Földönkívüli fajok

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Földönkívüli fajok

50 bejegyzés megtekintése - 51-100 / 100
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #11774
  wolf
  Felhasználó

  Amúgy a magasabb dimenziókban az id? nem létezik csak 3D-ben!

  #11775
  Névtelen
  Inaktív
  wolf wrote

  Ez amit Lutyo ide leírtál roppantul laikus és téves megközelítése a valóságnak! Sajnos úgy t?nik te is az ufó szkeptikusok táborát er?síted! ?k a jól bevált szokás szerint spirituális dolgokkal és tanításokkal soha sem foglakoznak, (foglakoztak) ufós újságok, mert nem is az a feladatuk! Nekik eleve más a megközelítési módjuk, és ezért mást gondolnak az ismeretlen dolgokról és az adott témáról! Amiket leírnak azok többsége is csak MEGFIGYELÉSEN ALAPSZIK és puszta elméleti és újságírói találgatás! A legtöbbször a 4. dimenzióból származó ufókat szokták megörökíteni a fényképeken! A magasabb dimenziókból pl. 5-8D-ból hozzánk látogató földönkívüliek pedig fénylények, ezért nekünk érinthetetlen angyali teremtmények, ezért eleve kizárt a fizikai kontaktus! Hogy fizikailag mi is úgy láthassuk ?ket, ahogy ?k minket látnak, ahhoz az ? energiarezgésüket alacsonyabb szintre kell állítaniuk a mi 3D-re és persze az ufóét is! Pl. Alaje is, aki a Plejádokról származik, egyszerre két helyen létezik, a mi 3D-s világunkban, és a jöv?ben a csillagcsaládjával egy ?rhajón! De ? a lélekszerz?désében ezt választotta, nagyon kevesen teszik ezt! Róluk pedig azért nem készülnek fotók, mert azt az ? törvényeik tiltják, és csak ezért ilyen rajzokon vagy stilizált ábrázolásokon láthatók!

  “ujságírói találgatás és megfigyelésen alapszik’ Ezt nem értem. Ha valami megfigyelésen alapszik az nem találgatás. Találgatásról beszélünk mikor arról meditálunk és nem csak meditálunk hanem határozottan állítjuk hogy
  Igen is pl a plejádiak így néznek ki…hogyan is néznek ki ezek a “lények”,?Nem tudhatjuk hiszen nem fényképezhet?ek ahogy írtad.Tehát csak a fantázián alapszik a kinézetük ugyan akkor határozott állítás van a dologban s?t a különböz? fajok kinézetér?l is.
  Az én szkeptikusságom addig tart míg meg nem gy?z?dök valamir?l egyéb esetben csak a hit és fantázia marad. Ez csak az én véleményem. viszont azt is tiszteletben tartom ha más másképp látja..

  #11776
  wolf
  Felhasználó

  A Plejádok 2000 lakott bolygóból álló csillaghalmaz ahol negatív szürke földönkívüliek is vannak, nem csak ember szer? humanoidok!

  #11777
  Wessyl
  Felhasználó

  Hát hogyne lennének negatívok? 🙂

  #11778
  Szpacsek
  Felhasználó

  A Plejádokon él? lényekr?l tényleg csak rajzok vannak, viszont, Semjaséról, aki Ptah- nak a lánya ( Ptah mint már írtam többször a Plejádok csillagkép ?rfllottájának, UFO-flottájának a f?parancsnoka ) szóval Semjasér?l itt a Földön már készült egy nagyon jó fénykép is. Sok helyen meg is jelent.
  Régebben Németországban ( 1970-es évek ) ? vezette és üzemeltette a ” Semjase Silver Star ” Központot .. !

  #11779
  wolf
  Felhasználó

  Kik a Plejádok Fényküldöttei?

  Minden alkalommal, amikor egy nagyobb fejl?dési ciklus végéhez érünk, felbukkannak a Plejádok Fényküldöttei – akiket mi többnyire angyalokként ismerünk. Közéjük tartoznak Földünk és Naprendszerünk védelmez?i is. ?rz?inkként azért keresnek fel minket, hogy ráébresszenek aktuális fejlettségi szintünkre, és megmutassák, milyen lépéseket kell megtennünk a következ? szint elérése érdekében. Tudásuk nemcsak Földünk egészére vonatkozik, hanem azokra az egyénekre is, akik személyes kapcsolatban állnak velük.

  A Plejádok Fényküldöttei között több különböz? lény található, mindegyiküknek megvan a maga egyedi szerepel így igen széles körben tudnak segítséget nyújtani. Ra, aki filozofikus útmutatásokban szokott beszélni a beavatottakhoz, egyike azon lényeknek, akikb?l a Plejádok Arkangyalainak Fénytestvérisége áll. Ezek az arkangyali lények Földünk és Naprendszerünk szellemi ?rz?i. A Fénytestvériség 4 csoportra osztható aszerint, hogy ki milyen szín? fényt sugároz magából: aranysárgát, skarlátvöröset, égszínkéket vagy smaragdzöldet. Egy-egy színhez rengeteg fénylény tartozik, de az egy színhez tartozók mind ugyanazt a nevet viselik.

  A Plejádok Arkangyali Fénytestvériségének ragyogó aranysárga fényt sugárzó tagjait egyenesen Ra névvel illetik, ?k a minden tapasztalásból fakadó isteni bölcsesség megtartói. Az égszínkék fénylények neve Ptah, ?k az élet örökös természetének védelmez?i és fenntartói. A vörös szín? lények neve Ma-at, ?k a szellem harcosai, az isteni bátorság félelmen túli energiájának ?rei. A másik három arkangyali csoporthoz képest napjainkban a Ma-at lények közül vannak a Földünkön inkarnált állapotban a legtöbben. Végül a smaragdzöld fénylények neve An-Ra, akik az isteni együttérzés és megértés energiájának hordozói.
  A Plejádok arkangyali lényeinek némelyike tudatos kapcsolatot létesít emberekkel. Mások a Plejádok központi napja, az Alcyone körül csoportosuló csillaghalmazok bolygóközi kapcsolatainak fenntartásáért felel?sek, megint mások pedig tudatosan álmodó emberi lényekkel dolgoznak együtt, olyan lehet?ségeket tárva fel el?ttünk, amelyeknek észrevétele amúgy fizikai korlátokba ütközne. Néha el?fordul, speciális, gyógyító álmokat bocsátanak ránk, el?segítve ezzel a múlt elengedését és a fejl?désben való továbblépést, vagy az önkifejezés olyan újfajta módozatainak a megtalálását, amelyek sokkal jobban illenek valódi, majdan kibontakozó önmagunkhoz. Mostanában leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy emlékeztessenek, és olyan ?si alapokon nyugvó gyógymódokat tanítsanak nekünk, mint amilyen a Plejád Fénymunka is.

  Az emberiség és a Föld életébe való beavatkozásuk egyik konkrét példáját 1992 telén figyelhettük meg. Ekkor a Plejádok Fényküldöttei jelenleg emberi létformát magukra öltött társaikat (így engem is) testen kívüli ?rutazásra vitték – egy szempillantás alatt megtettük a Föld és a Plejádok csillagkép közötti távolságot. Ünnepet ültünk, nagy sokaság ver?dött össze emberi fénymunkásokból és a Galaktikus Tanács tagjaiból, köztük természetesen a Plejádok Fényküldötteivel.
  Maga az idegen bolygó hihetetlen meglepetésekkel szolgált. Az ott lakó Plejádokbeliek az egész bolygót múzeumnak rendezték be, ahol a galaxisban valaha létezett valamennyi faj példányaiból ?riztek néhányat, olyanokat is, amelyek a Földünkön réges-rég kihaltak. ?sid?k el?tti fafajták alkottak például erd?ségeket, a Plejádokbeliek pedig a legnagyobb elragadtatással ápolták és gondozták múzeumuk kincseit.

  Az Arkangyali Fénytestvériségbe tartozó csoportok nevei – Ra, An-Ra, Ma-at, Ptah – sokaknak ismer?sen hangozhatnak, mivel ezeket a neveket az ?si Egyiptomban is rendszeresen használták, különösen az uralkodói címekben. Az akkori egyiptomiak spirituálisan jóval fejlettebbek voltak a mai utódaiknál. A Plejádokbeliek általános szokása volt az ?si egyiptomiakkal való kommunikáció, akik a maguk akkori szellemi fejlettségi szintjén képesek voltak válaszolni és engedelmeskedni a fels?bb akaratnak. A Plejádokbeliek szellemi bölcsességük legjavát átadták nekik: gyógyító módszereiket, a teljes kör? érzékelés képességének kifejlesztésének módját, valamint a Földnek – a Naprendszerünk, a Galaxisunk és a legtávolabbi univerzumok fejl?désében betöltött – célját és szerepét illet? ismereteket.
  Az ?si Egyiptomban sok Plejádokbeli öltött emberi testet, míg mások a magasabb dimenziókban dolgoztak együtt a látókkal, a templomi álmodókkal, a gyógyítókkal, a papokkal és papn?kkel, illetve magukkal a fáraókkal. Mindannyiukat egy közös cél vezérelte: bolygónk és az emberi faj fejl?désének átfogó el?mozdítása: olyan mérték? tudásanyag felhalmozása és elraktározása itt, a Földön, hogy amikor elérkezik majd a Nagy Felébredés ideje, akkor minden szükséges dolog rendelkezésre álljon.

  forrás: -link-

  #11780
  Szpacsek
  Felhasználó

  .. Ez nagyon jó, a KFM fórum, a Külföldi Magyarok Fórum! A cikk is jó! (templomi álmodók ..  stb. ..)    4 f? angyal van, igen. Ez köztudott. 1992. telén pedig, azért volt a nagy ünneplés, mert akkor volt az ezredforduló, a valódi, az igazi ezredforduló. Merthogy i.e. 7-ben született Jézus, tehát 1993-ban telt le az els? 2000 év. Nem pedig 2000.-ben…! (Ezt 2 helyen is olvastam, csak hogy hol, arra már nem emlékszek. …. )  ja, de: az egyik az Urantia Könyv volt.    

  #11781
  Szpacsek
  Felhasználó

  A LYRA–I TÖRTÉNELEM

  A lyrai földönkívüliek– akik a Lyra csillagképben élnek — 2 n?i képvisel?je, Menara és Alena sokat elmeséltek a saját történelmükr?l.

  ?k, kapcsolatban állnak a DAL-univerzum lakóival, és a Plejádok csillagkép lakóival.
  A lyraiak technológiája kb. 3000 évvel el?zi meg a miénket.
  ( A DAL-oké csak 350 évvel.)

  1975. és 1978. között a svájci Eduard Billy Meiernek elmondták a következ?ket :
  ” Sokezer évvel ezel?tt a lyrai civilizáció magas technikai szintet ért el és megkezdte az ?r felderítését. Kés?bb a társadalmuk megosztottá vált. Az egyes csoportok különböz? célokért és ideológiákért kezdtek el lelkesedni.
  Végül HÁBORÚ tört ki; az ez el?l menekül?k alapították a Plejádoki Vega -i kultúrát.
  ( Tehát ezért van az hogy a plejádokbéli Semjase is lyrai tulajdonképpen. )

  pár ezer év eltelte után a Lyrai civilizáció újra nekivágott az ?rnek. Ekkor fedezték fel a Földet is . !
  És itt, azok a lyraiak, akik nem keveredtek el és nem keresztez?dtek az emberekkel, csodálatos építményeket építettek, és különös szerkezeteket fejlesztettek ki.
  Sok ?si barlangfestményen, szobron, domborm?vön megtalálható ezeknek az ábrázolása !!

  De a lyraiak itt a Földön is háborúzni kezdtek egymással… !
  Pl. Mohendzsodáró ( Mohenjo-Daro) üveggé olvadt falai tesznek err?l tanúbizonyságot, amelet már megtaláltak a régészek és közismertek.
  Tehát ez a magyarázata ennek az eddig megmagyarázhatatlan rejtélynek, hogy mi is történt annak idején Mohendzsodáróban és Harappában, ezekben az ?skori , ókori Indiai kultúrákban. ( Ráma Birodalom … ).

  Fontos !!!! :
  A lyraiak a Naprendszer 5. bolygóján, ami a Mars és a Jupiter között volt ( Phaeton ) — itt is létrehoztak kolóniákat, de itt is háborúztak és egy nukleáris háború szétrobbantotta a bolygót, ami most aszteroidamez?ként kering a valamikori helyén. Ez lényeges ! Tanulságos ! A nukleáris háborúk veszélyeire hívja föl a figyelmet.

  A lyrai földönkívüliek manapság barátságos, békeszeret? segít?kész egyedek.

  #11782
  Szpacsek
  Felhasználó

  A LYRAI KULTÚRA

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
  Erra — ez a neve a bolygójuknak, ami lakott. Tehát ezen élnek. Itt él Semjase is.
  Atmoszféráját tekintve, nagyon hasonló a Földhöz az Erra bolygó.
  Mivel az Erra–iak tovább élnek, mit az emberek, kb. 1000 éves korukig, ezért lassabban is fejl?dnek ki.
  70 éves életkorukig járnak iskolába. Maga a képzés itt, 10 évig tart . ( Tehát akkor 60-tól 70 éves korukig.)
  Mindannyiuknak legalább 10–12 szakmában járatosnak kell lenniük a tanulmányaik végére.
  Az iskola befejezése után köthetnek házasságot.
  ( Általában 110 évesen szoktak. )
  Ezt alapos orvosi, és mentális vizsgálat el?zi meg.
  ( Semjasének is volt férje, de a férje elt?nt egy távoli galaxisba vezetett expedíció során…! )
  Sokan nem házasodnak meg.
  Naponta csak 2 órát dolgoznak. A munkát automaták, vagy robotok végzik mindenütt.
  A lyraiaknak vannak kertjeik, amelyeket sajátkez?leg m?velnek meg.
  A lyraiaknak több támaszpontja is van a Földön. Pl.többek között Svájcban, az Egyesült Államokban, és a Távol–Keleten.
  A svájci bázis az Alpokban, elrejtve van. Hetven éve létezik már, és egy Quetzel nev? parancsnok irányítja. Egy magas hegycsúcsokkal körülvett völgyben helyezkedik el, és semmilyen út nem vezet hozzá. Álcázva van, olyan tökéletesen, hogy még a leveg?b?l sem lehet látni a bejáratot.
  Az ?rben is van 1 bázisuk a lyraiaknak. Ez 35 km hosszú, és teljesen független az anyabolygótól, az Erra–tól. Az ?rállomás középpontja egy 20 km átmér?j? gömb. Ehhez csatlakozik néhány kisebb, pár kilométeres gömb. Az összeköt? folyosó hossza 5 km-es.
  A kisebb egységekben m?ködnek az ?rállomást ellátó üzemek. javítóm?helyek. Az élelmiszert is itt állítják el?.
  A központi gömbben lakik a személyzet, és itt vannak a parkok, és a kulturális létesítmények is !

  #11783
  Szpacsek
  Felhasználó

  A Lyra-iak beszámolója más civilizációkról, földönkívüli lény-fajokról …. :

  *************************************************
  A lyraiak Bawwinak hívják azt a rendszert, ahonnan 2 és fél–3 méter magas lények látogatják a Földet. —- Az Iarga bolygó lényei pedig az Iarga bolygóról jönnek, mely nagyobb mint a Föld, a légköre s?r?bb, és az égboltjának a színe pedig zöld. A sür? légkör miatt nem lehet látni náluk a csillagokat.

  A következ? hozzánk látogató faj az Epszilon Eridani galaxisban ( vagyis annak közelében ) lakik. Testmagasságuk több mint 2 méter. B?rük nagyon ráncos.
  Végtagjaik vastagok. Szájuk és fülük aránytalanul nagy, arcuk különösen ” idegen-kinézet?”.
  A szürkék — akiket ismernek szintén a lyraiak — a Zéta Reticuli kett?s csillagnak a bolygólyáról jönnek a Földre. ?k évszázadok óta tanulmányozzák az embereket és a társadalmunkat. Technológiájuk nem sokkal el?zi meg a miénket. Néhány száz év múlva már mi is készíthetünk olyan járm?veket, mint amilyenek most a szürkéknek vannak.

  KÖZPONT, GALAKTIKUS TANÁCS :
  Az Androméda galaxisban székel a F?tanács. ( Az Androméda –ködben ).
  MINDEZEK AZ EMLÍTETT CIVILIZÁCIÓK A F?TANÁCS FELÜGYELETE ÉS IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLNAK. ( A LYRAIAKAT IS BELEÉRTVE ).
  A tanács tagjai nem fizikai lények, hanem energiából állnak.
  Ez a szervezet uralja — A Galaktikus Tanács, F?tanács — az ?rnek ezt a területét; így a Földet is.

  #11784
  Névtelen
  Inaktív

  Az Inadirekr?l hallottál e már??

  #11785
  Szpacsek
  Felhasználó

  Nem.

  #11786
  Névtelen
  Inaktív

  Nem is baj Szpacsek!!!

  #11787
  Szpacsek
  Felhasználó
  wolf wrote

  A Plejádok 2000 lakott bolygóból álló csillaghalmaz ahol negatív szürke földönkívüliek is vannak, nem csak ember szer? humanoidok!

  Ez igaz ! 🙂 🙂

  #11788
  Edward0316
  Adminisztrátor

  nem tudom hogy földönkívüli faj-e, de a fekete szem? emberek érdekesek. teljesen olyanok mint a földi gyerekek, attól eltekintve, hogy full fekete az egész szemük,(még ami fehér lenne is) csak akkor mehetnek be az ember lakásába ha behívják ?ket, és legtöbbször párban járnak. (egy fiú, 1 lány)

  #11789
  Névtelen
  Inaktív
  Szpacsek wrote

  wolf wrote

  A Plejádok 2000 lakott bolygóból álló csillaghalmaz ahol negatív szürke földönkívüliek is vannak, nem csak ember szer? humanoidok!

  Ez igaz ! 🙂 🙂

  😀

  #11790
  Névtelen
  Vendég
  lutyo wrote

  Szpacsek wrote

  wolf wrote

  A Plejádok 2000 lakott bolygóból álló csillaghalmaz ahol negatív szürke földönkívüliek is vannak, nem csak ember szer? humanoidok!

  Ez igaz ! 🙂 🙂

  😀

  mit?l olyan biztos? :O

  #11791
  Szpacsek
  Felhasználó

  Háát… ?szintén szólva, semmit?l. ! Nem biztos !! Valahol olvastam már, meg itt is írta Wolf, ezért gondolom úgy hogy igaz lehet . Szerintem Wolf ért hozzá !

  #11792
  Szpacsek
  Felhasználó

  Amíg nek tudunk oda elmenni , hogy megnézzük, tényleg ott élnek-e .. — addig úgysem tudhatjuk ezt biztosra…
  Ez a helyzet !! 😀

  #11793
  Zethros
  Felhasználó

  Én személyesen ismerek egy egész földönkívüli civilizációt!Itt élnek a galaxisban egy 9 bolygós naprendszerben amib?l csak 1 bolygó lakott,amit Földnek hívnak és a Homo Sapiens faj otthona és akik talám még maguk sem tudják de ?k is idegenek,legalábbis részben. 🙂

  #11794
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-

  ?k a Zéta Reticuli kett?s naprendszerének a lakói. A kis szürke lények.

  A videón Airl van — tehát az ‘Airl’ nev? lény (szürke)
  — akit a földi megtalálói, az USA tudósai EBE néven neveztek.

  #11795
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  A Szürkék célja.

  #11796
  Wessyl
  Felhasználó

  Ezt pont egy hete néztem! 🙂

  #11797
  Wessyl
  Felhasználó

  Nem tudom mennyire igaz, de érdekes az biztos! 🙂
  -link-

  #11798
  Wessyl
  Felhasználó

  Na még egy antiszemita… csak vicc! 😀

  #11799
  fealoke
  Felhasználó

  Még elég kezd? vagyok a témában szóval bocs.. de honnan tudjátok melyik faj hogyan néz ki ha nincsenek is róluk fotók, videók? És honnan tudjátok hogy mik a szándékaik?? 😀

  #11800
  Wessyl
  Felhasználó

  Tanítások és “?k” fedik fel magukat, noha még én nem találkoztam velük! 🙂

  #11801
  fealoke
  Felhasználó

  nem vagy egyedül 😀

  #11802
  bence
  Felhasználó

  Sziasztok!
  Azért léptem ide a fórumba hogy más emberek vélemény elit is hallják idegenekr?r.
  Volt egy fura esetem…
  Valaki tudnék írni a kinézetükr?l, vagy valamir?l?
  Köszönöm!

  #11803
  fics88
  Felhasználó

  Pataki01 milyen fura eseted volt ????

  #11804
  bence
  Felhasználó

  Nyáron a barátaim nálunk aludtak, és kint voltunk (este) nem is augusztusban , és egy fura valami, ovális ( ovális de függ?legesen állt) és barnás volt volt zúgás, és mikor lefeküdtünk panaszkodtak er?s fényekre… Sárgaszerü fény. Valakinek ötlet?

  #11805
  Wessyl
  Felhasználó

  Pataki, te igaz nem magyar vagy? Már bocsánat… 🙂

  #11806
  bence
  Felhasználó

  Miért?
  Igazából csak félig…

  #11807
  bence
  Felhasználó

  Dehát olvastam a ti hozzászólásaitokat és mib?l gondoljátok hogy például a sárkányködben sárkányok vannak?
  A fiastyúkköddel akkor csirkék élnek? 🙂

  #11809
  Wessyl
  Felhasználó

  Hát én abból gondoltam, hogy kicsit értelmetlenül fogalmazol, de ett?l függetlenül megértettem! 😀

  #11810
  fics88
  Felhasználó
  Pataki01 wrote

  Nyáron a barátaim nálunk aludtak, és kint voltunk (este) nem is augusztusban , és egy fura valami, ovális ( ovális de függ?legesen állt) és barnás volt volt zúgás, és mikor lefeküdtünk panaszkodtak er?s fényekre… Sárgaszerü fény. Valakinek ötlet?

  Pataki01 akkor ez a valami egy helyben állt ? és ez a valami kintr?l fényt sugárzott be a szobába?? kb milyen messze volt

  #11811
  bence
  Felhasználó

  Dear fics88 elmondom mi történt szépen: kinn voltunk bográcsozni, mikor észrevett a barátom ( Alis) egy amolyan tárgyat amelyet imént írtam , eredetileg egy helyben állt, de aztán elszállt. Én helikocopternek hittem de nem volt akkor zúgás se semmi. Aztán visszajött, olyan magasra mint egy átlagosan templomtet? és bementünk. Azt hittük valami egyszer? gép, mivel én UFO és tudóstanoncos vagyok majd aztán gondoltam, mi van ha egy visiter, és lefeküdtünk. Majd jött a fény a teraszra. Egy nagy kör amit egy olyan mint a zsebámpa vet a falra. De sárgásos. de még mindig nem hang. Végül hajnalodott és ennyi lehet az egész van idea?

  #11812
  bence
  Felhasználó

  Elnézést! Így értettem visiter: ?rlény idea:ötlet dear:kedves

  #11813
  bence
  Felhasználó

  Mellesleg láttam én nagyon érdekes lényeket
  De az a helyzet hogy a barátaim sem hiszik el nagyon nekem

  #11814
  bence
  Felhasználó

  Most ?szintén, én engem ?rülnék ha elvinnénke.
  Nem is nagyon kell visszahozni de csak vigyenek el.
  Ha valakit innen elrabonak akkor kérlek téged szólj nekik Jef U. Riverit
  Vagyis magamat vigyenek el. Ez tény igaz 😀

  #129324
  Szpacsek
  Felhasználó

  Az Alcyon csillag a központi csillaga a Plejádok csillagrendszernek. Itt pozitív lények, angyalok laknak!

  Ez a Tejútrendszer központja, “székhelye”!

  A Nap is az Alcyon csillag körül kering. 25920 esztendő alatt tesz meg egy teljes kört körülötte.

  Szerintem, ha már valakit elvisznek magukkal a földönkívüliek, pláne végleg; hát akkor ide vigyék el!

   

  És ne pedig pl. a Szürke űrlények vigyék el az illetőt —  Azoknak nincsenek érzéseik  sem!!

  🙁 🙁

  Ők — a Szürkék — nagy csillaghajókon laknak és szaporodnak. Még szülőbolygójuk sincs. Ez lehet az oka a milyenségüknek. Nameg; az,  hogy hüllők.  Gyíkszerűek! Reptiliánok.

   

  #130290
  wolfi
  Felhasználó

  Mi van abban bizonyos vörös könyvben?
  http://www.youtube.com/watch?v=mnJstOgS_5A

  #130535
  wolfi
  Felhasználó

  Amikor a híradós kulisszatitkok feltárulnak
  http://www.youtube.com/watch?v=qTRSMJpp9kg

  És az a bizonyos film amire utalt Medvegyev
  A feketeruhás emberek – orosz dok. film
  http://www.youtube.com/watch?v=oR5fFGqeTm4

  #130555
  wolfi
  Felhasználó

  Ufóakták filmsorozat
  http://play.viasat.hu/ufoaktak/

  #130821
  wolfi
  Felhasználó

  Ez a 11 éves Cseh tv interjú, “beszélgetés a kozmikus emberekről”, még mindig aktuális!
  http://www.youtube.com/watch?v=MTSAgMsWkr0

  #131074
  wolfi
  Felhasználó

  A vörös könyves videóban látható fotó itt is szerepel ebben a kisfilmben, és még jó néhány másik fajt is megemlítenek benne! /Valaki ezt a videót is lefordíthatná a többieknek!/
  http://www.youtube.com/watch?v=3CZ0rhmBHL4

  #131078
  wolfi
  Felhasználó
  #131125
  wolfi
  Felhasználó

  Mit látott az ufókutató? talán a mib-et? Persze nem álcázva!
  http://www.youtube.com/watch?v=WK3pKbw2SoY

  #131129
  wolfi
  Felhasználó
  #131134
  wolfi
  Felhasználó
50 bejegyzés megtekintése - 51-100 / 100

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.