

  -link-

  “A templomos hajók gaza-i flottájának és a mermaideknek a találkozása.”

  itt megtalálod a teljes m?sort.

  -link-

  itt meg az el?zményeket:

  -link-

  #29420
  istvanka85
  Felhasználó

  Az ügy a US Navy titkosszolgálatához tartozik (méga szárazföldi vonatkozások is) amit teljes létszámban Anunnaki emberek alkotnak.

  Tu.az embereknek fogalmuk nincs arról, hogy a tengerek alatt milyen és mekkora világ létezik.

  Onnan indult el az élet és onnan fog ismét elindulni…csak el?tte még történni fog pár dolog.

  “Reset”

  #29421
  istvanka85
  Felhasználó

  Orion Öv – a Háromfejü

  4:44-nél

  -link-

  SlaVer

  SlaYer

  “A Fels? és a mi világunk között.”
  Jack az óriásöl? részlet

  Is-Is Land
  ISLand

  to landing

  albánul: ishull

  1:18:00-tól 1:19:34-ig
  -link-

  ***

  -link-

  #29422
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  Star Trek Uniform

  #29423
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  #29424
  istvanka85
  Felhasználó

  11E8

  Young the Giants

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #29425
  istvanka85
  Felhasználó

  to hang on the HANG

  to h”eng”

  ENG (ING) …a mérnök

  akad”eye”o(S)ztatva

  aka”die”ÓZtatva

  ez utóbbi csak viccesen komoly vicc

  “Re”plaY

  ez már nem annyira Joke mint inkább Yoke

  1…7 POTE…anak(R)ym family member C

  1-991 = 1-997 = 99I = II9

  -link-

  #29426
  istvanka85
  Felhasználó

  akad”eye”o(S)ztatva

  aka”die”ÓZtatva

  Tiszta szoba Code

  az átjárót 2 kulcs nyitja…

  innen “nem engednek ki”

  onnan nem “eng”ednek be

  “piszkos lábbal és kézzel”

  Ezért van a Vatikán címerében 2 kulcs.

  A szívmágneskártya ha hibát jelez nem m?ködik az átjáró.

  Lásd még a vörösmárvány Rózsaajtó az esztergomi Szent István Bazilikában.

  #29427
  istvanka85
  Felhasználó

  Hódító Orion referenciák

  Magyarok Háza

  Aldabaran-i Bull

  -link-

  -link-

  Lófej (Marduk) csillagköd

  -link-

  -link-

  #29428
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  A kétélt? ember – Cselovek-Amfibija (1962)

  színes, magyarul beszél?, szovjet sci-fi kalandfilm

  -link-

  #29429
  istvanka85
  Felhasználó
  i.am.that.i.am wrote
  A kétélt? ember – Cselovek-Amfibija (1962) színes, magyarul beszél?, szovjet sci-fi kalandfilm -link-

   Doctor Salvator “Mundi”Köszönöm.

  #29430
  istvanka85
  Felhasználó

  311

  #29431
  istvanka85
  Felhasználó

  UFO 26th may 2013 – Rome Italy – Triangle Ufo over Rome

  -link-

  -link-

  #29432
  istvanka85
  Felhasználó

  “Come away with me…”

  Before Event on HORizon

  -link-

  -link-

  #29433
  istvanka85
  Felhasználó

  Delfin üzenet

  -link-

  -link-

  -link-

  12:39-t?l sokáig:
  -link-

  Utolsó ?Delfin? üzenet:

  -link-

  #29434
  istvanka85
  Felhasználó

  “Delfinek”

  a Holdon egymáshoz közeli 5 híres “emberr?l” elnevezett kráter rajzolata.

  Az a baj, hogy hajlamosak vagytok a rosszat látni mindenben ami ismeretlen.

  -link-

  “Nem elég sós!”
  Alice mikozben belép a konyha ajtón.

  Nem elég SOS?

  #29435
  loliko22
  Felhasználó

  Égi t?z (1993)
  “1975. november 5-én este néhány fiatal fiú különös fényjelenséget észlelt Arizonában. Travis Walton közelebb ment,……”

  Fentebb volt róla szó. 94-95-ben láttam el?ször német hanggal,narrátoros alámondással.Most éppen “véletlen” feltették.

  -link-

  #29436
  istvanka85
  Felhasználó

  Aquanistan
  9 cm3

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #29437
  istvanka85
  Felhasználó

  Pt-Al-Ar-Al
  -link-

  #29438
  istvanka85
  Felhasználó

  Orion Bear II. referenciák folytatás

  -link-

  -link-

  -link-

  bear

  “to bear ir not to bear”

  to kibír?

  -link-

  -link-

  -link-

  folyt köv.

  #29439
  istvanka85
  Felhasználó

  Pöcsorrú Prosztatikus F?kapitány

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #29440
  istvanka85
  Felhasználó

  X. Alfonz:

  “If the Lord Almighty had consulted me before embarking on creation thus, I should have recommended something simpler.”

  -link-

  -link-

  -link-

  #29441
  istvanka85
  Felhasználó
  #29442
  istvanka85
  Felhasználó

  3-4 D Fantas-Y

  -link-

  Maradt emléketek a törölt régi “Atlantis” kezdet? videókról amiket 2 évig linkeltem ide nap mint nap?

  és Moxica beszéde az ugrás el?tt a halhatatlanságról (1492)?

  #29443
  istvanka85
  Felhasználó

  Escape – Espace – Peace Innen csak egy kiút van… “Stella Maria” – Stella Artois Stars and stears and no more tears. Szög – Szök -link- “Az Univerzum olyan mint egy focilabda” egy tudós a TV-ben 20 hexagon / 12 pentagon – 12 zodiacs (1954) Nézd meg a híres pantagon – csillag alakú kocsimárka logót…egy becsukódó Pentagon kaput látsz…

  #29444
  istvanka85
  Felhasználó

  New Age Fingerprints

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #29445
  istvanka85
  Felhasználó

  KAREL ?APEK: HARC A SZALAMANDRÁKKAL

  -link-

  #29446
  istvanka85
  Felhasználó

  Word

  -link-

  #29447
  istvanka85
  Felhasználó

  UFO Atucha (Argentina)

  Április
  -link-

  Atucha I és II Nuclear Power Plant

  a legjobb, hogy anno egy F?gyík adta át.

  33°57?48?S 59°11?11?W
  -link-

  -link-

  el?ször az energia ellátásunkat fogják szétcseszni.

  Lézer meg már nem is kell a seggünkbe, ha nem lesz facebook meg mobil úgyis mindenki meg?rül azonnal.

  Apropo: George Lucas a lézerfegyverr?l egy TV interjúban.

  #29448
  istvanka85
  Felhasználó

  ????

  -link-

  #29449
  istvanka85
  Felhasználó

  ?Angyalok városa? 8*8

  Kezek..

  H…AN?D?NA

  In-S-Pi-Ra-L

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #29450
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  #29451
  istvanka85
  Felhasználó
  #29452
  istvanka85
  Felhasználó

  “Nem mész te sehova” Anti-Flash “Pán?galaktikus
  Gége-Chakra Pukkasztó

  ?Zöld? s-pi-ra-l pohárban?egy kis képsegédlettel?

  -link-

  -link-

  -link-

  0:39
  -link-

  -link-

  -link-

  Pálóczi Horváth Ádám: Féniksi készül?

  “Ember a nevünk, de meg vagyunk nyergelve,
  Egy csúf áldozatra el?re szentelve,
  És örökös szégyenünkre
  Korcsosúlt nemességünkre
  Jármat taszigálnak, békót vet az álnok.”

  “Tanto Monta”

  -link-

50 bejegyzés megtekintése - 101-150 / 608

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.