Tamas

Létrehozott fórum témakörök

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 71
 • Szerző
  Bejegyzés
 • Válasz erre: A hivatalos tudomány hazudozásai #15823
  Tamas
  Felhasználó

  A csillagászok csak olyan állatfajból kerülhetnek ki, mit azok a bizonyos majmok : nem lát, nem hall, nem beszél!

  Válasz erre: Kérdések és válaszok #8284
  Tamas
  Felhasználó
  gyuri wrote

  Akkor félreértettem. Ebben mi a lényeg akkor? 404-es írta

  “Szépen, lassan, fokozatosan, el?ször megismered a világ kialakulásának történetét, majd az igazságot az emberi faj kialakulásáról, azt hogy kik és miért hoztak erre a bolygóra, megismered az ? civilizációjuknak történelmét, az univerzum 35 szabályát (amit rettent?en fontos betartani minden fels?bbrend? lénynek és alfajnak), a titkosszolgálatok legméllyebb titkait, hogy mikre ügyelj, hogy kik a 13-asok akik e világot uralják és irányítják, hogy nem Hitler koponyáját találták meg az oroszok és hogy Hitler még ma is él mint hal a vízben, most éli a 10. életévét az ottani életév szerint, és hol szadistáskodik most a éppen fiaival kialakított birodalmában jelenleg, és még hasonló érdekességeket amikkel tisztában kell lenned.”

  404-es kontakta-kapcsolata valós, de nem teljesen tiszta, mivel nem csak pozitív, hanem negatív lényekkel is felvette a kapcsolatot.

  Magam korábban megírtam neki, hogy bizonyos kapcsolat-felvételt kier?ltetett telepatikusan, ezért vehették fel vele a negatív lények is a kapcsolatot.

  Mindenesetre 404-es alapvet?en egy jó szándékú és pozitív hozzáállású ötvenen túli férfi. akinek nagy tárgyi és spirituális, s?t mágikus tudása is van.

  Viszont minden magasabb információt neki csak a távoli galaktikus kapcsolatai adják, amely olyan valóságsíkon van, ahonnan ?k ( a távoli galaxisbeliek ) látnak, érzékelnek minket. És ez bizony sokszor abszolút más, mint amit a mi galaktikus világunkban realitásnak vagy alternatív realitásnak érzékelünk!

  Ugyanakkor 404-es leger?teljesebb sorai általában azok, melyek szintén alátámasztják a Magasan Fejlett Társadalmak alapvet? jellemz?it, amely az egész Kozmoszban általános : nincs pénz, mindenki egyenl?, mindenki minden anyagi és szellemi javakhoz hozzáférhet, nincsenek er?szakszervezetek, nincsenek egyházak, nincs politika, nincsenek küls? törvények, nincs szegénység, nincs elnyomás stb, stb.

  És úgy olvasom, hogy épp most, augusztus végén utazott el a 404-es magasan fejlett barátaihoz, abba a távoli galaxisba, hogy megtapasztalja testileg is azt a társadalmat.

  Válasz erre: Kérdések és válaszok #8282
  Tamas
  Felhasználó

  Nem él.

  Válasz erre: Kérdések és válaszok #8280
  Tamas
  Felhasználó
  Lightness wrote

  remélem jön válasz a kérdésemre 😀 :
  aki járt a gyakorikérdések oldalán láthatott 404-es kérdéseket és talán a valászat is.

  szerintetek kamuzik vagy igazatt beszél? nem tudom eldönteni 😀

  Igazat beszél! – A maga valóságában!

  Tamas
  Felhasználó

  A pozitív civilizációk anya- és kutatóhajói els?sorban a Mindenséget kitölt? tudat/fényenergia rezgéssíkján közlekednek!

  Ehhez szükséges feltételek :

  1. Magának az ?rhajónak is él?nek kell lennie ( ez különbség a negatív civilizációk járm?veihez képest, mivel azok pusztán technikai szerkezetek – és Ti is még ezen a negatív szinten próbáljátok megérteni a m?ködést! )

  2. Az ?rhajó vezet? pilótájának eggyé kell válnia tudatilag az irányított ?rhajóval

  3. A vezet? pilótának tökéletesen uralni kell a gondolatait

  4. Az összekapcsoló energia a Mindenség szeretet-fény tartományába kell, hogy essen

  Így, ha ezek a feltételek megvannak, akkor a vezet? pilóta mentális képeinek engedelmeskedik az ?rhajó, ezért olyan gyorsan vált térid?t vagy dimenziót, hogy gyakorlatilag az itt és most és azonnal történik!

  – Gondoljunk csak a székely népmesék alapkérdésére : A táltos csikó ( az ufó , aki a kozmosz gyökérállandóságának szeretettüzével táplálkozik ) megkérdezi a legkisebb királyfit ( azt a spirituálisan érett személyt, akit e világ mindig kivet magából ), hogy “édes gazdám, milyen gyorsan menjünk, mint a szélvész ( a Mindenség éterikus országútjain ), mint a gondolat ( mentális fényterületeken ) vagy a gondolatnál is sebesebben ( a nirvánikus síkon ) ?”

  Válasz erre: LHC – Large Hadron Collider #16188
  Tamas
  Felhasználó
  gabee wrote

  Err?l hallott már valaki?<br /><em><br />Eloi Cole 2010 márciusában akadt fent a föld alá rejtett komplexum védelmi hálózatán. A fiatal férfire azután csapott le a helyi rend?rség, miután a CERN biztonsági ?rei felfedezték, hogy a szemetes konténerek körül ólálkodik. Letartóztatását követ?en arra hivatkozott, hogy üzemanyagot keresett id?utazó gépének ?motorjához?, mely azonban gyanús hasonlóságokat mutatott egy átlagos konyhai turmixgéppel. </em><em>A csokornyakkend?t (is) visel? férfi nem árulta el, melyik országból származik. <br /><br />?Ahonnan én jövök, ott nem léteznek országok. A Higgs bozon felfedezése határtalan energiaforrást szabadított el, [..] és én azért vagyok itt, hogy megakadályozzam ennek bekövetkeztét.? – nyilatkozott a valószín?leg zavart elméj? Cole. A CERN-nél dolgozó Brian Cox fizikus szerint nem szabad komolyan venni a férfit, de bántani sem: ?Ártatlannak hangzik, amit mond, és végülis, legalább nem említette azokat az átkozott feketelyukakat.?</em><em> </em><em>És a történet csattanója? Cole-t a rend?rség végül egy genfi elmeszanatóriumba szállította, kivizsgálásra. A férfi azonban nem sokkal ezután elt?nt cellájából. A rend?rség értetlenül áll az eset el?tt.</em><br />

  Csak most olvastam el a sztorit.

  A sztori igaz! Egy földönkívüli volt.

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15141
  Tamas
  Felhasználó

  Most már beteszem azt a cikket, amit áprilisban a Felemelkedésre is betettem, reagálva a Gabee legújabban feltett Mars-hírére :

  Basiago és Eisenhower feltárja az igazságot

  Leleplezés a Marsról
  ( A Marsgate )

  ?és mindezt az Alternatív 4 új id?vonaláért teszik

  Írta : Alfred Lembremont Webre

  Megjelent : ?Seattle Exopolitics Examiner?- ben

  2010. március 28

  Egy független marsi kolóniába toborzott Andrew D. Basiago és Laura Magdalene Eisenhower meger?sítette a létezését egy titkos emberi túlél?-kolónia létezésér?l a Marson. Ezt az Exopolitics Radio-ban közölték, mikor mindketten egy rádióinterjúban Alfred Lembremont Webre-rel beszélgettek.

  A 48 éves Mr. Basiago Cambridge-ben végzett ügyvéd, aki Washington államban folytat jogi gyakorlatot, gyermekként részt vett a Project Pegasus ( 1968 -72 ) nev? id?utazást kifejleszt? programban, mely a DARPA keretei között folyt, ( Lásd : -link- ), és kés?bb, 1981-ben kétszer is teleportálták egy USA-bázisról a Marsra.

  A 36 éves Laura M. Eisenhower, aki a volt amerikai elnök, Dwight D. Eisenhower dédunokája, egy bonyolult kísérlet alanya volt 2006-ban, melynek az volt a célja, hogy a lányt egy titkos Mars-kolóniába vegyék fel, de ? ellenállt ezeknek a mélyen gyökeredz? manipulációknak, és szabad elhatározásból otthagyta a kísérleteket, mert úgy döntött, hogy az életét a Földön folytatja tovább.

  Ebben az interjúban ?k elmondták, hogy hogyan hozták létre a katonaság és a titkosszolgálatok fekete költségvetéséb?l ezt a titkos Mars-kolóniát, mely az emberi génállomány túlél?bázisaként szolgál, arra az esetre, ha a Földön a napkitörések, nukleáris háború vagy más kataklizmák véget vetnek az emberi életnek.

  E hosszú, háromórás interjúban Mr. Basiago az egész Mars-kolónia eltitkolást ?Marsgate?-nek nevezte és a marsi amerikai jelenlét kongresszusi kivizsgálására szólított fel; hangsúlyozta továbbá, hogy az USA ott inkább nyílt katonai agressziót követ el, mint sem az ?shonos marsi humanoid társadalommal, mely a Mars-felszín alatti földalatti városokban él, diplomácia szinten felvegye a kapcsolatot!

  Laura Eisenhower kijelentette, hogy az ?Alternatív 3? – terv értemében dollár trilliárdokat költenek úgymond az emberi élet védelme érdekében, hogy azt áthelyezzék a Marsra, de inkább az ?Alternatív 4?-nek kellene szabad utat biztosítani, azaz hogy az emberiség jelenlegi tudati ébredése következtében magán a Földön valósítsuk meg a fenntartható civilizációt.

  A Marsgate-r?l tartott és történelmi visszatekintést is tartalmazó beszélgetés az Exopolitics Rádióban kett?jük személyes tapasztalatán alapult.

  Mert Mr. Basiago két marsi utazást is tett 1981-ben. Akkor, 19 évesen, ott sétált a Mars felszínén, miután egy CIA létesítményb?l ( El Segundo, Kalifornia ) odateleportálták.

  Aztán Laura Eisenhower is megtapasztalta azokat a titkos er?feszítéseket 2006-ban, 33 éves korában, hogy befolyásolják a személyes életét és felvegyék egy titkos Mars-kolónia tagjai közé. Tehát felvették egy olyan misszióba, melynek a Mars-utazás volt a célja és ahol megismertették vele, hogy ez a folyamatosan fejlesztés alatt álló kolónia ott már évtizedek óta fennáll.

  Laurának nem tartott sokáig, míg felismerte az összefüggést a misszió és a kolónia között. És az a mód, ahogy bemutatták neki, jelent?ségteljes volt.

  Az interjú során a Disclosure Movement ( A titoktartás feloldását követel? társadalmi mozgalom ) e két egyre prominensebb személyisége beszámolt azokról a tényez?kr?l, melyek bennük ellenállást fejtett ki a titkos marsi kolóniával szemben.

  Ezek közé a visszatetszést kelt? tényez?k közé tartozott számukra a megfélemlítés, a titkolózás, a misszió tagjainak lelki manipulációi, a titkos kvantumtechnológiával való visszaélés és egyéb rejtett módszerek, melyeket a kolónia potenciális tagjai egyáltalán azonosítani tudtak.

  Ugyanakkor Mr. Basiago feltételezi, hogy a Mars-kolónia állandó személyzetét azokból az emberekb?l állítják össze, akik egy speciális árja vérvonalat képviselnek, vagyis akik egy bizonyos marsi génállománnyal rendelkeznek. Az ilyen típusú emberek tehát nem képviselik az egész emberi faj genetikai sokféleségét.

  Laura Eisenhower, egyetértve Basiagoval, elmondta, hogy ? is ilyen módszereknek volt kitéve, és már akkor megértette az egész személyválogatás ?si faji szempontjait és annak jelent?ségét. Majd mindketten hozzátették, hogy ezt a politikát felül kell vizsgálni.

  Mind Ms. Eisenhower és Mr. Basiago, mind a riporter, Alfred Lembremont Webre is támogatta egy földi és marsi társadalom közötti szerz?dés megkötésének az ötletét, melynek az lenne a célja, hogy a Marsot protektorátussá nyilvánítsák és azt törvényes keretek között diplomáciailag ismerjék el, épp úgy az emigrációt is a két bolygó között.

  Az interjút követ?en Mr. Basiago és Ms. Eisenhower kiadott egy közös nyilatkozatot, mely más bolygók emberi túlél?-koloniáiról szólt:

  ?Jóllehet pozitív dolognak tartjuk, ha az emberi faj túlél?-kolóniákat létesít más bolygókon, mivel a Földet már számos kataklizma sújtotta a múltban, és így megvédhetjük az emberi génállományt azáltal, hogy emberi településeket más égitesteken is létesítünk, mégis az ilyen projekteknél vele jár az a mindent átfogó titkolózás is, mely arra csábítja a kormányzatot, hogy megfossza az ebben részvev? egyéneket a szabad akaratuktól és az emberiességi szempontokat, melyen az egész emberiség jöv?je múlik, figyelmen kívül hagyja.

  Így ha ez a fontos emberiességi szempont hiányzik, akkor az egész bolygó sorsa megváltozik, és katasztrofális irányban fejl?dik tovább. A szabad emberek lelkiismerete viszont megköveteli, hogy ilyen projekteket csak a nyilvánosság bevonásával, és tiszta, átlátható körülmények között végezzék, nem pedig a katonai-ipari komplexum sötét módszereivel?

  Válasz erre: Kontakták #16125
  Tamas
  Felhasználó

  Rosszul!

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15139
  Tamas
  Felhasználó

  A magyar ?r-nemkutatás több, mint öt évtizede óta praxist folytató f? hazudozójának nyilatkozatát vessük össze az Alex Collier-el?adással!

  El?ször az Almár cikk :

  -link-

  Egy kozmikus társ(nem)keres?

  Almár Iván (elvtárs ) évtizedek óta a magyar ?r(nem)kutatás állócsillagának ( azaz él? csontvázának) tekinthet?. Számos ( kamu ) tudományos projekt résztvev?je, nem kevés esetben kiötl?je volt, ám igazi hírnevet a Holdraszállás él? ( vagy inkább halott ) közvetítésével szerzett. De vajon miként indult el pályája? Mivel foglalkozott az elmúlt esztend?kben? És egyáltalán miben látja a csillagászat következ? évtizedeit? Többek között ezekr?l kérdeztük a neves csillagészt – ( ahogy ezt már Hofi is mondta)

  Régóta követi és kommentálja az ?rkutatás jelent?sebb eseményeit. Mikor döntötte el, hogy ezzel a tudományággal fog foglalkozni?

  A csillagászat tulajdonképpen gyerekkorom óta érdekelt, már ekkoriban is rengeteget olvastam ezzel kapcsolatos könyveket. A középiskolát követ?en jelentkeztem az ELTE fizika-matematika tanári szakára, mivel ekkoriban még nem indult csillagászati szekció. Az 1950-es években kerültem kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetével, ahol aspiránsként kezdtem tevékenykedni.

  Az emberek nagy része leginkább az ismeretterjeszt? munkái, illet?leg a Földön kívüli intelligencia ( nem ) keresése ( és letagadása ) kapcsán találkozott az Ön nevével. Kevesen tudják, hogy az Ön életének nagy részét az aktív ( kamu)?rkutatás tette ki.

  Való igaz. A pályám elején változó- és nóvacsillagok megfigyelésével foglalkoztam, a kés?bbiekben pedig a szputnyikok optikai megfigyelésével tevékenykedtem. Ezt követ?en a semleges fels?légkör tanulmányozása, valamint a kozmikus geodézia felé fordultam. Utóbbi területeken legalább 100 cikket publikáltam és szereztem még 1980-ban fizikai tudományok doktora fokozatot. Mindemellett évtizedeken keresztül meghívott el?adóként tanítottam az ELTE-n. ( + a több milkás alanyi jogú akadémiai jutattások + teljes költség elszámolás + ingyenes üdülés itthon és külföldön a családtagokat is beleértve +

  Hogyan került mégis az ismeretterjesztés tekintetében a csillagászati élet középpontjába?

  Már 1955-ben, az els? Szputnyik fellövését megel?z?en írtam cikkeket az asztronautika témakörében. ( Ezt a Rákosi-érában, mikor a magyarok az egyetemre sem juthattak be és minden publikált sort százszorosan cenzúráztak, egy akkor 23 takony gyereknek ez ilyen egyszer?en ment! ) Ezek olyan sikeresek lettek, hogy sok más kolléga is felfigyelt rájuk. Egy esztend?vel kés?bb aztán megalapítottuk a Magyar Asztronautikai Bizottságot. ( Milyen egyszer? is volt ez akkor – mint említettem – mikor akár két személy összejövetele is akkor állam ellenes szervezkedésnek számított! ) Gyakorlatilag mi voltunk az els?k, akik Magyarországon ?rkutatással kezdtek foglalkozni. ( Persze megint csak önként és dalolva ,minden hátszél nélkül! ) Ami a médiát illeti, Gagarin idejében szerepeltem el?ször a televízióban, majd 1969-ben él?ben közvetítettem a Holdraszállást.( És különösen az a közvetítése volt nagyon emlékezetes, mikor semmit sem közvetített, mivel Magyarország nem él?ben adata le a kamu-Holdraszállást – bár az amerikai néz?k sem értették akkor, hogy mi a francért kellett Armstrongéknak a leszállásuk után még öt órát várniuk – azért ugyanis, hogy a földi m?termi felvételeket hozzápászítsák az él? rádióközvetítéshez! )

  Mondhatjuk, hogy szakmabeliként ez az esemény fogta meg a legjobban?

  Az ismeretterjesztés vonatkozásában egyértelm?en. Azok a napok örökre felejthetetlenek lesznek számomra, ( nem csoda! ) mivel hihetetlen izgalom és érdekl?dés volt tapasztalható a történés iránt. Már maga a tény, hogy ott ülhettem a stúdióban és kommentálhattam eme történelmi pillanatot, ( a világtörténelem legnagyobb átverését ) rendkívüli élmény volt. Még akkor is, ha hazánkba csak igen rossz min?ség? képek jutottak el.

  Ön azon kevesek egyike, akik gyakorlatilag végigélték az ?rkutatás eddigi történelmét. A múltból és a jelenb?l kiindulva miben látja a jöv?t?

  Minden tudományág, így az ?rkutatás is eléggé kiterjedt. Emellett a különböz? ágak között is egyre nehezebb meghúzni a határvonalakat. Az idegen élet és értelem kutatása, valamint az exobolygók témaköre a határterületekhez tartozik. Az ezekkel foglalkozó kutatócsoportok szintén rendkívül összetettek: csillagászokon kívül fizikusok, informatikusok s?t társadalomtudósok is dolgoznak egy közös cél érdekében. A jöv?ben az ?rkutatás egyre bonyolultabb eszközeit is bevetik majd ?kozmikus társaink? keresésébe.( És ha Almár elvtárs egy hatvanas években adott nyilatkozatait is olvassuk, ezt mondta már majd’ öt évtizeddel ezel?tt is! )

  Nemrég jelent meg a Kossuth Kiadónál legújabb m?ve, a Kozmikus társkeres?. Tudtommal ez a könyv is ebben a témában íródott.

  Így van, a kötetben kísérletet teszek a tárgykör XXI. századi fejleményeinek bemutatására. Ide egyrészt a Földhöz hasonló exobolygók kutatása, másrészt a Földön kívüli élet keresése, harmadrészt idegen civilizációk nyomainak fürkészése tartozik. Korábban a keresések kizárólag rádiócsillagászati eljárásokkal történtek, és a három terület módszerei roppantul eltértek egymástól. Ám az utóbbi id?ben a három terület konvergálni, közeledni kezdett egymáshoz. Els?sorban erre kívánok rávilágítani a most megjelent könyvemben. ( A konvergálás pedig azt jelenti, hogy mindegyik a SETI roppant sikeres módszeréhez fog konvergálni! )

  Milyen tervei vannak a közeljöv?t illet?en?

  Pár éve létrehoztunk egy SETI M?hely nev?, ( Nomen est omen ) f?leg ELTE-s fiatalokból álló kis csapatot, amely id?r?l id?re összejön és megvitatja az idegenkutatással kapcsolatos újdonságokat. Továbbá cikkeket írok és el?adásokat tartok, id?nként külföldön is. Úgy érzem még mindenütt elég nagy az érdekl?dés. Amíg bírom, szívesen folytatom ezeket a ( kozmosz valós folyamatait lehazudozó ) tevékenységeket.

  Spiller András
  ELTE Online

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15134
  Tamas
  Felhasználó

  A Holdbázisok történetér?l

  ( Alex Collier 1995-ös el?adása )  Kiegészítések a Hold korai történetér?l

  Most ismét beszélni fogunk a Holdról, különösen arról az oldaláról, melyet sem szabad szemmel, sem távcs?vel nem láthatunk : a túlsó felér?l. A korábbi el?adásaimban utaltam rá, hogy a Holdunk eredetileg az Ursa Minor ( a Kis Medve ) csillagképb?l származik és kísér?nk már 6,2 milliárd éves. Ebben a Kis Medve csillagképben volt egy olyan naprendszer, melynek a 17. bolygója négy holddal rendelkezett és ezek egyike volt a mi Holdunk, melyet orioni nyelven ?chowta?-nak neveztek. A Holdunk akkor az Orioni Csoport tagjainak el?re tolt bázisa volt, és az andromédaiak szerint abban az id?ben a Csoportnak nem kevesebb, mint 5 millió katonája tartózkodott rajta.

  A Holdat kés?bb céltudatosan állították rá egy olyan nagyobb csillagközi aszteroida pályájára, melynek bizonyos kiálló részeihez kapcsolva az a galaxison át el tudta szállítani onnan a mostani égi kísér?nket a mi Naprendszerünkbe több, mint 11.000 évvel ezel?tt. A Hold eredete tehát nincs összefüggésben a Földdel, és ezért helytelen az az elmélet is, amit manapság a Hold keletkezésér?l tanítanak. A Hold öregebb, mint a Föld. Az az aszteroida pedig, amely a Holdunkat ide vonszolta, a galaxisunkat egy 25.156 éves keringési id?vel járja körbe. A Hold utóbbi 1,8 millió éves története során id?szakonként lakott volt, ahogy most is az. Sok felszíni építménye viszont még a Fekete Liga-háborúk idején elpusztult ? ez az a háború volt, melyet a humanoidok folytattak az Orioni Birodalom ellen.

  A valódi katonai bázisok akkor a (Hold)felszín alatt voltak; bejáratokat alakítottak ki mindkét pólusnál, a Jules Verne kráternél ( a nem látható túlsó oldalon ), a Taurus hegységben és az Arkhimédész kráternél is ( a látható oldalon ). Mindezek azok az eredeti bejáratok voltak, mikor még az Orioni Csoport uralta a Holdat. Ám kés?bb a ( földi ) titkos kormány létre hozott több más bejáratot is, melyek a jelenleg is b?vítés, fejlesztés alatt lév? Holdfelszín alatti bázisaikhoz vezetnek. Ez a földön kívüli terjeszkedés az Új Világrend ( New World Order ) saját titkos tudományos-katonai munkatervének a része.

  A Hold sok kráterét a korábbi korszakokban ?rhajóhangárként használták. A szélesebb kráterek képesek voltak 200 vagy még több ?rhajót befogadni. Néhány kráter mérete pedig még most is eléri a majd? 300 km-t. A holdi bázisok személyzetét félig ember-félig szürke és félig ember-félig hüll? hibridek alkották egykor. A Holdfelszínen kilenc ( a települést félgömbszer?en befed? ) kupolás város volt található. A növényzet e kupolás építményeken belül fejl?dni volt képes. Kisebb tavak is találhatók voltak szétszórva a Holdfelszínen. A kupolás építmények maradványait pedig a NSA-, az orosz és az Apolló-?rhajósok fedezték fel újra az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek folyamán.

  A Nemzetbiztonsági Hivatal a Holdra megy

  Az USA Nemzetbiztonsági Hivatala ( NSA ) ?rhajósai már 1958-ban jártak a Holdon! Ezt az ?rhajóscsoportot a szovjet kormány titkos alakulatának számító ( KBS-s )?Fekete Gárdával? egy id?ben állították fel. A Holdfelszínre való érkezésük után az NSA-?rhajósokat – kiknek a szürkék biztosították az ?idegenvezetést? ? elvitték olyan felszín alatti létesítményekhez, ahol mind a hüll?szer? és emberi lények csontjai, mind az Orion-technológia maradványai megtalálhatóak voltak.

  Az andromédaiak ezen meglátogatott területek közül els?sorban a Hold túlsó oldalának déli felén lév? Jules Verne-kráter felszín alatti komplexumát azonosították be, melynek kiterjedése megközelít?en akkora, mint maga New York állam! Magukban a felszín alatti létesítményekben pedig rendre kiterjedt tavak, Földr?l áthozott növények és földönkívüliek által itt hagyott felszerelési eszközök találhatók, olyan tárgyak, melyeket még a holdi bázisok korábbi elfoglalása idején hagytak itt korszakokkal ezel?tt.

  Vannak itt élelmiszerraktárak és ?rhajó-hangárak is, melyeket még most is használja az a földi legénység, akik manapság érkeztek ide. Aztán földönkívüli írásokkal és tájékoztató jelekkel találkozhatunk azokon a folyosókon, melyek összekapcsolják a létesítmények különböz? területeit. Felfedeztek itt még nyolc hermetikusan lezárt kriptaszer? termet is, bár ezek tartalmáról még nem kaptam felvilágosítást.

  A földi életre alkalmas mesterséges környezetet a Holdon most is folyamatosan hozzák létre, hogy a világkormány által gondosan kiválogatott személyzetnek szállást biztosítsanak. Az andromédaiak úgy vélik, hogy a Holdon most mintegy 600. 000 f?nek alakítanak ki szállást, figyelembe véve az ott folyó munkák intenzitását és terjedelmét.

  Ezen létesítményeknek m?ködését az NSA és az orosz Fekete Gárda irányítja, ámbár a britek kés?bb csatlakoztak a projekthez, els?sorban pénzügyi okokból. És ahogy korábban említettem, az NSA-nek jelenleg ( 1995-ben ) 53 földi építés? (anti)gravitációs ?rhajója állomásozik a Holdon folyamatos készenlétben.

  Planetáris védelmi fegyverek épültek a Holdon

  Fegyvereket is telepítettek a Holdra : részecske-sugárfegyvereket, nukleáris m?holdbombákat, antianyag-fegyverrendszereket és plazmasugár-fegyvereket. Ezen fegyverek Holdra való telepítésének pedig az az oka, hogy úgy gondolják, ha valamilyen Föld elleni invázió közeledne, akkor a Hold lenne itt az els? védelmi vonaluk.

  Hogyan tudták ezek a fegyvereket elvinni a Holdra? Ehhez a szürkék által az NSA-nek adott antigravitációs technológia használata mellett a Föld különböz? területein jelentkez? antigravitációs anomáliák hatásait is felhasználták.

  A földönkívüli ( szürke ) technológiát felhasználva a Holdon létrehoztak egy atmoszférát, amely lehet?vé tette, hogy a nagyobb területek lakhatókká váljanak. Ennek a projectnek a megvalósítása nagyon sok évet vett igénybe. Id?közben azonban már elkezdték a felszín alatti bázisokon a növénytermesztést is, és a Hold túlsó oldalán egy katonai bázisuk is található.

  Az els? emberes ?rutazás a Holdra az oroszok és az NSA részér?l tehát, mint azt korábban említettem, 1958-ban történt. Az els? földi kolónia ott 1961-ben jött létre! Említettem még, hogy van egy olyan kolónia, mely nagyobb, mint New York állam. Az ahhoz tartozó építményeket a Hold felszínén a JPL tervezte ( lásd : -link- ) Ezek az els? kupolás építmények voltak a Holdon, melyeket a földiek építettek kísérleti céllal, hogy aztán kicsit kés?bb ugyanezeket a Marson is felépítsék.

  Az egyik építési vállalat, amely nagyon fontos tevékenységet végzett a Holdon, a Bechtel Corporation volt, aminek van egy NSA-vel együttdolgozó titkos építési teamje is.

  És ha figyelmünket egy kicsit a Hold másik oldalára irányítjuk : a Hold t?lünk nem látható ?sötét oldala? jelképezi igazán számunkra azt a sötét titkot, hogy földönkívüliek onnan már mennyire régen is figyelik a Földet. A Hold szerkezetének ottani széles, nagy tömeg? alakzatai pedig úgy vannak megtervezve – súlyelosztó szerepük van – , hogy biztosítják az égi kísér?nk Föld körüli stabil forgását. Ezek az alakzatok mindkét pólusnál megtalálhatók és mágnesesek.

  Mikor tehát az Apolló ?rhajósai ( 1969-ben ) el?ször leszálltak a Holdon, akkor már valójában egy ideje a Holdon voltunk. Az NSA ott már kolóniát hozott létre 8 évvel korábban, és az ahhoz kapcsolódó technikai fejlesztéseket sem a NASA-vezetés, sem a katonai irányítás alsóbb szintjeivel nem osztották meg. A NASA-t tulajdonképpen mint ?vak embert? használták fel arra ? és most is ilyen funkciója van – , hogy az Egyesült Állomok lakosságát tudatlanságban tartsák azzal kapcsolatban, hogy valójában mi folyik ott fenn a Holdon.

  A legtehetségesebb földi tudósokból pedig néhányan, akik nyom nélkül elt?ntek, valójában a Holdra és a Marsra kerültek, hogy segítsék beindítani azokon az égitesteken egy min?ségileg teljesen más alapokon szervez?dött új társadalmat. Mérnökök, építészek és az élet minden más területér?l való szakemberek távoztak el már t?lünk a Holdra és a Marsra!

  Válasz erre: Negyedik típusú találkozások #14553
  Tamas
  Felhasználó

  Szpacsek, jó lenne, ha inkább a pozitív földönkívüliekre helyeznéd a hangsúlyt az ufó-kutatásodban, mivel akkor

  1. Te is fejl?dsz spirituálisan.

  2. N? a megkülönböztet? képességed ( vagyis energiák alapján meg tudod különböztetni a pozitív földönkívüliek megjelenését a negatívaktól. )

  3. Megérted a saját feladatodat itt a Földön.

  – Sokszor ki volt már hangsúlyozva – persze falara hányt borsó -, hogy a negatív földönkívüliekkel az ember félelemenergiáiból élnek, ez a ? táplálékuk, és ha egy spirituálisan felkészületlen egyén ( az emberek 99,99-% ilyen ) pusztán csak szórakozásból el kezd foglalkozni velük ( talán a média sugallatára is ), akkor azonnal a kapcsolat is kialakulhat!

  Persze a mai ifjúság már eleve negatív er?k által beárnyékoltan n? fel, hiszen nem csak az a 8-10.000 gyilkosság, melyeket átlagban csak 18 éves korig egy fiatal a filmekben láthatott, hat rá, hanem a földönkívüliek következetes negatív bemutatása, kezdve a starwarstól egészen Los Angeles ostromáig. Bár a mai hím nem? ifjúságra legnagyobb hatás a lövöldöz?s számítógépes játékok vannak, melyek révén a maradék erkölcsi érzéket is következetesen kiölik ebb?l a nemzedékb?l.

  Az élet szentsége így nulla lett, bár – mint említettem – ez a folyamat nem most kezd?dött, hanem még az ötvenes-hatvanas években olyan látszatra jópofa amcsi rajzfilmekkel, mint a Tom és Jerry vagy más Hanna- Barbara rajzfilmekkel, melyekben a f?h?s két percenkét darabokra hullik.

  A Tiibetre visszatérve pedig : Tibet els?sorban egy szellemi világító torony volt a múltban és jelenben is, kedves Szpacsek, és, légy szíves, ne keverd bele a negatív földönkívülieket, melyeknek határozottan nem itt vannak a központjuk!

  ( Szellemi világítótornyot meg szó szerint kell érteni, mivel a Föld spirituális történetében mindig a legmagasabb hegy/hegység volt a legnagyobb pozitív energiákat kisugárzó hely is – ahogy Atlantisz-korszak alatt az Atlasz hegység volt egykor a maga 15.000 méteres magasságával! – Megértitek most már Herkules oszlopai ?srégi mítoszát? )

  Válasz erre: A felemelkedés hazugságai #15916
  Tamas
  Felhasználó
  Merkurius wrote

  Szia Tamás .

  Igen azt én is várom :))
  De azért néhány tapasztalatom már volt vele kapcsolatban,hogy vajon milyen is lesz.
  Én a mostani,eddigi tapasztalataimmal,tudásommal így látom a dolgokat .
  Gondoltam,hogy lesz bent amivel Te nem fogsz egyet érteni,dehát ez már máskor is el?fordult .

  Örülök az intelligens válaszodnak!

  Válasz erre: A felemelkedés hazugságai #15910
  Tamas
  Felhasználó

  Majd akkor szeretném várni a véleményedet a Felemelkedésr?l, Merkuriusz, ha minden csakrád VALÓBAN megnyílik! – Mert addig csak ez egy énközpontú fecsegés!

  Tamas
  Felhasználó

  De ha egyre jehovistábbak is lesznek az eszmefutattásai is, pontosan tudja, hogy KINEK van igaza!

  Tamas
  Felhasználó
  Merchard wrote

  most ezeknek miért kell külön-külön topikot nyitni??

  Azért, mert engem provokál!

  Válasz erre: A valódi UFO kutatás #13253
  Tamas
  Felhasználó

  Üdv Gabee!

  Sajnos megint egyre több negatív figura nyomul be az oldaladra!

  ( Pedig úgy látszott, hogy a negatívak már rég elhúztak csoportosan a paramorálra.)

  A saját fórumomon már régen meghúztam egy vörös vonalat, amely alatt nem jöhetnek be firkálgatók!

  Ez az alapvet? határ vagy vízválasztó pedig az új spiritualitás/ új tudomány szemléletének többé-kevésbe való elfogadása.

  Mert semmi értelme számunkra nyilvánvaló tényekr?l vitatkozni napokon át – a saját drága id?nket viszi el -, melyeket a negatívok pusztán létállapotuk alapján most még nem érthetnek meg!

  Pl. magam Edward jellemz? avatarját sem engedném megjelenni, mivel önmagában provokáló, habár egy kicsit valóban kifejezi a mai lélekállapotát.

  Horatzio ?rültségei meg lassan már hecker-támadásnak is felfoghatók, mivel a honlap alapgondolatával homlokegyenest ellenkez? “tanokat” próbál kifejteni! ( Bár tudom, hogy valójában mindig engem provokál. )

  – Jobb lenne, Horatzio, ha megmaradnál Hajdu M. világában, ott az elvbarátaid ( a deista-konzervatív-dogmatikus-lászlóandrás/habsburg-hív?k ) között vég nélkül folytathatnád a monológodat!

  Nos, éppen ezért ide addig nem tudok feltenni több anyagot, amíg radikálisabb sz?r?rendszer ezen az oldalon is ki nem alakul!

  Ez egy alapvet? feltétel! Mivel minden energiánkat most már az újra, az új világkép terjesztésére kellene fordítani, nem pedig a régi világ szörnyeivel való csatározásra! ( Persze nem ?k a szörnyek, hanem csak létfenntartási félelmeikben kénytelenek még a régi, elsüllyed? világ tanaihoz ragaszkodni. )

  Válasz erre: [áthelyezve] A Belső Föld #16079
  Tamas
  Felhasználó

  Itt is egy hatásos Bels?-Föld videó :

  -link-

  ( Lesz valószín?leg magyar felirata is )

  Válasz erre: A valódi UFO kutatás #13248
  Tamas
  Felhasználó

  Elkészült egy újabb videó-feliratozás :

  -link-

  És egyben tiszteleghetünk a VALÓDI UFO-kutatás ( mely Magyarországon eddig még nem létezett ) egyik legnagyobb, tavaly elhunyt alakja Wendelle C. Stevens ( 1923 – 2010 ) emléke el?tt!

  Válasz erre: A hivatalos tudomány hazudozásai #15810
  Tamas
  Felhasználó

  Most már érthet?, hogy az FBI miért ÍGY hozta nyilvánosságra az UFO-aktákat ( hogy a heti szenzáció-témát folytassuk ) :

  -link-

  A FOIA egyre intenzív nyomását akarták ugyanis leszerelni egy 1950-es ügynök-jelentéssel – aki egyébként igazat írt ( de a sok hasonló százezerr?l még kussolnak ) – , mivel ilyen 60 éves sztoriból már senkit sem él, így a hivatalos szkeptikusok bármit állíthatnak, azt is, hogy az ügynök kitalálta az egészet!

  – Vagy nem t?nt fel még senkinek, hogy SOHASEM KERÜLTEK MÉG NAPVILÁGRA OLYAN TITKOSNAK MONDOTT DOKUMENTUMOK, MELYEN A RAJTA SZEREPL?K MÉG ÉLNEK?!!

  Válasz erre: A hivatalos tudomány hazudozásai #15809
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Minden ami HUMOR #12485
  Tamas
  Felhasználó

  Gyerekszáj:

  1. Jobban szeretem Anyuci testvérét, mint a sajátomat. Anya testvére a nagynéném, az enyém meg senkim !
  2. Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan nyelte le.
  3. Az anyukákra nem szokás kiabálni, ?k hasznosak.
  4. Amikor két ember egymásba szeret és el?ször megpuszilja egymást, rögtön összeesnek és nem is kelnek fel legalább egy órán át, de van hogy még tovább.
  5. A félsziget egy olyan sziget, amit nem fezetek be teljesen.
  6. A Nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.
  7. Úgy szeretnék még egy fiútestvért, de Anya állandóan tampont használ.
  8. Minél öregebb az ember, annál drágábbak lesznek a fogai.
  9. A kislányok azért nem tudnak állva pisilni, mert nincs mibe kapaszkodniuk.
  10. Amikor a Nagyinak fájnak a fogai, egyszer?en pohárba teszi ?ket.
  11. Egyszer olyan beteg voltam, hogy 40 kiló lázam volt.
  12. Nekem már nincsen Nagyim, elültettük a temet?ben.
  13. Az anyukáknak szintén legelniük kell, hogy tej jöjjön a cicijükb?l?
  14. A svájci teheneket els?sorban csokigyártáshoz használják fel.
  15. Szardínia lakosait szardíniának hívják.
  16. Hogy jó legyen, a kórházi n?vérkének teljesen sterilnek kell lennie.
  17. Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a legrosszabbak.
  18. Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett tenni.
  19. A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából származik.
  20. A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható: elejéb?l-hátuljából hús van, a b?réb?l cip?, a sz?réb?l kefe, a nevével meg káromkodni lehet !
  21. Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet látni amelyek nem is léteznek.
  22. Nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok oltva.
  23. Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az kap meg aki túléli a halálos balesetet.
  24. Nem tudom hány éves vagyok, mert ez állandóan változik.
  25. Nagyon megijedtem, amikor Anya megbetegedett. Azt hittem Apu fog f?zni ránk.
  26. Az akvárium egy mini-tenger, ahol a házi halacskák úszkálnak.
  27. A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor Apa elköltözik otthonról.
  28. Az örökbefogadás sokkal jobb lehet?ség, mint a szülés. A szül?k saját maguk választhatják ki a gyereket és nem kell mindenáron elfogadniuk azt amit éppen kapnak.
  29. A Pápa a Vákumban lakik.
  30. Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.
  31. A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy ki ne lötyögjön a tejük.
  32. A férfiak nálunk csak egy n?vel házasodhatnak. Ezt úgy hívják, hogy monotónia.
  33. Nem értem miért haragszik annyira Anya, hogy összetörtem a vázát. Úgyis már öreg volt és meg kínai, nem is a miénk !
  34. A n?vérem már megint kit?n?vel fejezte be az osztályt, csupa ötösök. Fogadjunk, hogy szándékosan csinálja ezt velem !
  35. A Nagyi elköltözött a túlvilágra. Most már nekem is van valakim külföldön.

  Válasz erre: Belső Föld #15745
  Tamas
  Felhasználó

  Nemcsak a Föld üreges, hanem minden bolygó és hold is ( így a mi Holdunk is ), s?t MINDEN CSILLAG IS!

  Ha ezt TUDJUK – vagy legalábbis most még intuitívan MEGÉREZZÜK a fenti állításnak az igazságát – akkor el?bb-utóbb szembesülnünk kell azzal a ténnyel is, hogy az utóbbi 300 évben kialakított természettudományos világképünk egy fabatkát sem ér, ha azt a TÉNYLEGES valósággal vetjük össze! – csak nevetséges rögeszme volt, semmi több!

  És az is látszik, hogy mennyire gyerekes VOLT még a mi sci-fi-fantasy világunk is, hiszen még az is ezer szállal köt?dött a materialista világképünkhöz!

  Mert pl. a mai természettudományos, s?t teológiai! alapállásból is teljesen értelmezhetetlen, s?t ABSZOLÚT IDEGEN a Bels? Föld valósága – miért?

  Mert SZÓ SZERINT FELSZÍNES SZEMLÉLETEN ALAPUL!

  A primitív 3D-s, Küls? Föld FELSZÍNES világát és fizikai viszonyait ABSZOLUTIZÁLJA, terjeszti ki gondolatban más bolygókra és más rendszerekre is!

  Ezért bukik el már Kant-Laplace óta minden Naprendszer- és bolygó-keletkezési elmélet, mivel szintén egy FELSZÍNES jelenségb?l indulnak ki : az anyaghalmazok KÜLS?, FELSZÍNI STRUKTURÁLÓDÁSÁBÓL!

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15124
  Tamas
  Felhasználó

  Itt egy tanulságos videó, melyet sajnos magyarul még nem lehet élvezni, mindenesetre a film utolsó másodperceinek ufó-felvételei ritka jó látványt nyújtanak, mikor az ufók a Hold el?tt elhaladnak :

  -link-

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15112
  Tamas
  Felhasználó
  Vannak wrote

  Érdekes.

  Igen, ez az utóbbi évek egyik kulcs-videója.

  De ez is valójában csak a jéghegy csúcsának egy hókristálya!

  A valóság ugyanis MINDIG felülmúlja a legvadabb fantáziát is! – Ezt soha el ne felejtsétek!

  Err?l hamarosan Ti is meg fogtok gy?z?dni. – Mikor is? Akkor, ha majd LELKILEG TI IS KÉPESEK LESZTEK BEFOGADNI A TELJES IGAZSÁGOT!

  Válasz erre: A valódi UFO kutatás #13234
  Tamas
  Felhasználó

  Kedves Barátaim!

  Pillanatok alatt szó szerint szétizéltétek a témát!

  Legalább Szpacsek benned lehetne több komolyság!

  Lutyo teljesen más tészta, mert tevékenysége már régen átlépte a fizetett ügynök tevékenységének színvonalát – holott csak a nyers tudatlanság szól bel?le!

  Miatta gyakorlatilag egyetlen komoly anyagot sem lehet feltenni a Paranormálra már hónapok óta – ez tény!

  Magam ezért csak tehetem, hogy most megint nem teszek egy ideig semmit ide.

  Válasz erre: A valódi UFO kutatás #13222
  Tamas
  Felhasználó

  Tények és igazságok

  ‘Magyar X-akták’ címmel jelent meg egy cikk a 2009. júliusi Ufómagazinban.

  Ez egy interjú, melyet Dr. Opál Sándorral készítettek, egy olyan személlyel, aki sok titkot tud, és ÉPPEN EZÉRT MINDIG A HÁTTÉRBEN M?KÖDÖTT/M?KÖDIK.

  Részlet a bevezetésb?l és az interjúból :

  “…Az alábbi beszélgetés Dr. Opál Sándorral, a hadtudományok kandidátusával, az MTA köztestületének tagjával, a Hübners Who is Who Társaság kitüntetett és különleges tagjával készült, aki korábban, a belügyminisztériumban végzett tudományos munkája során a hazai ufológia észlelések véleményezésével is foglalkozott.

  A bennfentesek azt is tudják róla, hogy a rendszerváltást megel?z?en igen jó kapcsolata volt nemcsak a rend?r és honvédtábornokokkal, hanem még Kádár Jánossal is. S?t alezredesként annak egyik titkos biztonságpolitikai tanácsadója volt…

  …S most… következzenek a megdöbbent? tények :

  – Ön szerint igaz-e… , hogy hazánk jelent?s ufológiai gy?jteménnyel rendelkezik, amelyet a nagyhatalmak is tanulmányoznak?

  – Tudomásom szerint igen. A rejtekhelyét azonban én sem ismerem. Angol, amerikai és más régészek is konzultáltak magyar kollégáikkal régészeti és ufológiai szempontból fontos hazai leletekkel kapcsolatban.

  – Miért nem tud err?l a közvélemény?

  A hun-magyar törzsszövetség egykor hatalmas területre kiterjed? katonai nagyhatalom volt. Biztos helyekre elrejtve, hazánk ebb?l a korszakból is ?riz ufológiai szempontból fontos, értékes leleteket. Ezek Magyarország legféltettebb és legvédetettebb értékei. Sem a török, sem az osztrák, sem a német megszállók nem tudták, hogy hol vannak, és még a szovjet hader?k is csak egy részükr?l szereztek tudomást.

  Hazánk ma is az ufók kedvelt célpontja – sík területeinket el?szeretettel használják átszállására. Nem csoda, hogy jelent?s ufológiai tapasztalataink vannak. Hogy err?l miért nem tudnak az emberek? Nálunk mindig is nagy hagyományai voltak az ilyen kérdésekben szerintem káros titkolózásnak. Sokkal jobb lenne, ha az emberek megismernék a valóságot.

  – Mi az igazság Ön szerint?

  Az emberek valószín?leg nem tudják, hogy 1972-ben a Szovjetunió kérésére Magyarországon hozták létre a legnagyobb európai ufómegfigyelési hálózatot…. A központi ufómegfigyel? állomás Ózd környékén volt, a többit az Alföldön és a Kisalföldön helyezték el. Kádár János is nagyon fontosnak tartotta a rendszert, rendszeresen kért jelentést a m?ködésér?l. Ezzel kapcsolatban nagy hibának vélem, hogy 1994-95-ben a magyar honvédség meteorológiai megfigyel?állomását felszámolták, mert azok nagyon hasznos adatokat szolgáltattak. A rendszerváltást követ?en a Határ?r cim? lap és már belügyi újságok is beszámoltak arról, hogy ufók titkos katonai objektumokat próbáltak meg felderíteni hazánkban. A hatóságok csak akkoriban több, mint 2000 lakossági bejelentést kaptak…”

  Válasz erre: A hivatalos tudomány hazudozásai #15807
  Tamas
  Felhasználó
  lutyo wrote

  Ez rendben is lenne akkor ha nem száz milliókról lenne szó. Gondoljuk el, milyen pánik lenne ha a “kamukéró tudomány” egyszer csak fogná magát és bejelentené hogy az ufók nem tudom én milyen bolygón hadrendbe állnak és várják a jelet a föld megsemmisitésére vagy megsegítésére. Mondjuk itt a megsegítés az örömmel töltené el az embereket de sokan szívrohamot kapnának ijedtükben.A igazság az hogy a tudomány(a kamu:) még ott sem tart hogy napirendre térjen egy videón vagy egy fotón hogy az eredeti e vagy sem. Igen, így van. AZ ÁLTUDOMÁNY ami csak forog a saját tengelye körül mert nem tudja úgy publikálni a történéseket ahogyan azt illene. Miért? Mert van egy FELS?BB TUDOMÁNY ha úgy tetszik “hatalom” ami a hétköznapi emberek érdekét szolgálja úgy hogy csak “csepegteti” az esetleges belátható id?n vagy a jöv?ben történ? eseményeket. Nagy a közvélemény nyomása ezen a téren. Viszont nem nehéz kitalálni a “kamukéró elit” mibenlétét.Mind ezeken túl a média munkatársai nem önállóak ebben a dologban. DE hogy annak a bizonyos elitnek ezek az elhallgatások miért érdekük azt sem kell túlságosan elmagyarázni.
  A média NEM foglalhat állást semmiben. A média csak közzétesz, közöl egy bizonyos tényt vagy cáfolatot amit nem maga talál ki és bizony igaz az hogy itt jön képbe az a bizonyos érdek elit mert a pénz ebben is benne van -sajnos ami mozgató rugója a világnak…

  A pánik mindig a hazugság KÖVETKEZMÉNYE MIATT van, kedves Barátom, nem az Igazság napvilágra hozatala miatt!

  Mert ha valakinek még feln?tt korában is hazudoznak, s?t azt is letagadják, hogy feln?tt, mivel az Igazságot ELEVE nem tudhatja meg, akkor mit szóljunk az ilyen hatalomról?

  Nem azt, hogy FÉL az Igazságtól, mivel akkor megrendülne… mi is? A SAJÁT hatalma!

  Vagy tudsz a világtörténelemb?l akár egyetlen egy példát is hozni, amikor az Igazság napvilágra hozatala ÁRTOTT az embereknek?

  Nem éppen az ellenkez?je az igaz szinte folyamatosan?

  S?t, a hazugság már olyan fokú, hogy a mai ember szinte teljesen elvesztette az igazság felismerésének a képességét!

  Most minden, ami körülvesz, 101%-ban egy hazugságmátrix, ami köszön? viszonyban sincs a valósággal!

  A mai ember teljesen a valóságon kívüli él, és ezért humoros valójában, hogy vannak, akik attól félnek, hogy az Igazság pánikot okozhat, melyt?l az oly atyaian gondoskodó hatalom ( az ö hazudozásaival ) megvéd minket!

  Látjátok : EZ az ?rület!

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15059
  Tamas
  Felhasználó

  Monolit a Phoboson :

  -link-

  Monolit a Marson :

  -link-

  -link-

  Válasz erre: Földönkívüli fajok #11767
  Tamas
  Felhasználó
  wolf wrote

  A Galaktikus Föderáció
  -link-

  A Galaktikus Föderáció Kezdete
  -link-

  Ashtar SherAN – =/\= Galaktikus Kódok
  -link-

  =/\= Tau Ceti Föderáció
  -link-

  =/\=Ndroméda Föderáció
  -link-

  Ezeknek a videóknak semmi közük a VALÓDI Föderációkhoz, egy magyar exibicionista n? él vissza folyamatosan Ashtar Sheran nevével!

  Hibába figyelmeztettük ezért korábban, hogy bajt fog csinálni magának, mégis továbbfolytatja a szent névvel való visszaélést!

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #15006
  Tamas
  Felhasználó

  Idézet Nemere István A Legújabb Titkok könyve 44-48. oldaláról, mely a Holddal foglalkozik :

  ??A sor végére hagytam a Holdat. Igen, azt az égitestet, amely olyan közel van a Földhöz és amir?l a laikusok azt hiszik: ?No, ott aztán nem lehet semmi rejtély, hisz ez van a legközelebb és régóta figyeljük, mindent tudunk róla?!? Nos, csak annyit bocsátok el?re: nem így van. A Hold a Naprendszerben az ember számára mindeddig a legrejtélyesebb, legtitokzatosabb égitest. Ahol a legtöbb titok lapul. Hogy hosszabb ideje mi mindent látnak a jó és egyre jobb távcsövekkel felszerelt kutatók a Holdat figyelve, arról kötetet lehetne írni. Mi most csak néhány jellegzetes esetet említünk, általában olyant, amely többször is ismétl?dött. Ne feledjük el azt sem, hogy bármilyen sok profi és amat?r csillagász van a Földön, azért a Holdat sem figyelik éjjel-nappal. Tehát bármi is történik ott, csak azon események egy kisebb részér?l értesülünk.

  Nem csak a felültén szoktak látni fura fényeket és mást is.A Hold belseje üreges, mint azt szeizmikus mérésekkel megállapították. A Holdnak anyaga alapján másképpen kellett volna viselkednie, ha tömör lenne. A jelek és a kísérletek arra mutatnak, hogy belül sok, nagyon sok az üres rész.

  Emlékszünk még, hol találkoztunk ilyennel? A Mars különös holdja, a Phobos is ilyen. Az sem olyan s?r? állagú, mint kéne lennie, de nem is zuhan a bolygó felszínére, hanem vidáman köröz mellette.

  A legdöbbenetesebb rejtélyt az elt?n? kráterek jelentik. Csillagászok hónapokon keresztül, éjszakáról éjszakára figyeltek egy bizonyos krátert, amelynek külseje rohamosan változott, miközben a többi kráter (több ezer van bel?lük, a legtöbb 4 milliárd éve néz ki ugyanúgy) nem változott egy
  jottányit sem. Az egyik megfigyelt kis kráter pár hónap alatt teljesen elt?nt, szétfoszlott a talajon. De volt egy másik, ez nem olyan kicsi, mert az átmér?je meghaladta a 11 kilométert (!) ? és egyszer csak a kráter nyomtalanul elt?nt. A helyén kétszáz éven át csak egy homályos foltot láttak, majd a 19. század közepén ismét megjelent ? hogy aztán 20 évvel kés?bb váratlanul és gyorsan nyoma vesszen, és mind a mai napig csak egy gyanús folt látható a helyén. Fél évszázaddal kés?bb pedig egy még sokkal nagyobb, mert 30 kilométeres kráter t?nt el!

  Láttak holdi kráterb?l füstöt gomolyogni ? holott igazi légköre a Holdnak nincs, tehát füst sem szállhat fel. De láttak ködöt, párát lebegni. Mégis lenne légkör? Ám az ?rhajósok ilyent nem találtak. Az 1960-as években megesett, hogy az egyik kráterben hatalmas narancsszín? folt bukkant fel, területe 20 négyzetkilométert tett ki, hetekkel kés?bb ugyanott alig több mint egy órára vörös foltot láthattak a remek távcsövekkel felszerelt kutatók. Számos kráterben vagy mellettük láttak már fel-felvillanó párhuzamos vörös és zöld fényeket (mintha valaki egy holdi autó fékjére lépett volna és bekapcsoltak a féklámpák?). Tapasztaltak már egy kráterb?l kiöml? gázt is, de olyan ?természeti? jelenségeket, amelyek szabályos id?közönként, 17 naponként ismétl?dtek.

  Lehet, vannak ott vulkánok is. Az évek során több mint ezer arra utaló jelenséget észleltek. Hol mintha vulkánok törtek volna ki, hol meg ? 1964-ben ? az egész t?lünk látható Holdfélen 500 esetben észlelték a talaj váratlan h?mérséklet-emelkedését, legalább 50 fokkal (ezt már innen a Földr?l is mérni tudjuk). De találtak a Holdon más, értelmes tevékenységre utaló jeleket is. Például száz kilométeres él-hosszúságnál is nagyobb, talán mesterségesen épített földhányás-négyzetet 75-100 méter széles nyílegyenes falakkal. Vannak olyasmik, amit utaknak látszanak, és van olyan nagy négyzet, amit a közepén két egymást keresztez? vonallal szabályosan négy részre osztottak. Vajon ez is a természet játéka lenne??

  A kutatók távcsövek segítségével találtak már alagutakat, hidakat (többet is), több mint 100 kilométer hosszú, több száz méter magas nyílegyenes falat. Találtak obeliszkeket is, olyan sziklatornyokat, amelyek ilyen formában aligha jöhetnek létre a természet er?i következtében, ráadásul mind egyformán csiszolódott volna le??

  Immár lassan háromszáz éve látják a csillagászok a Holdon a különféle fényjeleket. Már a 19. században láttak furcsa fényl? pontokat, amelyek gyorsan mozogtak a talajon vagy afölött, majd elt?ntek egy-egy sziklafalban.Az ezekr?l szóló beszámolókat korabeli akadémiai, tudományos kiadványokban olvashatjuk ? akkor ugyanis még nem m?ködött az a cenzúra, ami miatt manapság már nem lehet ilyen meg figyeléseket közzétenni a szakirodalomban.

  Megesett már az is, hogy hónapokon keresztül éjszakáról éjszakára megfigyelhettek a földi csillagászok különféle rejtélyes fényeket, fénycsoportokat, heteken át növekv?, majd csökken? fényforrásokat, szinte fény-orgiákat egyes kráterekben. Azután száz évvel kés?bb az Apolló-?rhajók korában a sorozat összes ?rhajósa látott különféle fényeket a Hold felé repülve, vagy a közeli ?rben száguldva. Megesett, hogy fél év különbséggel ugyanazon kráterb?l észleltek fényfelvillanást az egyes ?rhajók pilótái?

  Aztán készültek olyan fényképek közel elrepül? ?rszondákból, amelyeken tipikus? hangárok láthatók. Teljesen olyanok, mint a Földön. De majdnem ötven nyomvonal-fajtát is felfedeztek. Azt állítja a tudomány, hogy a lejt?kön leguruló sziklák hagytak lánctalphoz hasonló nyomokat a holdporon. De hogy mi lett az állítólag legördült sziklákkal, nem tudható ? ugyanis ilyeneket nem látni ott, ahol véget érnek a ?lánctalpas nyomok?: Különösen az a furcsa, amikor e nyomok párhuzamosan futnak egymás mellett, mintha csakugyan egy járm? hagyta volna ?ket maga után?. És akadnak sík terepen is, ahol semmilyen szikla nem gurulhat (ha érvényesek a Földön is ismert törvények).

  Láttak már olyan árnyékokat is, amelyek a fénnyel szemben haladtak, mozdultak el a talajon ? ami ismét a fizika arculcsapását jelenti.

  Egyáltalán az is kérdéses, hogy a Hold csakugyan a mi Naprendszerünkb?l származik? Vagy talán nem is kétséges. A Holdk?zet-minták arra utalnak, hogy egyrészt a rajta lév? por nem itt hullott rá, hanem valamelyik másik naprendszerben vagy galaxisban. Az anyaga nem egykorú a Földdel, hanem annak két- s?t háromszorosa is az id?ben, vagyis többszörösen régebbi. Azonkívül kiszámították: a Föld egy ilyen égitestet nem is tud befogni az ?rben, ehhez a Hold túl nagy (a Föld tömegének körülbelül a negyede). Egy Föld méret? bolygó csak egy kb. 50 kilométer átmér?j? másik testet foghatna be és kényszeríthetne maga körül pályára ? de akkor is az Egyenlít? körül kellene annak keringenie.

  Nos, egyszóval minden másképpen van és a Hold olyan sok szempontból idegen itt, ?viselkedése? pedig annyi titkot takar, hogy nyugodtan elmondható: ott bizony most is történik valami. És mivel azt nem mi, emberek csináljuk immár több száz éve (vagy régebben, csak annak el?tte távcsövek híján nem tudtuk megfigyelni), akkor ott mások vannak és
  tevékenykednek.

  Összefoglalásul csak annyit állapíthatunk meg: minden bizonnyal történik valami a szomszédban, azaz a Naprendszerünkben. Rejtélyes fények, titokzatos rádióadások, különleges tulajdonságú és mozgású objektumok, építmények ott, ahol nem szabadna lenniök, furcsa jelenségek, különös
  tárgyak? Van hát miben válogatniok azoknak, akiket érdekelnek az efféle rejtélyek. Ugyanakkor az lenne a jó, ha a tudomány emberei is nagyobb figyelmet fordítanának mindezekre a jelenségekre.”

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #14921
  Tamas
  Felhasználó

  Azt ajánlom, hogy egy hétig csak ezt az ötrészes videót nézegessétek ( a legújabb és régebbi Zeitgeist-filmekkel együtt ) :

  1. -link-

  2. -link-

  3. -link-

  4. -link-

  5. -link-

  Ezek a filmek meg fogják változtatni a világot!

  Válasz erre: Éptsünk fel egy új világot! #6982
  Tamas
  Felhasználó

  Itt az új világ :

  -link-

  Tanulmányozzátok át alaposan!

  Válasz erre: Javaslatok, hibák és kérdések #12163
  Tamas
  Felhasználó

  Egy újabb cikk-javaslat, Gabi :

  -link-

  Válasz erre: 2012 december 21-22 #13544
  Tamas
  Felhasználó
  Para wrote

  Történelem a helyes rálátásra
  Nem régészeti, antropológiai, kronológiai jegyzet!!!
  A mai nap, miel?tt még komoly válasz érkezne a kérdésre, magam is utánanéztem az id?számításnak. Ráébredtem, hogy nem csak az ó és új id?számítás, de az egész id?számítás is gyakorlatilag hibás, ezáltal az egész emberiség történelme rossz id?számításra helyezi az alapokat. Az 1-9-ig való számskála már a kezdetleges primitív barlanglakó törzsek között is ismert volt. A semmi fogalma azonban még meghaladta a kezdetleges emberi elme felfogóképességét, és így nem is használták elvrendszerileg. Gondolkodjunk el az arabokon egy kicsit, nem voltak ?k olyan ostobák, mint amilyennek ma beállítják. Az arab id?számítás kezdete 622. A “0” Európába a 10. százban jut be, valahol a 900-as években. Tehát 900-ig nem írtak nullát az évszámokhoz, így a 9-et egyb?l 1 követte. Bár a rómaiak a X-et 10-nek megfelel?jeként használták, gyakorta el?fordult az utólagos id?számítás kidolgozásban a 0 problémája, és a naptári átállások káosza. A legnagyobb gond Jézus születése volt. Nullában nem születhetett, mivel abban az id?ben ez a szám nem létezett. Ha belegondolunk, hogy nem lehetett senki 0, 10, és egyéb nullával kiegészül? számírású életkorú, akkor érthet?, miért éltek az ókorban olyan sokáig az emberek, és miért van olyan nagy távolság egyes birodalmak történelme között, melyek egymásra épülnek, és egymás folytatásai. Én például “Atlantisz legendáját” már 10 éves koromban tanulmányozni kezdtem, mindig is érdekelt, és sosem véltem úgy, hogy csak egy képzelet. Mellesleg minden legendának van alapja, így például Trója nyomait is megtalálták már. A Gergely-naptár 1582 csütörtökén lépett érvénybe, ami onnantól volt számlálva, az egészen biztosan helyes, de ami azel?tt íródott, az továbbra is kétséges. A kínai id?számítás ráadásul nem is egy adott ponttól számol, mint a nyugati, hanem a maja, az indián, és más ?si kultúrának megfelel?en uralkodói házak “dinasztiák” ciklusokként követik egymást. Azaz hány ciklussal ezel?tt történt valami? Valószín?, hogy a ciklusos id?számítás fejlettebb, a csillagközi idegenek is ezt használhatják, nem a “koordinált” pontról induló id?számítást. Az évszak a római birodalom kezdetében újabb probléma volt, mert nem létezett “tél”, és további hónapok sem, bár ezeket utólagosan igazították a csillagászathoz, az összevisszaságban nehéz megmondani, hogy például egy háború olyan évnek olyan hónapjára esett, ami nem is létezett. Vagy hogy a Trójai háború nem tíz évig tartott, csupán 6,8-7 évig, mivel csak 8 hónap egy év. És ha még a további nullákat is leszámolom, akkor feltetet?en valamivel tovább tartott a háború, mint öt év, de semmi esetre sem 10 évig. Ilyen szinten Egyiptom történelme is valahol a harmadik évezredben kezd?dhetett, és Atlantisz sem lehetett messzebb az ötödik évezred kezdetét?l, az ezt követ? vízözön pedig közel áll a sumér birodalom felt?néséig. Így nincs 6000 év ?r, és a történelem egyb?l jobban megérthet?!
  Id?számítás állása:
  Arabic data: 1389 Western: 2011 Chinese: 7000 vm elméletileg, gyakorlatilag 4700 vm. Maya: no informacion. (egyel?re)
  Nincs id?m nagyon utánanézni az id?számításnak, de úgy vélem, nyomon vagyok az “igazságnak”.
  Ez a szerény id?m engedte utánanézéseim eredménye.
  Érdemes elolvasni, nem a témáról szól, de világosabb lesz az id?számítás zavarossága számunkra. Kb. 2×10 percnyi id?.
  -link-
  -link-

  Sajnos alapjaiban téves a felfogásod, mivel a “0”-t minden fejlett civilizáció ismerte és egyáltalán nem az arabok találták ki – nézd csak meg pl. a szanszkrit számírást!

  Jézus születésér?l pedig MÁR AZEL?TT TUDTAK, MÉG MIEL?TT MEGSZÜLETETT VOLNA, mivel az akkori asztrológusok már évszázadokkal korábban készültek annak a messiásnak megszületésére, aki Kr. e. 7-ben megszületik a Jupiter- Szaturnusz együttálláskor a Halak jegyében!

  Az egész mediterráneum abban az id?ben a messiás-várás lázában éget – úgy, ahogy most mindenki 2012-re figyel -, tehát nemcsak a zsidók, hanem a rómaiak is várták a megváltót! – Lásd pl. Ovidius verseit!

  Ugyanakkor az is probléma az okfejtésedben, kedves Barátom, hogy túlságosan a hivatalos materialista történettudomány spekulációira hagyatkozol, amely minden áron a folyamvölgyi civilizációk el?tt csak primitív kultúrákat feltételez! – Éppen ellenkez?leg : az utóbbi 6000 év kultúrái csak halvány visszfényei voltak a régi szakrális atlantiszi és lemúriai kultúráknak, melyek sok százezer évig uralkodtak a Földön!

  És azt gondolod, hogy ilyen magasztos kultúrák tudása az id?k folyamán teljesen elveszett? Hogy az egyiptomi, tibeti, hindu, maja, azték, inka, hun, maori, kelta stb. kultúrák építményei, szuperpontos csillagászati tájolásai, és naptárjai csak úgy hasraütés-szer?en jöttek létre?

  Tisztában vagy azzal, hogy akárcsak egy Stonehenge mögött is több százezer éves csillagászati tapasztalat van? – Ugyanis enélkül nem lehetne megépíteni!

  Ugyanakkor magyarként – hogy ne menjünk olyan messzire -, láttad már a hun-magyar számírást?

  És vetted a fáradságot, hogy összehasonlítsd azt mondjuk az etruszkkal? Vagy akár a germán rúnaírással?

  Az etruszkok ugyanis kétségtelenül a Kr.e 8. században már EZT használták!

  Latinok meg t?lük vették át, meg a kultúra számtalan más elemét is!

  A maja naptár pedig mai napig a világ legpontosabb naptára, azért a legpontosabb, mert SOK MILLIÓ ÉVES TAPASZTALAT VAN MÖGÖTTE, ÉS NEM A FÖLDÖN KELETKEZETT!

  És nem véletlen, hogy a sötétség ügynökei mindig ezt a naptárt támadják, és ezt akarják hitelteleníteni, különösen azért, mert egyre közeledik a maja “0” dátum!

  Válasz erre: Minden ami HUMOR #12402
  Tamas
  Felhasználó

  Mondj egy téli zöldséget !
  -Síparadicsom .

  -Ki követi el a legtöbb összeadási hibát?
  -Az anyakönyvvezet?.

  -Mit mond a kéménysepr? a tükör el?tt ?
  -Koromhoz képest elég jól nézek ki .

  -Ki a meztelenebb : a ruhátlan férfi vagy a ruhátlan n? ?
  -A férfi. mert rajta a gondolatai is látszanak .

  -Ki az, aki nem élhet n? nélkül,?
  -A n?gyógyász

  -Mit csinál egy fehér n? hajnali 4 órakor egy fekete mellett ,
  -Megissza .

  -Mikor mondja a kínai, hogy jó napot ?
  -Amikor megtanul magyarul .

  -Mit fog a néger a pizsamájában ?
  -Aludni .

  -Hogy udvarolnak a félszem? lánynak ?
  -Szép szemednek nincsen párja .

  -Hogyan kell udvarolni a kancsal lánynak?
  -Szemeidnek keresztt?zében égek .

  -Miért van az, hogy el?bb látjuk a villámot és aztán halljuk a dörgést ?
  -Mert a szemünk el?rébb van mint a fülünk .

  -Mi a babakocsi ?
  -Tavalyi örömök négy keréken

  -Mi a vécés néni kedvenc regénye ?
  -Üvölt? szelek .

  -Melyik a legszebb sportág?
  -Kétszáz n?i mell .

  -Miért süt a Nap ,
  -Mert nem tud f?zni .

  Válasz erre: Javaslatok, hibák és kérdések #12160
  Tamas
  Felhasználó

  Itt van egy újabb cikk, Gabi :

  -link-

  Válasz erre: Mi van a halál után? #12595
  Tamas
  Felhasználó

  Mir?l beszéltek???

  Hát hiába szövegelt nektek évezredeken át minden bölcs?

  A halál NEM LÉTEZIK, a tudat MINDIG ÉS MINDENKOR FOLYAMATOS!

  Válasz erre: Próféták – UFO contactees #15187
  Tamas
  Felhasználó
  Merkurius wrote

  Sziasztok .

  “”Egyébként számtalan univerzum létezik, van olyan, ahol nincs id?, van olyan, ahol nincs forma, van olyan, ahol csak energialények élnek stb.

  A mi fizikai-éteri univerzumunk a Multiverzumban inkább KIVÉTELNEK számít, a teremtés egy nagyon alacsony szintjének, ahol éppen ezért a szabadságfok is többé-kevésbé alacsony – a megértésr?l nem is beszélve, MERT CSAK ITT LEHET ILYEN SZÖRNY?SÉGEKET KIMONDANI, AHOL A TUDAT TELJESEN A FIZIKAI ILLÚZIÓKHOZ KÖTÖTT : “”

  Tamás .Már megint miért miért alacsonyitod le magad ?
  Van ahol nincs id??
  Van ahol nincs test?
  Van ahol csak energia lények vannak?

  Ezek így külön-külön mind fejlettek?
  Itt nálunk meg ahol meg van minden mi meg a teremtés nagyon alacsony szintjén vagyunk?

  Ezt ha mind tényleg átgondolod szerintem te is rájössz,hogy úgy hülyeség az egész ahogy leírtad.

  Az hogy a szabadságfok is többé-kevésbé alacsony -ahogy írtad egyáltalán nem azért van mert a mi fizikai világunk a teremtés egy igen alacsony szintjének számitana.Hanem azért mert a testben lév? teremt? er? még nem ébredt teljes tudatára(de már közel van hozzá)ezért az általad úgy nevezett energia lények rátudták venni az embereket,hogy azt teremtsék amit ?k szeretnének,ne pedig azt ami az emberek igazi valós fejl?dését szolgálná.

  A fizikai illuzió ahogy te hivod az emberek többségének valóság,azt hogy melyik szörnyüségre gondolsz amit mondtál nem tudom,de valóban mondasz,írsz elég sok dolgot ami bizony nem éppen segíti az Emberré válást.

  Az emberi tudat,a lélek a fizikai halálkor teljesen megszabadul ett?l az általad fizikai illuziónak nevezett világtól.A te elméleted szerint ezáltal egy fejlettebb univerzumba,”teremtésbe”kerül.Akkor mivel magyarázod azt,hogy onnan mégis vissza akar térni,és egyre többen vissza is térnek ide ebbe a fejletlen fizikai illuzióba,”teremtésbe”?

  Úgyanis amióta müködik ez a szerinted fizikai illuzió még soha ennyien nem vettek részt bent mint napjainkban.

  Üdv Merkurius, látom, még mindig az agyad gondolatkép-körforgásai határozzák meg a tudatodat!

  Nos, például azért jön vissza sok fejlett Lélek ide, a rögeszmék honába, HOGY SEGÍTSEN NEKED – ezt ésszel fel tudod fogni?

  Aztán most jön egy még extrább kijelentés : A LEGTÖKÉLETESEBB TEREMTÉS A SEMMI!

  ENNEK A SEMMINEK AZ ÉLÉRÉSÉHEZ VISZONT MEG KELL TEREMTENI AZ UNIVERZUMOKAT, MIVEL A TEREMT?, AKI SEMMI, VAGYIS MINDEN, A VALAMI ÁLTAL ÚJRA SEMMI AKAR LENNI : AZAZ SZELLEM – kedves Barátom!

  És a tökéletességhez, vagyis a Semmihez az a Teremtés áll a legközelebb, amely legkevésbé kötött – vagyis legjobban HASONLÍT a Semmihez, BÁR SOHASEM tudja elérni azt, CSAK legfeljebb az abban él? entitás ki tud lépni bel?le!

  És ez egyáltalán nem elvont dolog, hiszen a mi durvaanyaghoz kötött életünkben is a pozitív életérzéseket ( melyek egyáltalán ÉRTELMET ADNAK az életünknek ) a Semmi adja!

  Vagy a birtok – intellektuális vagy bármi – okozhat-e tartós tartós örömet? Vagy ha tíz körömmel egymásba kapaszkodunk, hogy a bels? ?rt kitöltsük ( ez a bels? ?r is semmi, de FÉNY NÉLKÜLI SEMMI, OLYAN SEMMI, AMELYET A FÉLELEM HOZOTT LÉTRE AZ ISTENI SEMMIT?L VALÓ LÁTSZÓLAGOS ELKÜLÖNÜLÉS MIATT ), akkor boldogak vagyunk?

  Nem az ELENGEDÉS okozza az igazi bels? örömet? A RAGASZKODÁS mikor okozott bárkinek is örömet?

  Tehát még egyszer: ahhoz, hogy a Semmi önmagát Semmiként TÖKÉLETESEN MEGÉLJE, AHHOZ IDEIGLENESEN MINDENNÉ KELL VÁLNIA, HOGY A SEMMIVÁLÁS ÖRÖMÉT MEGTAPASZTALJA!

  Ezért a világegyetemünkben is azokat a fejl?dési ciklusokat nevezhetjük evolúciós spiráloknak, melyek egyre inkább közelednek a SEMMIHEZ, VAGYIS A SZELLEMHEZ – ellentétben az involúciós spirálokkal, mikor a milliárdnyi élethullám ideiglenesen távolodik a középpontól, a Semmit?l.

  A durvaanyag világa pedig a legtávolabb van a középpontól, ezért itt a legnagyobb az illúzió is ( a mélypont csúcspontja ). Ugyanakkor a durvaanyag-szint FORDULÓPONT IS, mivel itt vált át az involúciós életspirál evolúciós spirállá, azaz :

  a két spirál – melyet a Merkur-bot is jelképez – NINCS KAPCSOLATBAN EGYMÁSSAL, NEM LEHET AUTOMATIKUSAN AZ INVOLUCIÓS SPIRÁLRÓL ÁTMENNI AZ EVOLÚCIÓS SPIRÁLRA, CSAKIS KVANTUMUGRÁSSAL!

  Ez fog bekövetkezni a mi Földünkön is 2012-13-ban, mely a világegyetemünk fejl?dési menetében egy teljesen szokványos esemény, mivel minden bolygó végigjárja ezt az utat.

  A vitát pedig ezennel lezárom, mivel a Semmihez vezet? magasztos fejl?dési utat csak megélni lehet, de mai egohoz kötött gondolkozással NEM LEHET megérteni!

  Válasz erre: Próféták – UFO contactees #15181
  Tamas
  Felhasználó
  gabee wrote

  Hol van az a DAL univerzum? Milyen univerzumok vannak még? Nameg az nem csak egy párhuzamos univerzum?

  Az egy hozzánk képest antianyagú univerzum, amely paralel-kapcsolatban van a mi univerzumunkkal.

  Egyébként számtalan univerzum létezik, van olyan, ahol nincs id?, van olyan, ahol nincs forma, van olyan, ahol csak energialények élnek stb.

  A mi fizikai-éteri univerzumunk a Multiverzumban inkább KIVÉTELNEK számít, a teremtés egy nagyon alacsony szintjének, ahol éppen ezért a szabadságfok is többé-kevésbé alacsony – a megértésr?l nem is beszélve, MERT CSAK ITT LEHET ILYEN SZÖRNY?SÉGEKET KIMONDANI, AHOL A TUDAT TELJESEN A FIZIKAI ILLÚZIÓKHOZ KÖTÖTT :

  “A múlt már rögzült valahol. Mindenki csak a múltat és a jelent tudja megélni.”

  ( Mondtam, Gabi, hogy rossz vége lesz, ha folyamatos teret adsz az antispirituális szemléletnek! )

  Válasz erre: UFO észlelések #7610
  Tamas
  Felhasználó
  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #14913
  Tamas
  Felhasználó

  És itt a titkos orosz Holdra szállás, mely megel?zte az amerikait :

  -link-

  Viszont az amerikaiaknak sem sikerült minden probléma nélkül :

  -link-

  Válasz erre: A Hold és a Mars titkai #14899
  Tamas
  Felhasználó

  Tessék, hogy már történjen valami :

  15 leleplez? tény a Holdról

  1. A Hold kora : A Hold jóval id?sebb, mint amit korább feltételeztek róla. Úgy néz ki, hogy id?sebb, mint maga a Föld és a Nap! A Föld korát 4,6 milliárd évre becsülik , viszont a holdk?zet életkorát legalább 5,3 milliárd esztend?re! A holdpor meg legalább egy milliárd évvel id?sebb a holdk?zetnél is!

  2. A k?zet eredete : A holdpor markánsan különbözik a holdi k?zet kémiai összetételét?l! Ellentétben tehát a korábbi elmélettel, mi szerint a holdpor a k?zet felaprózódásából keletkezett, melynek kialakulását az extrém körülmények is el?segítették, tény az, hogy a holdi k?zetnek teljesen máshonnan kellett jönnie!

  3. A Holdfelszínen található nehezebb kémiai elemek : a normális bolygói kémiai összetétel mindenütt azt mutatja, hogy a nehéz elemek az adott bolygó belsejében, a könnyebbeket pedig a felszínen lehet találni ? ez viszont nincs így a Holdnál! A holdk?zetet tanulmányozó tudósok szerint :
  ?A Holdfelszínen található magas olvadáspontú elemek, mint pl. a titánium, nagy b?sége miatt, számos geológus azon az állásponton van, hogy a magas olvadáspontú vegyületek valamilyen ismeretlen módon kerültek a Holdra.?

  4. A vízpára jelenléte : 1971. március 7-én, a Holdfelszínre telepített mér?m?szerek vízpárafelh?t észleltek a Holdon. A párafelh? 14 órán keresztül maradt meg a felszínen és mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet borított be.

  5. Magnetikus k?zetek : A Holdk?zet mágneses tulajdonságú, mely teljesen szokatlan jelenség, mivel magán a Holdon nincs mágneses mez?! ( És a Földdel való véletlen ütközéssel sem alakulhatott ki ez a helyzet, mivel akkor a Hold darabokra szakadt volna. )

  6. Nincsenek vulkánok : sok kráter nem küls? hatásra jött létre, mégis nincs arra mutató jel, hogy a Holdon valaha vulkáni aktivitás lett volna.

  7. A holdi masconok : ( mascon : A Hold tengereinek területén megfigyelhet? tömegkoncentrációk, amelyek pozitív gravitációs anomáliákat okoznak. ) A Hold központi ?mare? területei alatt 35 – 65 kilométerre elhelyezked? nagy, s?r?, kör alakú tömegek? ?olyan széles, korong alakú tárgyak, melyek esetleg valamilyen mesterséges szerkezetek is lehetnek. Ugyanakkor ezek a kör alakú lemezek nem valószín?, hogy véletlenül kerültek minden ?mare? terület közepére, mint valami céltábla, pusztán baleset vagy más természeti jelenség miatt.?

  8. Szeizmikus aktivitás : Holdrengések százait jegyzik fel minden évben, melyeket nem lehet megmagyarázni a meteorok becsapódásával. 1958 novemberében Nyikoláj Kozirjev szovjet csillagász a Krimi Csillagászati Obszervatóriumban egy holdi gázkitörést fényképezett le közel az Alphonsus kráterhez. ? egy vörösen izzó fényt is észlelt, mely jelenség kb. egy óráig tartott. 1963-ban a Lowell Obszervatórium csillagászai szintén láttak vörösen izzó fényeket az Arisztarkhosz régiót övez? hegygerincek csúcsain. A megfigyelések pedig azt is mutatták, hogy ezek a jelenségek periodikusan és nagy pontossággal ismétl?dtek, ahogy a Hold a keringése során a Föld közelébe került. Valószín?leg ezek sem természeti jelenségek.

  9. Üreges Hold : A Hold átlagos s?r?sége 3,34 g/cm3, mialatt a Földé 5,5. Mit jelent ez? 1962-ben Dr. Gordon MacDonald NASA-tudós ezzel kapcsolatban megállapította 😕 Ha a holdi paraméterek kisebb értéket mutatnak ( a vártnál ), akkor ez a tény megköveteli, hogy a Hold belsejét inkább üregesnek, mint homogén szférának tekintsük.?
  A Nobel-díjas kémikus Dr. Harold Urey felvetette, hogy a Hold alacsony s?r?sége a kiterjedt bels? területeinek szerkezete miatt van, melyek ?egyszer?en üregek?.

  A MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) professzor Dr. Sean C. Solomon azt írta : ?A Lunar Orbiterrel végzett kísérletek jelent?s mértékben tökéletesítették a tudásunkat a Hold gravitációs mezejével kapcsolatban? melyekb?l azt a megdöbbent? következtetést kell levonnunk, hogy a Hold valószín?leg üreges!

  10. Visszhangzik a Hold : 1969. november 20-án az Apolló-12 legénysége az emelkedési fázisban ledobta holdmodult, mely visszazuhant a Holdra. A lezuhanás hatására ( ez kb. 65 km-re történt az Apolló-12 leszállási helyét?l ) létrejött egy mesterséges holdrengés, mely meglep? tulajdonságot mutatott : a Hold több, mint egy óráig visszhangzott, mint egy harang! Ez a jelenség ismétl?dött meg az Apolló-13mal is, ( szándékosan el?idézve, hogy a harmadik leváló egysége hatással legyen a Holdra. ), mely még több meglep? eredményt hozott : a szeizmikus m?szerek rögzítették, hogy a becsapódás visszhangja 3 óra 20 percig hallatszott mintegy 40 km mélységig. ami arra enged következtetni, hogy a Hold szokatlanul könny?, üreges, azaz egyáltalán nincs magja!

  11. Szokatlan fémek : A Hold ( vékony ) kérge sokkal keményebb, mint azt korábban feltételezték. Az ?rhajósok ugyanis itt, a ?Mare? térségben, rendkívüli nehézségekbe ütköztek, amikor a kéregbe lyukat akartak fúrni. A ?Mare? területek f?leg ilmenitb?l állnak ( magas titántartalmú vasoxid ), mely ásványt éppen a mélymerülés? tengeralattjárók hajótestének az építésénél használják fel, de épp úgy a SR-71 “Blackbird” ( nagy hatótávolságú stratégiai felderít? repül?gép ) burkolatánál is. Ugyanakkor uránium 236-ot és a neptunium 237-et ( ezek az elemek nem találhatóak a Földön természetes állapotban ) mutattak ki a holdk?zetben, meg rozsdamenetes vasrészecskéket is.

  12. A Hold eredete : Miel?tt a holdk?zet-elemzések meggy?z?en cáfolták volna, az elméletet azt mondta, hogy a Hold nem más, mint egy eonokkal ezel?tt Földr?l levált nagyobb darab ( De ki tudja, honnan ?). Egy másik elmélet pedig úgy vélte, hogy a Hold abból az ?rpormaradékból keletkezett, amely a Föld kialakulás után megmaradt. A holdk?zet összetételének elemzése ezt az elméletet is megcáfolta.

  Egy másik népszer? elmélet szerint a Holdat valahogyan a Föld gravitációs mezeje fogta volna be. De nincs olyan bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az elméletet. Isaac Asimov megállapította ezzel kapcsolatban : ?A Hold túlságosan nagy ahhoz, hogy a Föld be tudná fogni. A befogás esélye és hogy ez által a Hold a Föld körül keringjen, túlságosan kicsi ahhoz, hogy egyáltalán ez az elmélet hihet? legyen.

  13. Hihetetlenül furcsa pálya : A mi Holdunk az egyetlen hold a Naprendszerünkben , melynek állandó, majdnem tökéletes keringési pályája van. Még furcsább, hogy a Hold tömegközéppontja mintegy 2 kilométerrel közelebb van a Földhöz, mint a geometriai középpontja ( ez a keringésben ingadozást okozhatna ), de ezt anomáliát kiegyenlíti a Hold nem látható túlsó oldalán, a Földt?l legtávolabb egy bizonyos kidudorodás. ?Valami? tehát úgy helyezte pályára a Holdat, hogy tökéletesen precíz legyen a keringése a Föld körül!

  14. A Hold átmér?je : Hogyan lehet megmagyarázni azt a “véletlent”, hogy a Hold nem csak megfelel? távolságra van, hanem pont akkora átmér?j?, hogy teljesen eltakarja a Napot a napfogyatkozás alatt? Ismét Isaac Asimov véleménye :

  ?Nincs csillagászati oka annak, hogy a Hold és a Nap ennyire jól illeszkedik egymáshoz. Az pedig a legkülönlegesebb véletlen, hogy az összes bolygó közül egyedül a Föld van megáldva ezzel a képességgel.?

  15. A Hold mint ?rhajó : A botrányosnak mondott ?Hold-mint-?rhajó? elmélet azt mondja ? ez az elmélet az összes fent említett kérdéseket feloldaná, ha feltételeznénk, hogy a Hold egy ?rhajó -, hogy a Holdat eonokkal ezel?tt más intelligens lények hozták ide. Mert ez az egyetlen elmélet, amelyet az összes adat alátámasztja, és NINCS olyan adatunk a Holdról, amely ennek ellentmondana.

  Válasz erre: A valódi UFO kutatás #13217
  Tamas
  Felhasználó

  Titkos interjú a roswelli ufó túlél? pilótájával

  Egy 60 évig ?rzött titok leleplezése

  A roswell-i ufó-szerencsétlenség egyik (vagy egyetlen?) fogságba esett túlél?jének telepatikus narratívája
  Er?sen rövidített ismertetés az err?l 2008-ban készült könyvb?l.
  Az ismertetést és a megjegyzéseket készítette: Sysmus
  2007-ben egy Lawrence Spencer nev? férfi iratokat tartalmazó vaskos postai csomagot kapott. Az iratokból kiderült, hogy azok küld?je egy 83 éves asszony, aki 1947-ben azon a katonai bázison dolgozott n?vérként, ahová a Roswellben lezuhant ufó egyik életben maradt utasát (pilótáját) elhelyezték, hogy kikérdezzék.
  Az asszony nyolc évvel korábbról ismerte már Spencert, aki az un. Óz jelenségr?l (az ember olyan állapota, amikor nem tudja, hogy amit lát és hall, valóság-e vagy illúzió) írt könyvet és ?hozzá fordult segítségért. Az asszony akkor megtagadta a segítséget és nem árulta el, milyen anyagok vannak a birtokában. A Spencerhez intézett levelében leírja, hogy hatvan évig ?rizte a titkot: nemcsak azt, ami az interjú során a tudomására jutott, hanem azt is, hogy nála maradt véletlenül a teljes dokumentáció! De halála ideje közeledvén, ráébredt, hogy titkát meg kell osztania az emberiséggel. Err?l így írt:
  ?Sok embert öltek meg azért, hogy megakadályozzák annak a tudásnak a feltárását, amelynek a társadalom el?li titkolását én is segítettem. Csak egy maréknyi ember tud arról, milyen terhet hordoztam 60 éven át azzal, hogy tartottam ezt a titkot. Mindezekben az években úgy gondoltam, hogy nagy bizalmat fektettek belém a kormány hatalommal bíró személyei, de sokszor úgy éreztem, hogy a hatalom rossz úton jár, amikor az emberiséget távol tartja attól a tudástól, hogy idegen életformák nemcsak hogy léteznek, hanem folytatólagosan agresszíven monitorozzák és megszállják mindenki életét a Földön minden áldott nap.???Egy kristálytiszta utólagos megvilágosodás nyitotta ki a szememet: hogy segítenem kellene a bolygó megmentését, minden él? lényét, és galaxisunk minden életformájáét!?
  Azt kérte Lawrence Spencert?l, hogy valamilyen formában hozza ezt az anyagot nyilvánosságra, de úgy, hogy neki ne legyen baja bel?le. Ha esetleg regény-keretbe helyezi, akkor elkerülheti azon biztonsági szervek figyelmét, akik a nemzetbiztonság örve alatt üldözik az igazságot. Ha újságban vagy tévében hozná nyilvánosságra, akkor úgyis diszkeditálnák, annál is inkább, mert valóban hihetetlen mindez.
  Spencer végül is könyv formájában hozta nyilvánosságra az egész anyagot. A könyv el?szavában megírja, hogy ezeknek a dokumentumoknak a születése óta eltelt hosszú id?szakban a földönkívüliekkel kapcsolatban rengeteg információ és dezinformáció, félrevezetés és hazugság került napvilágra, de még mindig nem világos, hogy mi az igazság és mi nem az.
  A katonai bázisra bevitt túlél? ufonauta nem hasonlított az ufóban lév? többi társára. Miután kiderült, hogy a bázis személyzetéb?l egyetlen ember képes vele kommunikálni: Matilde O?Donner McElroy n?vér, aki ezért hivatalos megbízást kapott arra, hogy ? vegye gondjaiba az ET-t. Kezdetben a kommunikáció azonban csupán t?mondatokra korlátozódott, és telepatikus ráhangolódással történt. Mivel így nem jutottak semmire, és mivel az idegen csakis és kizárólag Matildével volt hajlandó kommunikálni, így az a döntés született, hogy Matilde megpróbálja ?t angolul tanítani, olyan módszerrel, mint ahogyan a kisgyerekeket tanítják olvasni. Ehhez egy rendkívül hosszan használt és sikeres 19. századbeli olvasókönyvet használt. A tanítás módszerére egy tanár tanította meg Matilde-ot. Az idegennek sem evésre, sem alvásra nem volt szüksége, mert teste nem biológiai, hanem egy mesterségesen el?állított technológiai test volt, így a nap 24 órájában folyamatosan tanult. Pár nap múlva már könyveket követelt magának, melyeket el?ször Matilde olvasott fel neki, de hamarosan már önállóan olvasott. Megkapta az Encyclopedia Britannica-t, majd mindenféle tárgyú (történelmi, irodalmi, m?szaki, filozófiai stb.) könyvek garmadáját tette magáévá, mindezt összesen 15 nap alatt. A 16. napon végül hajlandónak mutatkozott ?beszélni?. Mivel azonban testében nem voltak szervek, ezért továbbra is telepatikus úton kommunikáltak, vagyis Matilde most már angol nyelven tudta fogni az ?adást?. A teljes anyag szóról szóra megmaradt az emlékezetében, így a szöveget minden nap lediktálta egy gépírónak, aki azt átadta a katonai f?nököknek. Matilde többször is próbálkozott azzal, hogy rábírja a magát Airl-nak nevez? földönkívüli ufonautát, hogy a f?nökei által neki átadott kérdésekre válaszoljon, de az erre nem volt hajlandó: saját mondanivalóját adta át telepatikusan Matildenak.


  Az Idegen, aki Airl-nek nevezte magát, egy galaktikai méret? hatalmas birodalomhoz tartozott, melyet Domainnek[1] nevezett. ? maga katonatiszt, pilóta és mérnök El?ször ie.5965-ben lépett kapcsolatba a Földdel.. Az utolsó földi nyelv, amit megtanult, a hindu volt. Azzal a feladattal küldték a Földre, hogy megtaláljon egy Domain bázist, melyet a Himalájában építettek fel, de amikor felkeresték volna, kiderült, hogy valakik megsemmisítették és a személyzet 3000 tagja elt?nt.. A Himalája környékén él? embereket kikérdezve arra a következtetésre jutott, hogy a Földön még fennmaradtak a ?Régi Birodalom? er?i, melyeknek más bolygókon lév? központi bázisait ?k korábban már likvidálták.

  Bár a domainhez tartozó területek 347 nyelvét ismerte, angolul nem tudott. Elmondta, hogy a kapott könyveket leszkennelte és átküldte a domain megfelel? bázisára, ahol betáplálták saját komputereikbe, majd mindent lefordítottak és visszatáplálták belé. Az anyagot saját gondolati rendszerébe illesztve azt már magáévá tudta tenni. Airl továbbra sem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, de olyan információt adott át Matilde-nek melyr?l úgy gondolta, hogy az emberiség felvilágosítását szolgálja.
  Elmondta, hogy az embereket is-be-nek fogja nevezni: az ?is?, azaz ?van? rész az örök szellemi létezést jelenti az emberi lényben, a ?be?, azaz a lenni szó pedig azt a kívánságát, hogy konkrétan ?legyen[2] ?. Matilde ezt nem értette, mivel katolikus lévén úgy vélte, hogy csak a szentháromság rendelkezik ilyen örök élet? szellemiséggel, ezért Airl Matilde tudatát kiemelte a testéb?l és a következ? pillanatban már felülr?l látta magát, amint Airllel beszélget. Ekkor megértette, mir?l is van szó: ? egy örök élet? szellemi lény, ugyanolyan, mint Airl, (azaz a szellemi része elválasztható a testét?l), ezért melegséget és rokoni érzületeket kezdett érezni iránta. Airl elmagyarázta, hogy a test, amit használ, levethet?, odahaza nincs testre szüksége. A szintetikus test voltaképpen egy informatikai burok, amely a kommunikációt teszi lehet?vé. Ez a burok szervesen kapcsolódik az ?rhajó testéhez, amely ugyanilyen elven m?ködik, mintha második testrétege lenne. Az ?rhajó voltaképpen az Is-Be kiterjesztése. A domain a fizikai univerzumnak[3] kb. a negyedét teszi ki és célja a domain védelme, terjeszkedése és er?forrásainak menedzselése. ?k ugyanazt teszik nagyban, mint amit a pápa vagy az európai királyok, amikor a bennszülöttek által lakott területeket hódítanak meg.

  Az alábbiakban csak azokat a részeket emelem ki, melyeket jómagam érdekesnek illetve igaznak gondolok, mert egybeesik általam más forrásokból megismert információkkal. A lábjegyzetek saját kommentárjaim.

  A Domain számára ?rbázisként azok a helyek felelnek meg, ahol alacsony a gravitáció. Ezek els?sorban: a Föld holdjának másik fele, az aszteroid övezet valamint a Mars és a Vénusz. A bázisok dóm szer? épületekb?l állnak, melyek mészk?b?l épülnek vagy föld alatt találhatók. Felettük elektromágneses mez?ket hoznak létre, amelyek a leplezést szolgálják. Ha a Domain birtokba vesz egy területet, azt saját birtokának tekinti és védelmezi. A Föld a Domain számára csak azért fontos, mert útba esik a galaxis középpontja felé, azon az útvonalon van, ahol a Domain terjeszkedni kíván.

  A tér és id?: a tér az a távolság, mely egy szemlél? Is-be és a tárgy között van. Az id? ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multidimenzionális világban, hanem egyidej?leg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ? akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéb?l. Ilyenkor ? egy olyan is-be, akinek a létezése nincs id?höz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.
  Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthet?[4] , de nem pusztítható el, így az Is-be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örök élet? Is-be-k, azaz teremt? spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön él? Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön él? Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelel?en rabszolgákat csinálnak bel?lük, akik helyettük végeznek fizikai munkát[5] fizikai bolygókon. ? maga 625 millió év óta szolgál a domain expedíciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.

  A földi tudósok tévednek, amikor a felezési id?b?l állapítják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztíthatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi id? szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekr?l van szó, melyeket ? fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.
  A Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom[6] már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé er?s és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom er?i között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikor is a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó ?rhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett ?társaság? által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderít?jük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testb?l. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén, akárcsak a többi ember, elveszítette indentitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva[7] , amely minden itt él? Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer.[8] Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra[9] . A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörl?dik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükr?l[10] . Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a b?nöz? típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejt? szabadgondolkodókat és ?forradalmárokat?, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek[11] : m?vészek, énekesek, írók, mindenféle el?adói m?fajban jelesked? emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrend? Is-Be lakik benne, ezért a Marson lév? föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A ?tisztnek? 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-?rhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sydonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét[12] azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

  A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság – ha van -, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.
  Az emberiség fejl?désének felgyorsulása a XII.századtól figyelhet? meg, mióta a Domain megsemmisítette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikb?l ezt-azt képesek voltak feleleveníteni, ami nagymértékben fellendítette a földi tudományt és technológiát[13] . Az, hogy a b?nöz?t?l a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bírnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekb?l, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sírius, az Aldebaran és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban itt éltek és akiket elpusztítottak az akkor kataklizmák.

  A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és er?sebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz volt hasonló, de a német annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. radioaktív szennyez?dést. Úgy látják, az USA technikai és építészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.

  A Földre telepített is-be-k memóriáját el?ször törlik, majd beültetik ?ket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakították, hogy az Is-be-tt még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a küls?ségek ? ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggy?zzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ? közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, küls? vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végül is több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten, és hogy a tízparancsolat közvetlenül t?le származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is[14] .

  Végül a Védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat i.e. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a tanítást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból n?tt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh tanításainak brutalitásával és a kedvességet, a szelídséget és az együttérzést állítják szembe vele. A Domain id?nként megpróbált más tanítást is terjeszteni a föld különböz? helyein, de minden esetben eltorzították azt. 8200 évvel ezel?tt az expedíció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

  Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú élet?nek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb id?nként felderítési célból látogatnak ide.

  A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja. Egy másik csapda az, hogy az Is-be ( földi ember ) harcol a ( Birodalom ) csapdája ellen ( Vagyis harcol az ellen, ami nem tetszik neki, és minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába[15] .)
  A hódításnak két formája van:
  1. az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk, valamint
  2. a tudatkontroll különböz? formái: az elektrosokk[16] , a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálása,
  3. a természeti er?források elrablása az inváziós ET-k által,
  4. a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága.

  Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak!
  A tudatkontroll végrehajtásában és m?ködtetésében a kormányok tudomása nélkül m?köd? titkosrend?rségek is kiveszik a részüket. A titkosrend?rség olyan tudatmanipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain el?l egyaránt. A cél: a spirituális egyének kiirtása, elpusztítása. Az, ami a német koncentrációs táborokban történt, ízelít?t ad abból, hogy mir?l van szó: galaktikai méretekben folyó holokausztról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörny?séget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól, múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmét?l és emlékét?l. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkarnáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, hogy kik ?k.

  Az emberiség történelme meglehet?sen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi id?kb?l való relikviák teljesen félrevezet?k. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderítési célból tettek a földre.
  A Régi Birodalom i.e. 208.000- ban terjesztette ki az uralmát a Földre. A Birodalom központi bázisa az Ursa Majoron ( Nagy Medve csillagképben ) van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódító faj egy másik galaxisból uralma alá vonta ?ket és az ? társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amíg a domain be nem avatkozott és meg nem semmisítette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról. Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, így nem sok minden maradt meg ezekb?l a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.

  Airl a következ? bázisokat említi, ahová a földi Is-be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesülejenek: Ruwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pireneusok, Mongólia sztyeppjei[17] . De nemcsak a haláluk után lesznek ?kezelve?, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderíthet? hálózatot építettek ki.

  A piramis-civilizációkat az Is-be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övez? miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rítusok, a hatalmas építmények, a m?vészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a tényt?l, hogy saját otthonuktól távol tartják ?ket fogságban egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem ?fejl?dött ki? egyetlen ember sem[18] .
  Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtön?rséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ?k maguk is foglyok. A papság segít abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.

  Masszív tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek. Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.

  A nagy építmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titokzatosság lengje körül ?ket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a Naprendszerben[19] majdnem 7500 évig tartott.

  Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezet?kkel, i.e.3450-t?l a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarították, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemezte, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. I. e.3172-t?l több bányát nyitottak Dél-Amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.

  A Domain expedíció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. Összesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, vízen és a leveg?ben is dolgoztak. M?szerük egy fához hasonló szkennel? eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy víztartó edényhez hasonlított. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repül?k ?ket ábrázolták. A mítoszokban szerepl? Élet fája pedig az ? keres? müszerük. ?k voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ?k a búvárok voltak. Az emberek sell?knek gondolták ?ket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok anunnakiknak nevezték ?ket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ? küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el ?ket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.

  Az evolúcióról

  Airl több milliárd évvel ezel?tt tagja volt nagy galaktikai biológiai laboratóriumnak, amelynek az volt a feladata, hogy a lakatlan bolygók számára életformákat hozzanak létre. Ebben az id?ben még milliószámra léteztek lakatlan bolygók. Az él?lények katalógusait hozták létre a bolygók és csillagok tulajdonságaihoz illesztve. A genetikai állomány egy része egyforma, közös volt minden életformára. A társaság megállapodásokat kötött a bolygók kormányával, hogy milyen él?lényeket kívánnak letelepíteni. Hatalmas komputerekben tartották nyilván az adatokat és élénk galaktikai kommunikáció és kereskedelem folyt. Mindenféle szakma képvisel?i együttm?ködtek a prototípusok kialakításában. A prototípusokat mesterségesen létrehozott klímában és környezetben tesztelték. Utána tesztelték, hogy mennyire kompatibilis az újonnan létrehozott életforma a bolygóval és az ott lév? többi életformával. Olyan is el?fordult, hogy a bolygó klímáján kellett igazítani, de egyszer?bb volt az életformákat hozzáigazítani az adott környezethez. Egy barátja elmondta Airlnak, hogy kb. 70 millió évvel ezel?tt, amikor egy galaktikai háború szinte minden életet kipusztított a mi naprendszerünkben, akkor a benépesítést ?k végezték. Az egy hatalmas munka volt, mert a bolygót is ki kellett igazítani, hogy alkalmas legyen a benépesítésre. Minden életformát az övükéhez hasonló biológiai laboratóriumokban tervezték. Nem az evolúció, hanem az Is-Be-k teremt? elméje hozta létre a tengernyi változatos formát. Például a Földön úgy 100milliónyi faj él és ehhez hozzá kell számolni a kihaltakat is, amelyek száma ennek többszörösét teszi ki. A természetes kiválasztódás nem más, mint egy science-fiction. Ha egy Is-Be nem manipulálja a genetikai állományt, akkor egyik fajból soha sem lesz egy másik faj. És mit?l lenne az él?lényeknek és formáiknak ez határtalan változatossága?

  Miután a pótlás óriási feladatot rótt az ezzel foglalatoskodóknak, feltalálták a szaporodást és azt, hogyan lehet azt önfenntartóvá tenni. Az un. tápláléklánc is egy biotechnológiai találmány volt. El?ször a rovarok és a virágok között teremtettek ilyen kapcsolatot, mivel a rovarok és virágok teremtése egy társaság kezében volt. Csakhogy a baktériumok és a paraziták teremtése is az ? kezükben volt, de azokra nem volt kereslet. ?k találták ki, hogy az állatok egyék meg egymást, hogy táplálékhoz jussanak. Addig erre nem volt szükség, az állatok is a napfény-energiából, ásványokkal és növényekkel táplálkoztak. De fokozatosan egymást kezdték enni és akkor kellett feltalálni a szexuális úton való szaporodást. Ennek a részleteit is kidolgozták: a sejtosztódást és a fajfenntartást. Ez az egész iparágat lezüllesztette és szétzilálta, jelenleg már nem is m?ködik, így ha valahol kihal egy-egy faj, már nem olyan könny? pótolni. A technológia még nagyon távoli helyeken megvan komputerekben, de senki sem foglalkozik ezzel. A szexuális úton való szaporodás módszerét úgy nevezték, hogy ciklikus stimuláció-reakció generátor. Ugyanezt a módszert alkalmazták a homo sapiens faj létrehozásához[20] . A testbe beépítettek egy kémiai-elektromos triggert, ami odavonzza az Is-Be-t, hogy elfoglalja a testet.[21] A szépség fájdalmának vagy esztétikai fájdalomnak nevezte Airl azt a hullámot, amit arra készteti az Is-Be-t, hogy hús-vér testbe költözzön. A szépség és fájdalom kombinációjának az érzése veszi rá az Is-be-t, hogy testben lekösse magát. Ez más, mint amit az alacsonyabb rend? életformáknál (pld. Eml?sállatoknál alkalmaznak: ott a szagmirigyek által kibocsátott vegyületek vagy a hormonok teszik meg ugyanezt. Ezen kívül a táplálék sz?ke is arra készteti az állatokat, hogy szaporodjanak. Ez a testi csapdába ejtés a galaktika legeredményesebb eszköze arra, hogy munkaer?höz jussanak az uralkodók.

  A domain és a Birodalom közös vonása, hogy hierarchikus felépítés?. A fels? osztály szabad Is-be-kb?l áll, akik mehetnek, ahová kívánnak, mert nem muszáj testben lenniük. Aztán vannak, akiknek hol testben kell lenniük, hol nem, végül azok, akik mesterséges, csinált testet viselnek. Vannak aztán tisztán robotok[22] , melyeket háborúban lehet használni és távolról is ráirányíthatóak. Az ?rhajózásra nem alkalmasak a hús-vér testek, mert nagyon sebezhet?ek és mindenféle szükségleteik vannak és gyorsan tönkre is megy a fizikai test. A báb testet viszont akárhányszor lehet cserélgetni. A fizikai testnek hibája azonban, hogy vissza lehet élni vele és többféle hátránnyal jár: egyrészt az Is- Be-t csapdába lehet ejteni a testében, ahonnan nem képes szabadulni. Másrészt rá lehet bírni, hogy csak a testével foglalkozzon és ezáltal elveszítse spirituális erejét. A test segítségével rabszolgasorba lehet taszítani más Is-Be-ket. A rangot ki lehet fejezni a megfelel? testtel illetve a testhez köt?d? különbségekkel. El lehet képzelni, mennyi formát hoztak létre a biotechnológiai társaságok galaktika-szerte.

  A jelenlegi (1947) szédületes technológiai fejl?dés nem volna lehetséges másként, ha a Domain nem korlátozza a Birodalom tevékenységét. Kibontakozás azonban csak úgy volna lehetséges, ha az emberiség meg tudná szüntetni az amnéziáját. Erre azonban nincs kilátás, mert az emberiség b?nöz?i elemei, akiket szintén erre a bolygóra internáltak, a katonai hatalom, a pénzügyi hatalom és a fizikusok, akik pusztító fegyvereket, vegyületeket, betegségeket és társadalmi káoszt teremtettek, most akár a Földet is megsemmisíthetik, ha nagyobb méretekben állítják el? az atombombát, amely a Föld akár egész oxigénkészletét egyetlen robbantással megsemmisítheti. És kiirthatnak minden életet. A tudomány nem ismeri a teremtés forrását, csupán a teremtés termékeit. A teremtés esszenciája nem lelhet? fel semmilyen mikroszkóppal, teleszkóppal vagy mérésekkel. Az univerzum soha sem lesz megérthet?, ha az Is-Be lényegét sem értik. A tudomány számára minden tiltott, ami nem mérhet?, így az elme vagy a szellem tanulmányozása. A tudomány nem más, mint az anyag vallása. Az anyagot imádja. A tudomány számára a teremtés a minden, a teremt? a semmi. A vallás számára a teremt? a minden, a teremtés a semmi. A teremtés tanulmányozása a teremt? Is-be nélkül hiábavaló. A civilizációk igazi géniuszai azok, akik képesek felszabadítani az emberek memóriáját és segíteni abban, hogy megvalósíthassák a bennük lév? potenciált. Erre semmilyen erkölcsi kódexek, misztériumok, a hit, a drogok vagy a fegyverek vagy más dogmák nem alkalmasak. Azt, hogy miként kellene az emberiség memóriáját visszaállítani, sem a Birodalom, sem a Domain nem tudja. Minden ilyen kísérlet rendkívül kockázatos. A legutóbbi ilyen kísérlet Nicola Tesla volt. ? személyesen abban tud segíteni, hogy hátrahagyja az ?rhajót és a ruháját, amelyekb?l sok mindent kiokoskodhatnak. De korántsem mindent. Ezek az ?rhajók csak m?vi testtel rendelkez? Is-Be-k által m?ködtethet?k. Az ?rhajó anyaga mikroszinten úgy van programozva, hogy sok ezernyi funkciót tud betölteni. El? tudják állítani a fény teljes spektrumát, alkalmas az automatikus navigációra és szabad energia el?állítására vagy inkább lehívására is alkalmas.

  Az Is-Be spirituális lény nem térben és id?ben helyezkedik el, hanem ? teremti a teret és id?t és a formákat, a formák változásait. Minden Is-Be által teremtett forma életnek nevezhet?. Az Is-Be úgy határozhat, hogy id?ben és térben helyezi el magát. Id?, energia, objektumok és a tér, ahogyan azt a fizikai univerzumokban értik, létezhet vagy nem[23] . A Domain olyan galaxisban is jelen van, ahol ezek nem léteznek. Energia azonban mindig teremthet?, de nem pusztítható el. Az Is-Be-k számára mindig rendelkezésre áll a teremtéshez szükséges energia.

  A Birodalom tudatkontroll aknamunkája azon is megfigyelhet?, hogy az emberek cselekedete gyakran teljesen váratlan és megmagyarázhatatlanul irracionális. A Börtön?rök minden elnyomó és totalitárius hatalomgyakorlást támogatnak.

  Azok az Is-Be-k, akik az elpusztult civilizációkban éltek, mint India, Kína, Mezopotámia, Görögország, Róma, Manapság Amerikában, Franciaországban Oroszországban stb. inkarnálódnak. Vannak olyan emberek, akik csak néhány száz éve köt?dnek a Földhöz.
  Mert máshonnan lettek idehozva. Mások viszont ?sid?k óta itt vannak.

  *************************
  A történet végét egy külön boríték tartalmazta. Matilde leírta, hogy egyik napon újra forszírozni próbálták a parancsnokai, hogy Airl válszoljon az ?ket érdekl? kérdésekre, de ? újra megtagadta a kérést, ekkor átadták Matildenak az egész anyagot, hogy legalább azt érje el Airl-nél, hogy átnézi az anyagot és igazolja, hogy az, amit Matilde szavakba öntött, megfelel Airl mondanivalójának. Airl ezt is megtagadta, mondván, hogy egész biztosan megfelel. Airl már távozni készült az övéihez (nyilván m?teste hátrahagyásával), egy katonai kommandó váratlanul lerohanta, és elektromos sokkolással lebénították. Ezután többé nem mozdult és nem kommunikált, pedig Matilde ezzel még jó pár napig próbálkozott.. Matildot elbocsátották a seregb?l, egy távoli vidékre telepítették le és örök titoktartásra eskették. Valahogyan azonban ott felejtették nála az egész paksamétát, amelyet Airlnek kellett volna hitelesítenie. Kés?bb Airl újra kapcsolatba lépett Matilde-dal, mivel utolsó pillanatban sikerült elhagynia m?testét, így spirituális lénye nem esett szét az áramütést?l. Matilde 60 évig ?rizte a papírokat és csak halála el?tt adta át azokat Spencernek, hogy hozza nyilvánosságra, mert neki már úgyis mindegy és azt tartja helyesnek, ha nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok. Az utólagos kommunikáció során Airl tudtára adta Matildnak, hogy azért sikerült kommunikálniuk illetve azért választotta Matildot, mint egyetlen emberi lényt, akivel hajlandó kommunikálni, mert Matilde-ról kiderült, hogy a 3000 elveszett domain-beli Is-Be egyike.

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13070
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13068
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13066
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13040
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13034
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13031
  Tamas
  Felhasználó

  v

  Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról #13026
  Tamas
  Felhasználó

  v

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 71